fbpx
Πίσω

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

"ΜΟΥΣΤΑΤΙΚΟΣ" είναι προστατευμένο εμπορικό σήμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση. Η ιστοσελίδα www.musatalent.it ανήκει στην CFP Europeo sas.

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AFFILIATE

Το πρόγραμμα MUSATALENT AFFILIATE είναι μια συμφωνία εμπορικής συνεργασίας με την οποία η MUSATALENT αναγνωρίζει προμήθεια για κάθε επιτυχή αγορά που πραγματοποιείται στον ιστότοπο www.musatalent.it πραγματοποιείται από επισκέπτες που προέρχονται από τον ιστότοπο ή τις διαφημίσεις του AFFILIATE.

Για να συμμετάσχετε, απαιτείται ρητή αποδοχή όλων των όρων της ακόλουθης συμφωνίας, στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

AFFILIATE σημαίνει τον αιτούντα και, επομένως, σε περίπτωση αποδοχής των όρων της συμφωνίας, ο δικαιούχος των προμηθειών.

AFFILIATE SITE σημαίνει τον ιστότοπο στον οποίο συνδέονται οι σύνδεσμοι www.musatalent.it από τον MUSATALENT.

2) ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣ

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα AFFILIATION, η αίτηση AFFILIATION πρέπει να συμπληρωθεί. Ο MUSATALENT θα εξετάσει όλες τις ερωτήσεις και διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει το αίτημα.

Συγκεκριμένα, αιτήματα που σχετίζονται με ιστότοπους με βίαιο, άσεμνο, πορνογραφικό περιεχόμενο, που προωθούν διακρίσεις που σχετίζονται με φυλή, φύλο, θρησκεία, ηλικία και σεξουαλικό προσανατολισμό δεν θα γίνονται δεκτά. ή, πάλι, ιστότοπους που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή προωθούν παράνομες δραστηριότητες · ιστότοποι κακής ποιότητας, με διαφημίσεις banner μόνο ή υπό κατασκευή.

Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν θα ληφθούν υπόψη ιστότοποι που θα μπορούσαν να βλάψουν την εικόνα του MUSATALENT.

Υπό αυτή την έννοια, η MUSATALENT διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συμφωνίας AFFILIATION που περιγράφεται εδώ, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι συμφωνηθέντες όροι και να αναλάβει νομική δράση, σε περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Το MUSATALENT δεν επιβάλλει αποκλειστικότητα στον ιστότοπο συνεργατών, το AFFILIATE μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να τερματίσει τη συμφωνία, αρκεί να κοινοποιηθεί ο τερματισμός της σχέσης μέσω e-mail.

Οι προμήθειες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα αναγνωρίζονται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Το MUSATALENT θα στέλνει περιοδικά ανακοινώσεις ενημερωτικού και διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω ενημερωτικών δελτίων, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, αποδέχεστε την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.

3) ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι σύνδεσμοι μεταξύ MUSATALENT και AFFILIATES μπορούν να δημιουργηθούν μέσω πανό, υπερσυνδέσμων ή / και άλλων μορφών διαφήμισης που έχουν συμφωνηθεί με το AFFILIATE. Οι σύνδεσμοι μπορούν να συνδέονται απευθείας με την αρχική σελίδα ή να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη εσωτερική σελίδα, η επιλογή του τύπου και της ποσότητας των συνδέσμων εναπόκειται στην πλήρη κρίση του AFFILIATE.

Εάν οι σύνδεσμοι γίνονται σε μεμονωμένους τίτλους, ο ιστότοπος συνεργατών θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ύπαρξής τους στον κατάλογο MUSATALENT.

