fbpx

LIITUMISLEPING

"MUSATALENT" on kaitstud kaubamärk ja seda ei saa ilma kirjaliku loata kuidagi kasutada. Veebileht www.musatalent.it kuulub CFP Europeo sasile.

1) LIITMISPROGRAMM

Programm MUSATALENT AFFILIATE on äriline koostööleping, millega MUSATALENT tunnustab komisjonitasu iga veebisaidil tehtud eduka ostu eest www.musatalent.it mida viivad läbi AFFILIATE saidilt tulevad külastajad või reklaamid.

Liitumiseks on vaja allpool kirjeldatud tingimustes selgesõnaliselt nõustuda järgmise lepingu tingimustega.

LIITMINE tähendab taotlejat ja seega lepingutingimustega nõustumise korral komisjonitasude saajat.

AFFILIATE SITE tähendab veebisaiti, kuhu viivad lingid www.musatalent.it autor MUSATALENT.

2) KUIDAS LIITUDA PROFILIUMIPROGRAMMIGA

Programmiga AFFILIATION liitumiseks tuleb rakendus AFFILIATION täita. MUSATALENT kaalub kõiki küsimusi ja jätab endale õiguse taotlus vastu võtta või tagasi lükata.

Eelkõige ei võeta vastu taotlusi vägivaldse, rõve pornograafilise sisuga saitide kohta, mis soodustavad rassilise, soo, usulise, vanuse ja seksuaalse sättumusega seotud diskrimineerimist; või jällegi veebisaidid, mis rikuvad autoriõigusi või propageerivad ebaseaduslikku tegevust; halva kvaliteediga saidid, ainult ribareklaamidega või ehitamisel.

Lisaks ei võeta mingil juhul arvesse saite, mis võivad kahjustada MUSATALENTi mainet.

Selles mõttes jätab MUSATALENT endale õiguse siin kirjeldatud AFFILIATION-leping igal ajal tühistada, juhul kui kokkulepitud tingimusi ei täideta, ja võtta tingimuste täitmise korral kohtusse meetmeid.

MUSATALENT ei kehtesta sidussaidile ainuõigust, AFFILIATE võib igal ajal otsustada lepingu lõpetada, piisab suhte lõpetamisest teatamiseks e-posti teel.

Selle hetkeni kogunenud vahendustasusid kajastatakse vastavalt lepingutingimustele.

MUSATALENT saadab perioodiliselt infolehtede kaudu informatiivset ja reklaamilist laadi teateid, programmiga liitudes nõustute uudiskirja saamisega kogu lepingu kehtivusajaks.

3) TÖÖMEETODID

Seoseid MUSATALENTi ja AFFILIATES vahel saab luua bännerite, hüperlinkide ja / või muude AFFILIATE'iga kokku lepitud reklaamivormide kaudu. Lingid võivad linkida otse avalehele või viidata konkreetsele siselehele, linkide tüübi ja hulga valimine on AFFILIATE täieliku äranägemise järgi.

Kui linke tehakse üksikute pealkirjade jaoks, vastutab sidussait nende kontrollimise eest kataloogis MUSATALENT.

MUSATALENT ei võta vastutust mis tahes vigade eest pealkirjade kirjeldustes ega tekstide, jutumärkide, fotoreproduktsioonide või muu autoriõiguse seadusega kaitstud ja sidusettevõtte poolt kasutatava visuaalse või audiovisuaalse materjali loata kasutamise eest saidil AFFILIATE. selle rikkumises.

ERANDID MUSATALENTLINGIDE / ÜHENDUSTE KASUTAMISEKS.

SEDA ON RANGELT KEELATUD, kui MUSATALENT ei ole selgesõnaliselt kirjalikult volitanud:

 • Keelatud on - reklaamida kataloogis MUSATALENT tooteid reklaamidega (Google Adwords, Yahoo / Overture ja MSN jms), mis kasutavad otsingu märksõnadena teiste Itaalia või rahvusvahelisel turul tegutsevate ettevõtete registreeritud kaubamärke.
 • See on keelatud - reklaamige kataloogis MUSATALENT tooteid Ebay saidi kaudu, kasutades rämpsposti, uudisegruppide aruandeid, ketikirju, e-kirju, mis on saadetud ilma saaja eelneva loata, ja muid aruandeid, mis on tehtud ilma selge loata.
 • See on keelatud - kasutada veebiprogrammeerimise tehnikaid nii, et partneri küpsis installitakse külastaja arvutisse ilma, et külastaja oleks külastanud veebisaidi www.musatalent.it lehti, või partneri küpsis tuleb installida alles pärast veebisaidi www külastamist. musatalent.it partnerisaidi lehtedel olevate linkide kaudu, mitte pettuste ja / või tehnikate abil, mis ei vasta käesoleva määruse juhistele.
 • Tähelepanu - Eelnimetatud keeldude eiramine toob kaasa AFFILIATION lepingu viivitamatu tühistamise, AFFILIATE konto ja kõigi kogunenud komisjonitasude tühistamise. Kui tingimused on täidetud, jätab MUSATALENT endale õiguse astuda kohtuprotsessi juhul, kui kokkulepitud tingimusi ei täideta.

4) ÜHISFILIidi sisu

LIITJA vastutab oma saidi ja kõigi selle loomiseks kasutatud elementide väljatöötamise, haldamise ja hooldamise eest. MUSATALENT loobub igasugusest vastutusest mis tahes kahjude või kulude eest, mis tulenevad saidi AFFILIATE arendamisest, haldamisest, hooldamisest ja sisust. 

5) KOMISJONIDE TUNNUSTAMISE KRITEERIUMID

AFFILIATEle määratakse vahendustasu toodete müümise eest klientidele, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 • Kliendid, kes jõuavad MUSATALENTi veebisaidile www.musatalent.it sidusettevõtte linkide kaudu.
 • Kliendid, kes sisestavad pealkirja / pealkirjad ostukorvi, kinnitades tellimust MUSATALENTi tellimissüsteemi kaudu kõigis selle osades.
 • Kliendid, kes ei tühista tellimust enne tellitud kaupade saatmist.
 • Kliendid, kes ei keeldu tellitud toote taganemisest tarnimisel.
 • Kliendid, kes ei tee taganemisõiguse tagastamist esimese 10 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest.

Külastajad saavad sirvida piiramatu aja jooksul. AFFILIATE-le määratakse komisjonitasu kõigi konsultatsiooniseansil tehtud ostude eest.

 • Seanss lõpeb ühe järgmistest juhtumitest:
 • a) viimasest ühendusest AFFILIATE lingi kaudu on möödunud 30 päeva.

Vahendustasusid ei tunnustata:

 • Tellimused, mis on tehtud saidi AFFILIATE linkidelt sõltumatu juurdepääsu tõttu, isegi kui need on täidetud varem saidilt tulnud klientide poolt pärast nende läbimist 30 päeva viimaselt visiidilt lingilt AFFILIATE.
 • Tooted, mille tellimisliinid tühistatakse kliendi soovil või toote enda kättesaamatuse tõttu.

MUSATALENT tunnistab komisjonitasu iga ülalkirjeldatud viisil müüdud kauba eest:

 • 20% kõigil toodetel ...

Seda vahendustasu tunnustatakse kataloogi mis tahes kauba eest, isegi kui toodet müüakse soodushinnaga.

 

Vahendustasu arvutatakse järgmistel viisidel: toote täishind, mis on eraldatud mis tahes reaalastest allahindlustest, tellimuse allahindlused kokku, sooduskupongide ja / või kinkekaartide rakendamine ning kui need on käibemaksuga maksustatud.

Vahendustasusid tunnustatakse nende lepingute kehtivusajal tehtud tellimuste eest, mille eest MUSATALENT on klientidelt makse saanud.

Esitatud tellimustega seotud saatmiskulude summadelt komisjonitasusid ei arvestata.

6) TOOTE HINNAD

Selle programmi kaudu müüdavate toodete müügihinna määrab MUSATALENT vastavalt oma hinnapoliitikale. Toodete hinnad võivad varieeruda, sealhulgas tarnijate hinnakirjades vahepealsed tõusud.

7) MAKSETASU MAKSUKORRALDUS

Komisjonid esindavad juhuslikku teenust MUSATALENTi ja AFFILIATE vahel. Kui isiku fiskaalne asukoht on Itaalias, maksustatakse teenuse pealt kinnipeetav maks, mis tuleb arvel näidata.

Komisjonitasude all mõistetakse mis tahes tüüpi RIVALSA-d (INPS, INNERCASSA jne), seega on sellised nõuded ainuüksi partneri vastutusel.

Vahendustasud on eranditult käibemaksuta ja hoiusteta.

8) KOMISJONIDE TASUMINE

Juhul kui kogunenud summa ületab 20,00 eurot, saadab MUSATALENT 10 tööpäeva jooksul konto väljavõtte, milles võetakse kokku kogunenud vahendustasud.

SEOTUD selle konto väljavõtte alusel ja viidates vastavale kvartalile peab väljastama arve või võlateate (eraisikute puhul) aeg-ajalt esinemiseks.

Sidussaidi poolt väljastatud arve tasub MUSATALENT 5 päeva jooksul alates arve või deebetkande kättesaamise kuupäevast pangaülekandega AFFILIATE poolt näidatud arvelduskontole.

Alla 20,00 euro suurused summad peetakse kinni ja neid ei edastata enne, kui järgmises arvepidamise väljavõttes ei ületa tunnustatud komisjonitasude summa 20,00 eurot või kuni käesoleva lepingu lõpetamiseni.

NB

Kogunenud andmed on alati kättesaadavad ja nendega saab tutvuda MUSATALENTi veebisaidil www.musatalent.it piiratud juurdepääsuga asjakohases siduspartneri piirkonnas. Andmeid uuendatakse iga päev reaalajas. Oma reserveeritud juurdepääsu kaudu saate aruande kogunenud komisjonitasude kohta ja üksikasjalikult müüdud kaupade kohta.

9) TAGASTAMINE JA TÜHISTAMINE

Kui klient tagastab kauba hiljem pärast selle kättesaamist, võidakse selle toote eest tunnustatud vahendustasu järgmisest maksest maha arvata või järgmise makse puudumisel arvele summa LIITU.

10) TELLIMUSTE TÖÖTLEMINE

MUSATALENT vastutab ainuisikuliselt nende klientide tellimuste töötlemise eest, kes on järginud saidi AFFILIATE linki.

Tellimus tuleb täita vastavalt standardile www.musatalent.it autor MUSATALENT.

Tellimuste, maksete, saadetiste, tagastuste ja klienditoe teenuste käitlemine on vastutav www.musatalent.it autor MUSATALENT.

Kõiki MUSATALENTi reegleid ja reegleid ning mis käsitlevad tema saidil tehtud tellimuste haldamist, kohaldatakse ka sidusreklaamil olevate linkide kaudu saadud tellimuste suhtes.

11) KOMISJONIDE ARUANNE

MUSATALENT kohustub oma veebisaidil veebis avaldama kogunenud komisjonitasude iga päev ajakohastatud aruande koos müüdud esemete üksikasjadega.

AFFILIATE vastutab selle eest, et ühendused toimuksid täpselt vastavalt MUSATALENTi näidustele, mis on hädavajalik nõue komisjonide aruande esitamiseks.

www.musatalent.it MUSATALENTi eraelu puutumatuse kaitset käsitlevate seaduste kohaselt ei anna AFFILIATE'le oma kliente puudutavaid nimesid ja muid isikuandmeid.

12) TEENUSE katkestamine

MUSATALENT kohustub hoidma oma veebisaidi täielikult töökorras, välja arvatud vääramatu jõu korral või tavapärase ja erakorralise hoolduse tõttu tekkinud katkestuste korral. Igal juhul ei saa MUSATALENTi pidada vastutavaks selliste katkestuste tagajärgede eest.

13) LEPINGU KESTUS

See leping algab AFFILIATE artiklis 1 kirjeldatud viisil esitatud avalduse vastuvõtmise kuupäevast. Seda lepingut pikendatakse automaatselt kuni AFFILIATE tegevusetuse või taotluseni.

Pärast 12-kuulist tegevusetust loetakse leping lõpetatuks ja AFFILIATE konto taastatakse vabastatud kontoks. Kõiki filiaale, kes pole saidile www.musataelnt.it rohkem kui 12 kuud sisse loginud, pole üle 12 kuu klikke saanud ega uusi vahendustasusid loetakse passiivseks.

ÜHENDUSKOGU võib lepingu lõpetada igal ajal ja ilma selgitusi esitamata. Piisab selle edastamisest e-posti teel. Kuni selle ajani kogunenud vahendustasud makstakse vastavalt lepingu tingimustele.

14) LEPINGU MUUDATUSED

www.musatalent.it MUSATALENT jätab endale õiguse muuta selle lepingu tingimusi, teatades sellest LIITULEJA ja pannes uue lepingu teksti veebisaidile; kui AMETLIK otsustab muudatusi mitte aktsepteerida, peab ta sellest viivitamata kirjalikult teatama aadressil www.musatalent.it ettevõttele MUSATALENT e-posti teel ja see leping loetakse lõppenuks. Kui sidusettevõte ei suhtle, loetakse muudatused heaks kiidetuks.

