fbpx

1. ΘΕΜΑ

1.1 Αντικείμενο αυτών των Γενικών Όρων είναι η προμήθεια, οι προσφορές και η διαδικτυακή πώληση / μεταπώληση που διατίθεται στο εμπόριο από την Musatalent Academy του Carmelo Vecchio (εφεξής Musatalent Academy), με τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω, των μαθημάτων κατάρτισης (εφεξής «μαθήματα βίντεο») και καλλυντικών προϊόντων και εξοπλισμός (που ονομάζονται προϊόντα) διαφόρων εμπορικών σημάτων και διατίθεται στον ιστότοπο www.musatalent.it και www.musatalent.com στην ενότητα «μαθήματα» ή «προϊόντα».

1.2 Τα προϊόντα που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο απεικονίζονται στον ιστότοπο www.musatalent.it/com και περιγράφονται στα σχετικά δελτία πληροφοριών. Η εικόνα που συνοδεύει ένα προϊόν μπορεί να μην είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική των χαρακτηριστικών του, αλλά μπορεί να διαφέρει σε χρώμα, μέγεθος και αξεσουάρ.

1.3 Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης δεν ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων που πραγματοποιούνται από τρίτους που χρησιμοποιούν απευθείας συνδέσμους προς τον ιστότοπο www.musatalent.it/com μέσω πανό ή άλλων συνδέσμων / συνδέσμων υπερκειμένων. Η Musatalent Academy δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για την παροχή των υπηρεσιών που υποσχέθηκαν από τρίτα μέρη ή για την εκτέλεση συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ πελατών της Musatalent Academy και τρίτων.

2. ΑΓΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους αγοράς στον ιστότοπο musatalent.it/com (μέσω της πλατφόρμας PayPal) αποτελεί πραγματική πρόσβαση στο διαδικτυακό μάθημα βίντεο ή σε προϊόντα και εργαλεία καλλυντικών. Στη συνέχεια, θα υπάρξει επικοινωνία στέλνοντας ένα οπτικό μήνυμα, email ή φαξ από τον ιστότοπο Musatalent της άμεσης "πρόσβασης" στο μάθημα βίντεο ή στην αγορά του προϊόντος.

3. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι αγορές που πραγματοποιούνται στο www.musatalent.it/com διέπονται από αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την Musatalent Academy, με ισχύ από τη δημοσίευση στον ιστότοπο. Η αποστολή της παραγγελίας από τον Πελάτη ισχύει ως αποδοχή των όρων πώλησης που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο εκείνη τη στιγμή.

Το Musatalent Academy τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο. 50 και μετά το νομοθετικό διάταγμα αρ. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005, καθώς και αυτό που σχετίζεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αρ. 70 της 9ης Απριλίου 2003. Αυτοί οι γενικοί όροι πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος της σύμβασης.

Το Musatalent Academy καλεί τον Πελάτη να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους και να εκτυπώσει ή / και να τους αποθηκεύσει σε άλλο ανθεκτικό μέσο που έχει πρόσβαση σε αυτόν.

4. ΟΡΙΣΜΟΣ

4.1 Ο όρος «διαδικτυακή σύμβαση πώλησης» σημαίνει τη σύμβαση πώλησης που σχετίζεται με κινητά ενσώματα πάγια και υπηρεσίες διαδικτυακής εκπαίδευσης που διατίθενται στο εμπόριο από την Musatalent Academy με το εμπορικό σήμα Musatalent, που ορίζεται μεταξύ αυτής και του καταναλωτή, ως μέρος ενός συστήματος απομακρυσμένων πωλήσεων μέσω τηλεματικών εργαλείων, που Musatalent Academy μέσω της ιστοσελίδας www.musatalent.it/com.