Το MUSATALENT δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στις περιγραφές των τίτλων, ούτε σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τον ιστότοπο AFFILIATE κειμένων, αποσπάσεων, φωτογραφικών αναπαραγωγών ή οποιουδήποτε άλλου οπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού που προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και χρησιμοποιείται από τη συνδεδεμένη εταιρεία στην παραβίαση του.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ / ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑ, εκτός εάν ρητά εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το MUSATALENT:

 • Απαγορεύεται - Προώθηση προϊόντων στον κατάλογο MUSATALENT με διαφημίσεις (Google Adwords, Yahoo / Overture και MSN και παρόμοια), τα οποία χρησιμοποιούν εμπορικά σήματα καταχωρισμένα από άλλες εταιρείες που λειτουργούν στην ιταλική ή διεθνή αγορά ως λέξεις-κλειδιά αναζήτησης.
 • Απαγορεύεται - Προώθηση προϊόντων στον κατάλογο MUSATALENT μέσω του ιστότοπου Ebay, χρησιμοποιώντας Spamming, αναφορές σε ομάδες συνομιλιών, αλυσίδες επιστολών, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται χωρίς την προηγούμενη έγκριση του παραλήπτη και οποιαδήποτε άλλη αναφορά γίνεται χωρίς ρητή εξουσιοδότηση
 • Απαγορεύεται - Για να χρησιμοποιήσετε τεχνικές προγραμματισμού ιστού έτσι ώστε το cookie συνεργάτη να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του επισκέπτη χωρίς ο επισκέπτης να έχει επισκεφτεί τις σελίδες του ιστότοπου www.musatalent.it, ή το cookie συνεργάτη πρέπει να εγκατασταθεί μόνο μετά την επίσκεψη στον ιστότοπο www. musatalent.it μέσω των συνδέσμων στις σελίδες του ιστότοπου συνεργατών και όχι μέσω της χρήσης δόλιων τεχνικών ή / και τεχνικών που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του παρόντος κανονισμού.
 • Προσοχή - Η μη συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες απαγορεύσεις θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της συμφωνίας AFFILIATION, την ακύρωση του λογαριασμού AFFILIATE και τυχόν δεδουλευμένες προμήθειες. Σε περιπτώσεις όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι συμφωνηθέντες όροι, η MUSATALENT διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομική ενέργεια.

4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το AFFILIATE είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του ιστότοπού του και όλων των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του. Η MUSATALENT αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές ή έξοδα που απορρέουν από την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τη συντήρηση και το περιεχόμενο του ιστότοπου AFFILIATE. 

5) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Το AFFILIATE λαμβάνει προμήθεια για την πώληση προϊόντων σε πελάτες που πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Πελάτες που φτάνουν στον ιστότοπο MUSATALENT www.musatalent.it μέσω των συνδέσμων στον ιστότοπο συνεργατών.
 • Πελάτες που εισάγουν τον τίτλο / τους τίτλους στο καλάθι τους επιβεβαιώνοντας την παραγγελία μέσω του συστήματος παραγγελιών MUSATALENT σε όλα τα μέρη του.
 • Πελάτες που δεν ακυρώνουν την παραγγελία πριν από την αποστολή των παραγγελθέντων αντικειμένων.
 • Πελάτες που δεν αρνούνται την ανάκληση της παραγγελίας κατά την παράδοση.
 • Πελάτες που δεν κάνουν επιστροφές για το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός των πρώτων 10 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Οι επισκέπτες είναι ελεύθεροι να περιηγηθούν για απεριόριστο χρονικό διάστημα, στο AFFILIATE θα δοθεί προμήθεια για όλες τις αγορές που έγιναν στη συνεδρία διαβούλευσης.

 • Η συνεδρία τελειώνει με την εμφάνιση μιας από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • α) έχουν περάσει 30 ημέρες από την τελευταία σύνδεση μέσω του συνδέσμου AFFILIATE.

Οι προμήθειες δεν αναγνωρίζονται για:

 • Παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα της ανεξάρτητης πρόσβασης από τους συνδέσμους του ιστότοπου AFFILIATE, ακόμη και αν εκτελούνται από πελάτες που προέρχονταν προηγουμένως από τον τελευταίο, αφού έχουν περάσει 30 ημέρες από την τελευταία επίσκεψη από τον σύνδεσμο AFFILIATE.
 • Προϊόντα των οποίων οι γραμμές παραγγελίας ακυρώνονται μετά από αίτημα του πελάτη ή λόγω μη διαθεσιμότητας του ίδιου του προϊόντος.