15) JURISDIKTSIOON

Selle lepinguga seotud vaidluste lahendamiseks on pädev Pescara kohus

KUNSTILE ESITATAV TEAVE. D.LGS-i 13. 196/2003

Vastavalt Art. Seadusandliku dekreedi artikkel 13. 30 n. 06, MUSATALENT teatab, et töödeldavaid isikuandmeid kogutakse selleks, et:

 • täitma lepingulisi ja lepingueelseid kohustusi;
 • täita juriidilisi kohustusi;
 • haldama suhteid klientidega (nt kliendihaldus; lepingute, tellimuste, saadetiste, arvete jne haldamine);
 • juhtida kõiki kohtulikke ja kohtuväliseid vaidlusi;
 • saata reklaammaterjale ja e-kirju, kui klient seda selgesõnaliselt nõuab.

Seoses ülalnimetatud eesmärkidega teavitame teid, et isikuandmete töötlemine toimub paberi- ja arvutitööriistade abil, et tagada andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus kooskõlas seadusandliku dekreediga 196/2003.

See teave esitatakse andmete jaoks:

 • kogutakse otse andmesubjektilt (artikli 13 lõige 1), ka Interneti kaudu;
 • kogutud kolmandatelt isikutelt (artikli 13 lõige 4);
 • saadud avalikest registritest, nimekirjadest, aktidest või dokumentidest, mis võivad olla kõigile teada (artikli 24 lõike 1 punkt c), nende kättesaadavuse eeskirjadega kehtestatud viisil ja piirides.

Isikuandmete edastamine on oluline võetud lepinguliste kohustuste täitmiseks ning igasugune andmete töötlemisest keeldumine muudab lepingu ja sellega seotud juriidiliste kohustuste täitmise võimatuks.

Reklaamimaterjali ja e-kirjade saatmiseks on andmete esitamine siiski vabatahtlik.

Isikuandmeid ei avaldata kellelegi.

Juriidiliste ja lepinguliste kohustuste täitmiseks võib andmeid edastada hoopis:

 • postispaa või muud posti kättetoimetamise ettevõtted;
 • pangad ja krediidiasutused;
 • IT-süsteemide hooldus- või remondifirmad;

Vastutav töötleja peab ühenduste / navigeerimiste jälgimist (LOG), et vastata õigusasutuse või muu avaliku asutuse taotlustele, kellel on õigus nimetatud rada taotleda.

Samuti teavitame teid, et vastavalt Art. Seadusandliku dekreedi artikkel 7. 196/2003, on andmesubjektil õigus:

 • omada arusaadaval ja vabal viisil kinnitust MIND PERFORMANCE'il teda puudutavate isikuandmete olemasolu või puudumise kohta;
 • andmete ajakohastamine, parandamine või huvi korral integreerimine;
 • saada seadust rikkudes või pärast säilitamisvajaduse lõppemist töödeldud andmete tühistamine, anonüümseks vormistamine või blokeerimine;
 • vastu seista töötlemisele õigustatud põhjustel või töötlemisele reklaamimaterjali saatmise, otsemüügi, turu-uuringute, kommertsteadaande eesmärgil. Reklaamimaterjali ja e-kirjade saatmine on vabatahtlik ning nõusoleku puudumine ei tähenda kohustust tehingu jätkamiseks.

MUSATALENT ei töötle ühtegi delikaatset laadi andmeid, kui see on vajalik, küsitakse andmete töötlemiseks konkreetset nõusolekut.

Lõpuks teatame teile, et isikuandmete vastutav töötleja on Cfp Europeo sas, registrijärgne asukoht on Luigi Anelli 3 - 65126 Pescara (Pe) administratiivkontori kaudu Via Monte Napoleone 8 - 20121 Milano kaudu, operatiivkontor Viale Gabriele D'Annunzio 183 - 65129 Pescara (Pe). Igasuguse privaatsust ja artikliga 7 kehtestatud õiguste kasutamist käsitleva taotluse korral Seadusandliku dekreedi artikkel 196. 2003/XNUMX saab kirjutada [meiliga kaitstud]

Avage WhatsApp
Kas vajate meid?
Tere, võtke meiega ühendust WhatsAppis, oleme teie päringutele vastamiseks kohal!