4.2 Ο όρος «Πελάτης» σημαίνει τον καταναλωτή που είναι φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί την αγορά που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα που μπορεί να πραγματοποιήσει.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Η Musatalent Academy διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργάζεται παραγγελίες που λαμβάνονται από χρήστες που δεν είναι "Πελάτες", καθώς και οποιαδήποτε άλλη παραγγελία που δεν συμμορφώνεται με την εμπορική πολιτική της Musatalent Academy.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Πελάτης αναγνωρίζει, για τον εαυτό του, ότι τα μαθήματα βίντεο και το σχετικό υλικό αποτελούν απόλυτη ιδιοκτησία της Musatalent Academy της μάρκας "Musatalent", η οποία μπορεί να τα αποκτήσει εάν προέρχονται από την Musatalent Academy (Musatalent) μόνο για προβολή και Η εκμάθηση των τεχνικών που περιγράφονται, τυχόν ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη με οποιονδήποτε τρόπο και τύπος σε τρίτους χωρίς συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις ή ελλείψει προσβάσεων που παρέχονται από την Musatalent Academy θα διωχθούν σύμφωνα με το νόμο στα αρμόδια γραφεία αρμοδιότητας. Ο Πελάτης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει αντίγραφο τέτοιου υλικού, να μην διαδώσει ολόκληρο ή εν μέρει το περιεχόμενό του σε τρίτα μέρη, να μην το μεταβιβάσει σε τρίτα μέρη και να μην πραγματοποιήσει ή να παρακολουθήσει άλλα μαθήματα βάσει της εν λόγω τεκμηρίωσης.

7. ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

7.1 Η πρόσβαση στις διαδικτυακές εξετάσεις και η διεξαγωγή όλων των τμημάτων της δοκιμής σάς επιτρέπει να λαμβάνετε σε ψηφιακή μορφή στο προσωπικό σας προφίλ (το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε στο αξιόπιστο κατάστημα αντιγράφων σας) "Πιστοποιητικό" ιδιωτικής φύσης από την Musatalent που πιστοποιεί την απόκτηση τεχνικές δεξιότητες που περιγράφονται στο αγορασμένο βίντεο-μάθημα, το τέλος εξέτασης που πρέπει να καταβληθεί σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις online εξετάσεις και να λάβετε το "Πιστοποιητικό". Εάν αγοράσετε τα πλήρη πακέτα μαθημάτων βίντεο με το όνομα "The Best" συμπεριλαμβανομένων των περιγραφέντων συνδυασμών περισσότερων σχηματισμών, το πιστοποιητικό που εκδίδεται θα πιστοποιήσει την πλήρη εικόνα (παράδειγμα: στο "Επίπεδο επιπέδου καλλιτέχνη μακιγιάζ") ειδικός σε όλες τις τεχνικές που περιλαμβάνονται και περιγράφεται στο πλαίσιο και όχι μόνο της τεχνικής που προορίζεται για την αγορά μεμονωμένων μαθημάτων βίντεο. Εάν αγοράσετε το πακέτο με DVD, θα συμπεριληφθεί πιστοποιητικό συμμετοχής στο μάθημα (βλ. Ενότητα «η Μέθοδος»)

7.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό τεστ εξετάσεων, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί 3 φορές, σας επιτρέπει να αποκτήσετε το "Πιστοποιητικό" (όπως περιγράφεται παραπάνω), εάν δεν περάσετε τις 3 εξετάσεις, μπορείτε να αγοράσετε μόνο την εξέταση.

8. ΣΥΜΦΩΝΙΑ

8.1 Η σύμβαση μεταξύ της Musatalent Academy και του Πελάτη συνάπτεται μέσω του Διαδικτύου με την πρόσβαση στον Πελάτη στη διεύθυνση www.musatalent.it/com, όπου, ακολουθώντας τις διαδικασίες που υποδεικνύονται, ο Πελάτης θα επισημοποιήσει την πρόταση αγοράς. Των αγαθών που αναφέρονται στα σημεία 1.1 και 1.2 του προηγούμενου άρθρου 1.