Το MUSATALENT θα αναγνωρίσει μια προμήθεια για κάθε είδος που πωλείται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω ίση με:

 • 20% σε όλα τα προϊόντα ...

Αυτή η προμήθεια αναγνωρίζεται σε οποιοδήποτε στοιχείο του καταλόγου, ακόμη και αν το προϊόν πωλείται σε μειωμένη τιμή.

 

Οι προμήθειες υπολογίζονται με τους ακόλουθους τρόπους: πλήρη τιμή του προϊόντος διαχωρισμένη από οποιεσδήποτε εκπτώσεις γραμμής, συνολικές εκπτώσεις στην παραγγελία, εφαρμογή εκπτωτικών κουπονιών ή / και δωροκάρτες, και εάν υπάρχουν με ΦΠΑ.

Οι προμήθειες θα αναγνωρίζονται για παραγγελίες που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και για τις οποίες η MUSATALENT έχει λάβει πληρωμή από πελάτες.

Καμία προμήθεια δεν θα αναγνωριστεί για τα ποσά των εξόδων αποστολής που σχετίζονται με παραγγελίες.

6) ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η τιμή πώλησης των προϊόντων που πωλούνται μέσω αυτού του προγράμματος θα καθοριστεί από τη MUSATALENT σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές τιμολόγησης. Οι τιμές των προϊόντων ενδέχεται να ποικίλουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αυξήσεων στο μεταξύ που σημειώθηκαν στους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών.

7) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Οι προμήθειες αντιπροσωπεύουν μια περιστασιακή υπηρεσία μεταξύ MUSATALENT και AFFILIATE. Εάν το θέμα κατοικεί στην Ιταλία, η υπηρεσία υπόκειται στον παρακρατούμενο φόρο που πρέπει να εμφανίζεται στο τιμολόγιο.

Οι προμήθειες θεωρείται ότι είναι καθαρές από κάθε τύπο RIVALSA (INPS, INNERCASSA, κ.λπ.), επομένως τέτοιες αξιώσεις αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συνεργάτη.

Οι προμήθειες είναι αποκλειστικά ακαθάριστες ΦΠΑ και ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ.

8) ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Σε περίπτωση που το δεδουλευμένο ποσό υπερβαίνει τα 20,00 €, η MUSATALENT θα στείλει μια δήλωση λογαριασμού συνοψίζοντας τις δεδουλευμένες προμήθειες εντός 10 εργάσιμων ημερών.

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έναντι αυτής της δήλωσης λογαριασμού και με αναφορά στο σχετικό τρίμηνο, θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο ή χρεωστικό σημείωμα (στην περίπτωση ιδιωτών) για περιστασιακή απόδοση.

Η πληρωμή του τιμολογίου που εκδίδεται από τον ιστότοπο συνεργατών θα πραγματοποιηθεί από τον MUSATALENT εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή χρεωστικού σημειώματος μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον τρεχούμενο λογαριασμό που υποδεικνύεται από το AFFILIATE.

Ποσά κάτω των 20,00 € θα παρακρατηθούν και δεν θα κοινοποιηθούν έως ότου το άθροισμα των αναγνωρισμένων προμηθειών δεν υπερβαίνει τα 20,00 € σε μεταγενέστερη κατάσταση λογαριασμού ή μέχρι τη λήξη της παρούσας συμφωνίας.

Σημείωση

Τα συγκεντρωμένα δεδομένα είναι πάντα διαθέσιμα και μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο MUSATALENT www.musatalent.it με περιορισμένη πρόσβαση στην κατάλληλη περιοχή συνεργατών συνεργατών. Τα δεδομένα ενημερώνονται καθημερινά σε πραγματικό χρόνο. Από την δεσμευμένη πρόσβασή σας, θα μπορείτε να λάβετε μια αναφορά των προμηθειών που έχετε συγκεντρώσει και μια λεπτομέρεια για τα είδη που πωλούνται.

9) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εάν ένα προϊόν επιστραφεί από τον πελάτη αργότερα μετά την παραλαβή του, η προμήθεια που αναγνωρίστηκε για αυτό το προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί από την επόμενη πληρωμή ή σε περίπτωση μη ύπαρξης μεταγενέστερης πληρωμής, το ποσό θα τιμολογηθεί στην ΥΙΟΘΕΤΩ.

10) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Η MUSATALENT είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία των παραγγελιών από πελάτες που έχουν ακολουθήσει έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπο AFFILIATE.

Η συλλογή της παραγγελίας πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες του www.musatalent.it από τον MUSATALENT.

Ο χειρισμός παραγγελιών, πληρωμών, αποστολών, επιστροφών και εξυπηρέτησης πελατών είναι ευθύνη της www.musatalent.it από τον MUSATALENT.

Όλοι οι κανόνες και οι πολιτικές του MUSATALENT και σχετικά με τη διαχείριση των παραγγελιών που τοποθετούνται στον ιστότοπό του θα εφαρμοστούν επίσης σε παραγγελίες που λαμβάνονται μέσω των συνδέσμων στον ιστότοπο Συνεργατών.

11) ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η MUSATALENT δεσμεύεται να θέσει διαδικτυακά στον ιστότοπό της μια καθημερινή ενημερωμένη έκθεση των προμηθειών που έχουν συγκεντρωθεί με τις λεπτομέρειες των αντικειμένων που πωλούνται.

Το AFFILIATE θα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι οι συνδέσεις γίνονται ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το MUSATALENT, απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της έκθεσης των προμηθειών.

www.musatalent.it της MUSATALENT σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής δεν παρέχει στο AFFILIATE τα ονόματα και άλλες προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες της.

12) ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η MUSATALENT δεσμεύεται να διατηρήσει τον ιστότοπό της πλήρως λειτουργικό, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή διακοπών λόγω συνηθισμένης και έκτακτης συντήρησης. Σε κάθε περίπτωση, το MUSATALENT δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε από τις συνέπειες τέτοιων διακοπών.

13) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Αυτή η συμφωνία ξεκινά από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης του AFFILIATE που υποβλήθηκε με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 1. Η παρούσα συμφωνία θα ανανεωθεί αυτόματα μέχρι την αδράνεια ή το αίτημα του AFFILIATE.

Μετά από 12 μήνες αδράνειας, το συμβόλαιο θεωρείται ότι έχει τερματιστεί και ο λογαριασμός του AFFILIATE επανέρχεται σε αποδεσμευμένος λογαριασμός. Όλοι οι AFFILIATES που δεν έχουν συνδεθεί στον ιστότοπο www.musataelnt.it για περισσότερο από 12 μήνες, δεν έχουν λάβει κλικ ή νέες προμήθειες για περισσότερο από 12 μήνες θα θεωρηθούν ανενεργές.

Το AFFILIATE μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς την ανάγκη παροχής εξηγήσεων να αποφασίσει να καταγγείλει τη συμφωνία. Αρκεί να το κοινοποιήσετε μέσω e-mail. Οι προμήθειες που έχουν συγκεντρωθεί έως αυτό το σημείο θα πληρωθούν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

14) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

www.musatalent.it Η MUSATALENT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας κοινοποιώντας το AFFILIATE και τοποθετώντας το κείμενο της νέας συμφωνίας online στον ιστότοπό του. Εάν το AFFILIATE αποφασίσει να μην αποδεχτεί τις αλλαγές που έγιναν, πρέπει αμέσως να ενημερώσει γραπτώς στο www.musatalent.it του MUSATALENT μέσω e-mail, και αυτή η συμφωνία θα θεωρηθεί ότι έχει λήξει. Σε περίπτωση έλλειψης επικοινωνίας από τη θυγατρική, οι αλλαγές θα θεωρηθούν αποδεκτές από το ίδιο.

15) ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την παρούσα συμφωνία, το Δικαστήριο της Πεσκάρα θα είναι αρμόδιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 13 του D.LGS 196/2003

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθ. 13 του νομοθετικού διατάγματος. 30/06/2003 ν. 196, η MUSATALENT ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία συλλέγονται με σκοπό:

 • εκπληρώνουν συμβατικές και προσυμβατικές υποχρεώσεις ·
 • εκπληρώστε τις νομικές υποχρεώσεις ·
 • διαχείριση σχέσεων με πελάτες (π.χ. διαχείριση πελατών, διαχείριση συμβάσεων, παραγγελιών, αποστολών, τιμολογίων κ.λπ.)
 • διαχείριση τυχόν δικαστικών και εξωδικαστικών διαφορών ·
 • Στείλτε διαφημιστικό υλικό και e-mail εάν ζητηθεί ρητά από τον πελάτη.

Σε σχέση με τους προαναφερθέντες σκοπούς, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με τη βοήθεια εργαλείων χαρτιού και υπολογιστών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα. 196/2003.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για δεδομένα:

 • συλλέγονται απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 13, παράγραφος 1), επίσης μέσω του Διαδικτύου ·
 • συλλέγονται από τρίτους (άρθρο 13, παράγραφος 4) ·
 • λαμβάνονται από δημόσια μητρώα, λίστες, πράξεις ή έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε (άρθρο 24, παράγραφος 1, γράμμα γ), με τους τρόπους και εντός των ορίων που καθορίζονται από τους κανόνες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται και οποιαδήποτε άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων θα καταστήσει αδύνατη την εκπλήρωση της σύμβασης και των σχετικών νομικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και e-mail.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε κανέναν.

Προκειμένου να εκπληρωθούν νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις, τα δεδομένα μπορούν αντ 'αυτού να κοινοποιηθούν σε:

 • poste spa ή άλλες εταιρείες παράδοσης αλληλογραφίας ·
 • τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ·
 • Εταιρείες συντήρησης ή επισκευής συστημάτων πληροφορικής ·

Ο Ελεγκτής Δεδομένων διατηρεί το ίχνος (LOG) των συνδέσεων / πλοήγησης που πραγματοποιούνται για να απαντήσει σε τυχόν αιτήματα της δικαστικής αρχής ή άλλου δημόσιου φορέα που δικαιούται να ζητήσει το εν λόγω κομμάτι.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο. 7 του νομοθετικού διατάγματος. 196/2003, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα:

 • να έχει επιβεβαίωση, κατά τρόπο κατανοητό και ελεύθερο, για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν κατά την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ·
 • για να λάβετε την ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεστε, ενοποίηση δεδομένων ·
 • να επιτευχθεί η ακύρωση, η μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή ο αποκλεισμός των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου ή μετά τη διακοπή της ανάγκης διατήρησης ·
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για νόμιμους λόγους ή στην επεξεργασία με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού, άμεσων πωλήσεων, έρευνας αγοράς, εμπορικών επικοινωνιών. Η επιλογή αποστολής διαφημιστικού υλικού και email είναι προαιρετική και η έλλειψη συναίνεσης δεν αποτελεί υποχρέωση για τη συνέχιση της συναλλαγής.

Το MUSATALENT δεν επεξεργάζεται δεδομένα ευαίσθητου χαρακτήρα, εάν αυτό είναι απαραίτητο, θα ζητηθεί ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο Ελεγκτής δεδομένων προσωπικών δεδομένων είναι Cfp Europeo sas, με έδρα μέσω της διοικητικής υπηρεσίας Luigi Anelli 3 - 65126 Pescara (Pe) Via Monte Napoleone 8 - 20121 Μιλάνο, έδρα Viale Gabriele D'Annunzio 183 - 65129 Πεσκάρα (Pe). Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με το απόρρητο και για την άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζονται από το άρθρο. 7 του νομοθετικού διατάγματος. 196/2003 μπορεί να γράψει σε [προστασία μέσω email]

Ανοίξτε το WhatsApp
Μας χρειάζεστε;
Γεια σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο WhatsApp, είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας!