Yn ôl

CYRSIAU ACADEMI CERDDOROL AR GYFER LLES SEICOLEGOL

Mae Academi Musatalent bob amser wedi rhoi sylw arbennig i'r sector iechyd a lles seicoffisegol. Mae tîm ein hathrawon yn cynnwys gweithwyr proffesiynol sy'n arbenigo mewn amrywiol sectorau yn amrywio o seicoleg, i ysgogwyr, i arbenigwyr hunan iachau mewnol, i arbenigwyr mewn pynciau esthetig a harddwch.
O ganlyniad, mae'r sesiynau hyfforddi arfaethedig wedi'u hanelu at fyd Harddwch a Lles, yn allanol ac yn fewnol.

CWRS GYDA CHYFRIFIADAU AGORED

Agor WhatsApp
Ydych chi ein hangen ni?
Helo cysylltwch â ni ar WhatsApp, rydyn ni yma i ateb eich ceisiadau!