8.2 Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται συμπληρώνοντας την ακόλουθη διαδικασία, διαθέσιμη μόνο στην ιταλική ή ξένη γλώσσα, η οποία μπορεί πάντα να διορθωθεί, να τροποποιηθεί και να ακυρωθεί, μέχρι τη στιγμή που αποστέλλεται η παραγγελία:

● μεταβαίνοντας στον ιστότοπο www.musatalent.it/com, ο Πελάτης, αφού εγγραφεί στην αγορά, πρέπει να προσθέσει τα επιθυμητά προϊόντα στο καλάθι, να συμπληρώσει όλες τις επόμενες σελίδες, ακολουθώντας τις οδηγίες και να μεταδώσει ηλεκτρονικά τη σελίδα με όλα τα προσωπικά δεδομένα και η εντολή αγοράς ·

● η σελίδα παραγγελίας περιέχει έναν σύνδεσμο προς αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης και περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος που παραγγέλθηκε και τη σχετική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), τον τύπο πληρωμής που επιλέχθηκε για την αγορά, τους όρους παράδοσης των προϊόντων ή / και πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τις συνεισφορές που απαιτούνται για την παράδοση και τη μεταφορά, καθώς και αναφορές στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για την επιστροφή των προϊόντων που αγοράστηκαν στο Διαδίκτυο ·

● προτού προχωρήσει στην αποστολή της παραγγελίας, θα ζητηθεί από τον Πελάτη να εντοπίσει και να διορθώσει τυχόν πιθανά σφάλματα που συνέβησαν κατά τη σύνταξη των πεδίων και να διαβάσει προσεκτικά τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την πώληση και την αγορά, για να εκτυπώσει ένα αντίγραφο της χρησιμοποιώντας το επιλογή εκτύπωσης και να αποθηκεύσετε ή να ζητήσετε αντίγραφο για προσωπική χρήση.

● μια παραγγελία θα θεωρείται ότι αποστέλλεται όταν το Musatalent Academy λαμβάνει ηλεκτρονικά την πρόταση παραγγελίας και οι πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγγελία έχουν επαληθευτεί προκαταρκτικά ως σωστές.

8.3 Η παραγγελία που αποστέλλεται από τον Πελάτη θα είναι δεσμευτική για το Musatalent Academy μόνο εάν ολόκληρη η διαδικασία παραγγελίας έχει ολοκληρωθεί τακτικά και σωστά, χωρίς να επισημαίνονται μηνύματα σφάλματος από τον ιστότοπο και αφού αποσταλεί από την Musatalent Academy στον πελάτη επιβεβαίωσης παραγγελίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Το email περιέχει τις λεπτομέρειες του Πελάτη και την παραγγελία, μια σύνοψη των γενικών και ειδικών όρων που ισχύουν για τη σύμβαση, την τιμή των αγαθών που αγοράστηκαν, τα επιλεγμένα μέσα πληρωμής, τα έξοδα μεταφοράς, τους ισχύοντες φόρους και δασμούς, την ένδειξη της δικαίωμα υπαναχώρησης και διεύθυνση αποστολής στην οποία θα σταλούν τα αγαθά. Ο Πελάτης δεσμεύεται να επαληθεύσει την ορθότητα των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό και να κοινοποιήσει αμέσως τυχόν διορθώσεις στην Musatalent Academy στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω.

8.4 Με την παραγγελία, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει όλες τις πληροφορίες που του παρασχέθηκαν κατά τη διαδικασία αγοράς και ότι αποδέχθηκε πλήρως αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης. Με την παραγγελία, ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι αυτό συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής της τιμής και άλλων ποσών που οφείλονται σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης.

8.5 Η σύμβαση δεν θεωρείται τελειοποιημένη και αποτελεσματική μεταξύ των μερών σε περίπτωση αθέτησης των όσων αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο.

8.6 Το Musatalent Academy δεν μπορεί να αναλάβει τη χρέωση και να επεξεργαστεί την παραγγελία εάν δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας πληρωμής, εάν οι παραγγελίες είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες ή εάν τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Πελάτης θα ενημερωθεί μέσω e-mail ότι το συμβόλαιο δεν έχει εκτελεστεί και ότι η Musatalent Academy δεν έχει επιβεβαιώσει την εντολή αγοράς αναφέροντας τους λόγους.

8.7 Η σύμβαση που ορίζεται μεταξύ της Musatalent Academy και του Πελάτη πρέπει να θεωρείται ότι έχει συναφθεί με την αποδοχή, έστω και μερική, της παραγγελίας από την Musatalent Academy. Αυτή η αποδοχή θεωρείται σιωπηρή, εκτός εάν κοινοποιηθεί διαφορετικά στον Πελάτη με οποιονδήποτε τρόπο.

8.8 Σύμφωνα με το άρθρο. 12 του νομοθετικού διατάγματος 70 του 2003, η Musatalent Academy ενημερώνει τον Πελάτη ότι κάθε παραγγελία που αποστέλλεται αποθηκεύεται σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή στην έδρα της, σύμφωνα με κριτήρια εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει αντίγραφο από το Musatalent Academy.

9. ΕΥΘΥΝΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι, παρόλο που το περιεχόμενο των μαθημάτων βίντεο και η σχετική τεκμηρίωση έχουν ελεγχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, δεν μπορεί να γίνει αξίωση προς το Musatalent Academy σε περίπτωση που οι πληροφορίες που περιέχονται σε τέτοια τεκμηρίωση είναι εσφαλμένες ή παρωχημένες. Ο Πελάτης επομένως απαλλάσσει την Musatalent Academy (μάρκα Musatalent) από οποιαδήποτε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων έναντι τρίτων, που απορρέει από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Το Musatalent Academy (Musatalent) διατηρεί το δικαίωμα να κάνει όλες τις αλλαγές και ενημερώσεις στο περιεχόμενο των μαθημάτων, να παρακολουθεί καλύτερα τη συνεχή εξέλιξη και τη συνεχή ενημέρωση της αγοράς

10. ΤΕΛΗ, ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

10.1 Κάθε πληρωμή από τον Πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στον ιστότοπο www.musatalent.it/com. Δεκτές πιστωτικές κάρτες από μεγάλα διεθνή κυκλώματα και προπληρωμένες και επαναφορτιζόμενες κάρτες που εκδίδονται από τραπεζικά ιδρύματα στην Ιταλία:

PAYPAL (μεταπληρωμή, Visa, Maestro, MasterCard, American Express, Discover, Aura)

10.2 Για πληρωμές που πραγματοποιούνται από το PayPal, το πραγματικό ποσό της παραγγελίας θα χρεωθεί μόνο όταν είναι πλήρης και έτοιμη για αποστολή ή για την επιβεβαίωση της αγοράς του βίντεο. Εάν εντοπιστεί η μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος μετά την εγγραφή της παραγγελίας και την κράτηση του ποσού στην κάρτα, η Musatalent Academy θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα με τον πάροχο πληρωμών για να ακυρώσει τη συναλλαγή που σχετίζεται με τα μη διαθέσιμα προϊόντα.

10.3 Όλες οι παραγγελίες, προτού υποβληθούν σε επεξεργασία, υπόκεινται σε ελέγχους γνησιότητας απευθείας από τους σχετικούς εκδότες πιστωτικών καρτών, για την προστασία του πελάτη. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η χρέωση του οφειλόμενου ποσού, η διαδικασία πώλησης θα ακυρωθεί αυτόματα και η πώληση θα τερματιστεί σύμφωνα με το άρθρο. 1456 cc Ο Πελάτης θα ενημερωθεί μέσω επικοινωνίας μέσω e-mail.

10.4 Οι επικοινωνίες που σχετίζονται με την πληρωμή και τα δεδομένα που κοινοποιούνται από τον Πελάτη όταν αυτό γίνεται πραγματοποιούνται σε ειδικές προστατευμένες γραμμές και με όλες τις εγγυήσεις που διασφαλίζει η χρήση των πρωτοκόλλων ασφαλείας που παρέχονται από τα κυκλώματα πληρωμών.

11. Τιμές

11.1 Οι τιμές πώλησης που εμφανίζονται στον ιστότοπο www.musatalebt.it/com δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αναφέρονται μόνο σε προϊόντα που πωλούνται στο Διαδίκτυο. Η εφαρμοζόμενη τιμή θα είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας και θα αναφέρεται στο email επιβεβαίωσης παραγγελίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση ή η μείωση της τιμής, ακόμη και για προωθήσεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν συμβεί μεταγενέστερα.

11.2 Τα έξοδα αποστολής, που πρέπει να καταβληθούν από τον πελάτη για παραγγελίες που αφορούν προϊόντα κάτω των 60,00 €, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, αλλά υποδεικνύονται και υπολογίζονται κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς πριν από την εκτέλεση. η πληρωμή.

11.3 Η έκδοση του τιμολογίου δεν είναι υποχρεωτική, εάν δεν ζητηθεί από τον Πελάτη το αργότερο το χρόνο της λειτουργίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο. 22 του Προεδρικού διατάγματος της 26/10/1972 ν. 633. Αποστολή της παραγγελίας στο Musatalent Academy. ο Πελάτης συμφωνεί να παραλάβει το τιμολόγιο / απόδειξη σε ηλεκτρονική μορφή. Ο Πελάτης μπορεί να λάβει το τιμολόγιο / απόδειξη σε έντυπη μορφή, υποβάλλοντας ρητή αίτηση στην Musatalent Academy. Μετά την έκδοση του τιμολογίου, δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στα δεδομένα που αναφέρονται σε αυτό.

12 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

12.1 Η διαθεσιμότητα των προϊόντων αναφέρεται στη στιγμή κατά την οποία ο Πελάτης συμβουλεύεται τα φύλλα δεδομένων προϊόντος. Αυτό ωστόσο πρέπει να θεωρηθεί καθαρά ενδεικτικό, επειδή, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας στον ιστότοπο πολλαπλών χρηστών, τα προϊόντα θα μπορούσαν να πωληθούν σε άλλους πριν επιβεβαιωθεί η παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση, δεν ευθύνεται η Musatalent Academy σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός ή περισσοτέρων προϊόντων.

12.2 Η Musatalent Academy δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την προσωρινή ή μόνιμη μη διαθεσιμότητα ενός ή περισσότερων προϊόντων. Ο ιστότοπος επισημαίνει τις περιπτώσεις στις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην αγορά μεμονωμένων προϊόντων. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, ακόμη και προσωρινών, των ζητούμενων προϊόντων, η Musatalent Academy δεσμεύεται να μην χρεώσει στον Πελάτη την αντίστοιχη τιμή. Εάν η παραγγελία έχει σταλεί και η τιμή έχει ήδη πληρωθεί για τα αντικείμενα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, η Musatalent Academy θα επιστρέψει στον Πελάτη για το πλήρες ποσό που έχει καταβληθεί πλήρως για αυτά τα αντικείμενα.

12.3 Ακόμη και μετά την αποστολή του email επιβεβαίωσης παραγγελίας από την Musatalent Academy, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας των προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης θα ενημερωθεί αμέσως με γραπτή επικοινωνία ή μέσω email και θα είναι σε θέση να αποφασίσει εάν θα δεχτεί την παράδοση μόνο των διαθέσιμων προϊόντων, θα λάβει επιστροφή χρημάτων για αυτά που δεν είναι διαθέσιμα ή εάν θα ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας, με επακόλουθη επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, κοινοποιώντας τα μέσω e-mail στην Musatalent Academy.

12.4 Για το ενδεχόμενο που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει, κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας, εάν θα αποδεχτεί μια προμήθεια διαφορετική από αυτήν που έχει συμφωνηθεί, της ίδιας αξίας.

13. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

13.1 Η Musatalent Academy θα παραδώσει τα προϊόντα που έχουν επιλεγεί και αγοραστεί μέσω ταχυμεταφοράς στην διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης κατά τη στιγμή της παραγγελίας, όπως επιβεβαιώνεται στο συνοπτικό email που αναφέρεται στο σημείο 7.3

13.2 Οι παραγγελίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόλις παραληφθούν Η Musatalent Academy δεσμεύεται να παραδώσει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

13.3 Το συνολικό ποσό των εξόδων θα είναι ορατό πριν προχωρήσετε στην επιβεβαίωση της αγοράς.

13.4 Τα φορτωμένα εμπορεύματα θα ελέγχονται και θα παραδίδονται στον αποστολέα άθικτα και χωρίς ελαττώματα. Η Musatalent Academy δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για τυχόν καθυστερήσεις ή ζημιές που οφείλονται σε σφάλμα του αποστολέα.

13.5 Τα παραγγελθέντα αγαθά εξαρτώνται αποκλειστικά από τη βούληση του Πελάτη. Εάν απορριφθεί, η Musatalent Academy θα χρεώσει τον Πελάτη για τα έξοδα μεταφοράς μετ 'επιστροφής.

14. ΕΥΘΥΝΗ

14.1 Το Musatalent Academy δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αδίκημα που μπορεί να αποδοθεί σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες περιστάσεις, ακόμη και αν εξαρτάται από δυσλειτουργίες και δυσλειτουργίες του δικτύου Διαδικτύου, σε περίπτωση που δεν εκτελέσει την εντολή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σύμβαση.

14.2 Η Musatalent Academy δεν θα είναι επίσης υπεύθυνη για ζημιές, απώλειες και έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη ως αποτέλεσμα της μη εκτέλεσης της σύμβασης για λόγους που δεν αποδίδονται στο ίδιο, και εκτός εάν εξαρτώνται από το γεγονός ή την παράλειψη της Musatalent Academy, δεδομένου ότι ο Πελάτης δικαιούται μόνο την πλήρη επιστροφή της καταβληθείσας τιμής και τυχόν χρεώσεις αξεσουάρ.

14.3 Η Musatalent Academy δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τυχόν τεχνικές ή άλλες ανακρίβειες που ενδέχεται να περιέχονται στον ιστότοπο, εάν έχουν κοινοποιηθεί από τρίτους και έχουν επαληθευτεί από την Musatalent Academy σύμφωνα με τα κριτήρια της συνήθους επιμέλειας.

14.4 Το Musatalent Academy δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δόλια ή παράνομη χρήση που μπορεί να γίνει από τρίτους πιστωτικών καρτών, επιταγών και άλλων μέσων πληρωμής, κατά την πληρωμή των αγορασθέντων προϊόντων, εάν αποδειχθεί ότι έχει υιοθετήσει όλες τις πιθανές προφυλάξεις βάσει των καλύτερων επιστήμη και εμπειρία της στιγμής και βασισμένη σε συνηθισμένη επιμέλεια

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

15.1 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μόνο και αποκλειστικά για τα προϊόντα που αγοράστηκαν και όχι για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θεωρούνται αγορασμένες και καταναλώνονται απευθείας στον ιστότοπο (για τον τύπο της υπηρεσίας που παρέχεται διαδικτυακά κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης της "δεσμευμένης περιοχής") , χωρίς καμία ποινή και χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα και ορίζεται από τον Πελάτη, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών. Σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλαπλά αγαθά που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη σε μία παραγγελία και παραδόθηκαν χωριστά, ο όρος ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα και ορίζεται από τον Πελάτη, αποκτά φυσική κατοχή του τελευταίου καλού.

15.2 Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει το Musatalent Academy του Carmelo Vecchio, με έδρα στο Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Ιταλία ή μέσω e-mail [προστασία μέσω email] , της απόφασής του να αποσυρθεί από τη σύμβαση με ρητή δήλωση (για παράδειγμα, επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή e-mail). Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα απόσυρσης που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι μέρος Β του νομοθετικού διατάγματος 21-2-2014 ν. 21, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

- Παραλήπτης: Musatalent Academy of Carmelo Vecchio, με έδρα στο Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Ιταλία ή μέσω e-mail [προστασία μέσω email] :

Δια του παρόντος, ο υπογεγραμμένος __________ ειδοποιεί την απόσυρση από τη σύμβαση αγοράς των ακόλουθων αγαθών: [εισαγάγετε μια περιγραφή των αγορασθέντων προϊόντων], παραγγέλθηκε στις _________ (ή παραλήφθηκε στις __________)

- Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση πελάτη του καταναλωτή

- Υπογραφή του πελάτη (μόνο εάν η φόρμα έχει κοινοποιηθεί σε έντυπη έκδοση)

- Δεδομένα

15.3 Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί ο Πελάτης να στείλει την ανακοίνωση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

15.4 Εάν ο Πελάτης αποχωρήσει από αυτό το συμβόλαιο, θα αποζημιωθεί για όλες τις πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει στην Musatalent Academy, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που απορρέουν από την πιθανή επιλογή του για τύπο παράδοσης διαφορετικό από το φθηνότερο πρότυπο τύπου παράδοση που προσφέρεται από την Musatalent Academy), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που η Musatalent Academy ενημερώθηκε για την απόφαση απόσυρσης από αυτήν τη σύμβαση. Αυτές οι επιστροφές χρημάτων θα πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει ρητά συμφωνήσει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθεί με κανένα κόστος ως συνέπεια αυτής της επιστροφής. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα της Musatalent Academy να παρακρατήσει την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβει τα αγαθά ή έως ότου ο Πελάτης αποδείξει ότι επέστρεψε τα αγαθά, όποιο συμβεί πρώτο.

15.5 Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης επιστρέφει τα αγαθά ή τα παραδίδει στην Musatalent Academy του Carmelo Vecchio, με έδρα στην Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Ιταλία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η Musatalent Academy ανακοίνωσε την απόφασή της να αποσυρθεί από τη σύμβαση. Το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων παραμένει ευθύνη του πελάτη.

15.6 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό των αγαθών εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

15.7 Εάν ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Musatalent Academy δεν θα είναι υπεύθυνη για τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα που αποδίδονται σε τρίτους.

16. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

16.1 Η Musatalent Academy διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε ότι η νομική εγγύηση συμμόρφωσης για τα προϊόντα απαιτείται από το νόμο για την προστασία του πελάτη. Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τη σύμβαση πώλησης, σύμφωνα με το άρθρο. 129 και δρ. του Κώδικα Καταναλωτή, ο Πελάτης χάνει όλα τα δικαιώματα εάν δεν αναφέρει την έλλειψη συμμόρφωσης με τον πωλητή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλύφθηκε το ελάττωμα. Η καταγγελία δεν είναι απαραίτητη εάν ο πωλητής έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη του ελαττώματος ή το έχει κρύψει.

16.2 Σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης που συμβαίνει εντός έξι μηνών από την παράδοση των εμπορευμάτων υπήρχε ήδη κατά την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν αυτή η υπόθεση δεν είναι συμβατή με τη φύση των αγαθών ή με τη φύση της ελάττωμα συμμόρφωσης.

16.3 Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει, εναλλακτικά και χωρίς χρέωση, υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, την επισκευή ή αντικατάσταση του αγορασμένου αγαθού, μείωση της τιμής αγοράς ή τη λήξη της παρούσας σύμβασης, εκτός εάν Το αίτημα δεν είναι αντικειμενικά αδύνατο να ικανοποιηθεί ή είναι υπερβολικά επαχθές για το Musatalent Academy σύμφωνα με την τέχνη. 130, παράγραφος 4, του Κώδικα Καταναλωτή.

16.4 Το αίτημα πρέπει να σταλεί γραπτώς, με συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής, στην Musatalent Academy of Carmelo Vecchio, με έδρα στην Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) - Ιταλία, η οποία θα δηλώνει την προθυμία της να συνεχίσει το αίτημα, ή τους λόγους που σας εμποδίζουν να το κάνετε, εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Στην ίδια ανακοίνωση, εάν το αίτημα του Πελάτη έγινε αποδεκτό, το Musatalent Academy πρέπει να αναφέρει τις μεθόδους αποστολής ή επιστροφής των εμπορευμάτων καθώς και την προθεσμία επιστροφής ή αντικατάστασης των ελαττωματικών εμπορευμάτων.

16.5 Εάν η επισκευή και η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή υπερβολικά δαπανηρή, ή η Musatalent Academy δεν έχει επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα αγαθά εντός της περιόδου που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο ή, τέλος, η αντικατάσταση ή επισκευή που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως έχει προκαλέσει σημαντική ενόχληση στον Πελάτη, Ο τελευταίος μπορεί να ζητήσει, κατά την επιλογή του, κατάλληλη μείωση της τιμής ή τη λήξη της σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης πρέπει να στείλει το αίτημά του στην Musatalent Academy, η οποία θα δηλώνει την προθυμία του να προχωρήσει με το ίδιο, ή τους λόγους που τον εμποδίζουν να το κάνει, εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή.

16.6 Στην ίδια ανακοίνωση, εάν το αίτημα του Πελάτη έγινε αποδεκτό, το Musatalent Academy πρέπει να αναφέρει την προτεινόμενη μείωση των τιμών ή τις μεθόδους επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα είναι ευθύνη του Πελάτη να υποδείξει πώς να πιστώσει ξανά τα ποσά που καταβλήθηκαν προηγουμένως στην Musatalent Academy.

16.7 Ο Πελάτης δεσμεύεται να πληρώσει την τιμή των αγορασθέντων αγαθών εντός των χρόνων και των μεθόδων που αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης.

16.8 Ο Πελάτης αναλαμβάνει, αφού ολοκληρωθεί η διαδικτυακή διαδικασία αγοράς, να εκτυπώσει και να διατηρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, οι οποίοι θα είχαν ήδη γίνει δεκτές ρητά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

16.9 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στη διαδικασία εγγραφής και δεσμεύεται να μην εισάγει ψευδή ή / και εφευρεθεί και / ή φανταστικά δεδομένα. Ο Πελάτης απαλλάσσει την Musatalent Academy από κάθε ευθύνη που απορρέει από την έκδοση εσφαλμένων φορολογικών εγγράφων λόγω ανακριβών δεδομένων που παρέχονται από το ίδιο.

17. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτή η σύμβαση ρυθμίζεται από τον ιταλικό νόμο. Για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει σε σχέση με αυτό, το Δικαστήριο της Πεσκάρα θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία.

18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε μη συμμορφούμενης διάταξης και όρου που περιέχεται στην εντολή του Πελάτη σχετικά με την αγορά των Μαθημάτων και των προϊόντων, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη προφορική ή γραπτή συμφωνία που είχε προηγουμένως συνάψει μεταξύ των μερών, με την επιφύλαξη της εισαγωγής ενός ρητού εξαίρεση στη συμφωνία.

19. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η πληρωμή των ποσών εκτός από την αγορά του βίντεο και το προϊόν, επιβεβαιώνει ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί χωρίς κράτηση όλα τα σημεία που περιγράφονται εδώ και αυτό θα επιβεβαιωθεί στέλνοντας την "παραγγελία" με οπτικό μήνυμα, email και / ή φαξ της αγοράς "για παρακολούθηση.

Ανοίξτε το WhatsApp
Μας χρειάζεστε;
Γεια σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο WhatsApp, είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας!