fbpx

1. ÁBHAR

1.1 Is é cuspóir na gCoinníollacha Ginearálta seo soláthar, cur chun cinn agus díol / athdhíol ar líne arna mhargú ag Acadamh Musatalent Loris Valentine (Acadamh Musatalent anseo feasta), ar an modh a thuairiscítear thíos, de chúrsaí oiliúna (dá ngairfear cúrsaí físeáin anseo feasta) agus táirgí cosmaideacha. agus trealamh (ar a dtugtar táirgí) de bhrandaí éagsúla agus atá ar fáil ar an suíomh Gréasáin www.musatalent.it agus www.musatalent.com sa rannán “cúrsaí” nó “táirgí”.

1.2 Taispeántar na táirgí dá dtagraítear sa phointe roimhe seo ar an suíomh Gréasáin www.musatalent.it/com agus déantar cur síos orthu sna bileoga faisnéise ábhartha; ní fhéadfaidh an íomhá a ghabhann le táirge a bheith ionadaíoch go foirfe ar a saintréithe, ach d’fhéadfadh go mbeadh difríocht idir í maidir le dath, méid agus táirgí cúlpháirtí.

1.3 Ní rialaíonn na coinníollacha ginearálta díola seo soláthar seirbhísí nó díol táirgí a dhéanann tríú páirtithe a úsáideann naisc dhíreacha leis an láithreán www.musatalent.it/com trí bhratacha nó trí naisc / naisc hipirtéacs eile. Ní féidir Acadamh Musatalent a bheith freagrach in aon chás as na seirbhísí a gheall tríú páirtithe a sholáthar nó as idirbhearta ríomhthráchtála a chur i gcrích idir custaiméirí Acadamh Musatalent agus tríú páirtithe.

2. CEANN NA gCÚRSAÍ

Is éard atá in íocaíocht ar líne an táille ceannaigh ar shuíomh Gréasáin musatalent.it/com (trí ardán PayPal) rochtain iarbhír ar an gcúrsa físe ar líne nó ar tháirgí agus uirlisí cosmaideacha. Ina dhiaidh sin beidh cumarsáid ann trí theachtaireacht amhairc, r-phost nó facs a sheoladh ó shuíomh Musatalent faoin “rochtain” láithreach ar an gcúrsa físe nó trí cheannach an táirge.

3. TÁIRGÍ A PHRÍOSÚNÚ

Tá ceannacháin a dhéantar ar www.musatalent.it/com á rialú ag na coinníollacha ginearálta díola seo, ar féidir le Musatalent Academy iad a mhodhnú tráth ar bith, le héifeacht óna bhfoilsiú ar an láithreán. Tá seoladh an ordaithe ag an gCustaiméir bailí mar ghlacadh leis na coinníollacha díola a foilsíodh ar an láithreán ag an am sin.

Cloíonn Acadamh Musatalent leis an reachtaíocht maidir le cianchonarthaí dá dtagraítear san ealaín. 50 agus an Fhoraithne Reachtach seo a leanas n. 206 an 6 Meán Fómhair 2005, chomh maith leis an gceann a bhaineann le tráchtáil leictreonach de bhun Foraithne Reachtach uimh. 70 an 9 Aibreán 2003. Caithfear na coinníollacha ginearálta seo a mheas mar chuid dhílis shubstaintiúil den chonradh.

Tugann Acadamh Musatalent cuireadh don Chustaiméir na coinníollacha thíos a léamh go cúramach, agus iad a phriontáil agus / nó a shábháil ar mheán marthanach eile atá inrochtana dó.

4. SAINMHÍNIÚ

4.1 Ciallaíonn an téarma “conradh díolacháin ar líne” an conradh díolacháin a bhaineann le sócmhainní inláimhsithe sochorraithe agus seirbhísí oiliúna ar líne a mhargaíonn Musatalent Academy leis an mbranda Musatalent, a leagtar síos idir é agus an tomhaltóir, mar chuid de chóras iargúlta díolacháin trí uirlisí teileamaitice, arna eagrú ag Acadamh Musatalent tríd an suíomh Gréasáin www.musatalent.it/com.

4.2 Ciallaíonn an téarma “Custaiméir” an tomhaltóir ar duine nádúrtha é a dhéanann an ceannach dá dtagraítear sa chonradh seo, chun críocha nach mbaineann le haon ghníomhaíocht tráchtála nó ghairmiúil a dhéanann an céanna.

5. CÚLCHISTEANNA

Forchoimeádann Acadamh Musatalent an ceart gan orduithe a fhaightear ó úsáideoirí nach “Custaiméirí” iad a phróiseáil, chomh maith le haon ordú eile nach gcloíonn le beartas tráchtála Acadamh Musatalent.

6. CÓIPCHEART

Admhaíonn an Custaiméir, dó féin, go bhfuil na cúrsaí físeáin agus an t-ábhar a bhaineann leo ina maoin iomlán ag Acadamh Musatalent den bhranda "Musatalent" ar féidir leo teacht i seilbh orthu má thagann siad ó Musatalent Academy (Musatalent) amháin chun breathnú orthu agus ag foghlaim na dteicníochtaí a gcuirtear síos orthu , déanfar aon úsáid mhíchuí nó aon nochtadh míchuí in aon slí agus de chineál ar bith do thríú páirtithe gan údaruithe sonracha nó in éagmais rochtana arna soláthar ag Acadamh Musatalent a ionchúiseamh de réir an dlí sna hoifigí inniúlachta cuí. Geallann an Custaiméir gan cóip a dhéanamh den ábhar sin, gan a ábhar a scaipeadh go hiomlán nó go páirteach ar thríú páirtithe, gan é a aistriú chuig tríú páirtithe agus gan cúrsaí eile a dhéanamh nó a bheith acu bunaithe ar an gcáipéisíocht sin.

7. AN DEIMHNIÚ

7.1 Ligeann rochtain ar an scrúdú ar líne agus gach cuid den tástáil a dhéanamh gur féidir leat "Teastas" de chineál príobháideach a fháil i Musatalent i bhformáid dhigiteach i do phróifíl phearsanta (ar féidir leat a phriontáil ag do chóip shiopa iontaofa). scileanna teicniúla a thuairiscítear sa chúrsa físe a ceannaíodh, ceadaíonn an táille scrúdaithe atá le híoc duit rochtain a fháil ar an scrúdú ar líne agus an "Teastas" a fháil. Má cheannaíonn tú pacáistí iomlána an chúrsa físe leis an ainm "The Best" lena n-áirítear na teaglamaí a thuairiscítear de níos mó foirmíochtaí, deimhneoidh an deimhniú a eiseofar an figiúr iomlán (mar shampla: i "Ardleibhéal Ealaíontóra Make-up") saineolaí ar na teicnící go léir a chuimsítear. agus déantar cur síos air sa bhosca agus ní amháin ar an teicníc mar chur in áirithe chun físchúrsaí aonair a cheannach. Má cheannaítear an pacáiste le DVD, áireofar deimhniú rannpháirtíochta sa chúrsa (féach an roinn “an Modh”).

7.2 MODH TÁSTÁLA SCRÚDAITHE

Má dhéantar an tástáil scrúdaithe ar líne, is féidir a dhéanamh 3 huaire, is féidir leat an "Teastas" (mar a thuairiscítear thuas) a fháil, mura ndéanann tú na 3 thástáil, ní féidir leat ach an scrúdú a cheannach.

8. COMHAONTÚ

8.1 Cuirtear an conradh idir Musatalent Academy agus an Custaiméir i gcrích tríd an Idirlíon trí rochtain a fháil ar an gCustaiméir ag www.musatalent.it/com, áit a ndéanfaidh an Custaiméir, de réir na nósanna imeachta a léirítear, togra ceannaigh na n-earraí dá dtagraítear i bpointí 1.1 a fhoirmiú go foirmiúil agus 1.2 den alt 1 roimhe seo.

8.2 Cuirtear an conradh ceannaigh i gcrích tríd an nós imeachta seo a leanas a chur i gcrích, nach bhfuil ar fáil ach in Iodáilis nó i dteanga iasachta, ar féidir é a cheartú, a mhodhnú agus a chealú i gcónaí, go dtí an tráth a sheoltar an t-ordú:

● trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin www.musatalent.it/com, caithfidh an Custaiméir, tar éis dó clárú don cheannach, na táirgí atá ag teastáil a chur leis an gcairt, gach leathanach ina dhiaidh sin a chomhlánú, na treoracha a leanúint, agus an leathanach a tharchur go leictreonach leis na sonraí pearsanta go léir agus an t-ordú ceannaigh;

● tá nasc ar an leathanach ordaithe leis na coinníollacha ginearálta díola seo agus tá faisnéis ann freisin faoi phríomhthréithe gach táirge a ordaíodh agus an praghas coibhneasta (CBL san áireamh), an cineál íocaíochta a roghnaíodh le haghaidh an cheannaigh, na coinníollacha maidir le seachadadh táirgí agus / nó rochtain ar sheirbhísí oiliúna, na ranníocaíochtaí a theastaíonn le haghaidh seachadta agus iompair chomh maith le tagairtí do na téarmaí agus coinníollacha ginearálta maidir le táirgí a ceannaíodh ar líne a thabhairt ar ais;

● sula dtéann sé ar aghaidh leis an ordú a sheoladh, iarrfar ar an gCustaiméir aon earráidí a d’fhéadfadh tarlú le linn na réimsí a thiomsú a aithint agus a cheartú agus na téarmaí agus coinníollacha ginearálta a rialaíonn díol agus ceannach a léamh go cúramach, chun cóip de a phriontáil. an rogha priontála a úsáid agus cóip a shábháil nó a iarraidh le haghaidh úsáide pearsanta;

● measfar go seolfar ordú nuair a gheobhaidh Acadamh Musatalent an togra maidir le hordú go leictreonach agus nuair a fhíoraíodh go réamhfhaisnéise go bhfuil an fhaisnéis a bhaineann leis an ordú ceart.

8.3 Ní bheidh an t-ordú a sheolann an Custaiméir ceangailteach don Acadamh Musatalent ach amháin má tá an nós imeachta ordú iomlán curtha i gcrích go rialta agus i gceart, gan aon teachtaireachtaí earráide a bheith aibhsithe ag an suíomh Gréasáin, agus tar éis deimhniú ordú a sheoladh ag Acadamh Musatalent chuig an gcustaiméir. ríomhphost. Tá sonraí an Chustaiméara agus an t-ordú sa ríomhphost, achoimre ar na coinníollacha ginearálta agus sonracha is infheidhme maidir leis an gconradh, praghas na n-earraí a ceannaíodh, an modh íocaíochta roghnaithe, costais iompair, cánacha agus dleachtanna is infheidhme, tásc ar an ceart tarraingthe siar agus an seoladh loingseoireachta chuig a seolfar na hearraí. Geallann an Custaiméir cruinneas na sonraí atá iontu a fhíorú agus aon cheartúcháin a chur in iúl go pras don Acadamh Musatalent ag na seoltaí a luaitear thuas.

8.4 Trí ordú a chur, dearbhaíonn an Custaiméir gur léigh sé an fhaisnéis uile a cuireadh ar fáil dó le linn an nós imeachta ceannaigh, agus go nglacann sé go hiomlán leis na coinníollacha ginearálta díola sin. Tríd an ordú a chur, admhaíonn an Custaiméir go sainráite go dtugann sé sin le tuiscint an oibleagáid an praghas agus méideanna eile atá dlite de bhun na gcoinníollacha ginearálta díola seo a íoc.

8.5 Ní mheastar go bhfuil an conradh foirfeachta agus éifeachtach idir na páirtithe mura ndéanann sé an méid a léirítear sa phointe roimhe seo.

8.6 Ní fhéadfaidh Acadamh Musatalent dul i gceannas agus an t-ordú a phróiseáil mura bhfuil ráthaíochtaí leordhóthanacha ann maidir le sócmhainneacht íocaíochta, má tá na horduithe neamhiomlán nó mícheart, nó mura bhfuil na táirgí ar fáil a thuilleadh. Sna cásanna thuas, cuirfear an Custaiméir ar an eolas trí r-phost nár cuireadh an conradh i gcrích agus nár dheimhnigh Acadamh Musatalent an t-ordú ceannaigh ag sonrú na gcúiseanna.

8.7 Caithfear a mheas go bhfuil an conradh a leagtar síos idir Musatalent Academy agus an Custaiméir curtha i gcrích nuair a ghlacann Acadamh Musatalent leis an ordú, fiú mura bhfuil sé ach i bpáirt. Meastar go bhfuil an glacadh seo intuigthe, mura gcuirtear a mhalairt in iúl don Chustaiméir ar bhealach ar bith.

8.8 De bhun na healaíne. 12 den Fhoraithne Reachtach 70 de 2003, cuireann Acadamh Musatalent in iúl don Chustaiméir go ndéantar gach ordú a sheoltar a stóráil i bhfoirm dhigiteach nó pháipéir ag a cheanncheathrú, de réir critéar rúndachta agus slándála. Féadfaidh an Custaiméir cóip a iarraidh ag Acadamh Musatalent tráth ar bith.

9. DLITEANAS

Dearbhaíonn an Custaiméir a bheith ar an eolas, cé go ndearnadh ábhar na gcúrsaí físe agus na cáipéisí gaolmhara a sheiceáil a mhéid is féidir, ní féidir aon éileamh a dhéanamh i leith Acadamh Musatalent sa chás go bhfuil an fhaisnéis atá sa doiciméadacht sin mícheart nó i léig. Dá bhrí sin, díolmhaíonn an Custaiméir Acadamh Musatalent (branda Musatalent) ó aon dliteanas, lena n-áirítear i dtreo tríú páirtithe, a thagann as úsáid na faisnéise sin. Forchoimeádann Musatalent Academy (Musatalent) an ceart aon athruithe agus nuashonruithe a dhéanamh ar ábhar na gcúrsaí, chun éabhlóid leanúnach agus nuashonrú leanúnach an mhargaidh a leanúint níos fearr.

TÁILLÍ, BILLIÚ AGUS ÍOCAÍOCHTAÍ

10.1 Ní féidir aon íocaíocht ón gCustaiméir a dhéanamh ach trí cheann de na modhanna a léirítear ar an suíomh Gréasáin www.musatalent.it/com. Glactar le cártaí creidmheasa ó mhórchiorcaid idirnáisiúnta agus cártaí réamhíoctha agus in-athluchtaithe arna n-eisiúint ag institiúidí baincéireachta san Iodáil:

PAYPAL (Postpay, Visa, Maestro, MasterCard, American Express, Discover, Aura)

10.2 Maidir le híocaíochtaí a dhéanann PayPal, ní ghearrfar méid iarbhír an ordaithe ach nuair a bheidh sé críochnaithe agus réidh le seoladh nó le dearbhú gur ceannaíodh an cúrsa físe. Má aimsítear nach bhfuil táirge ar fáil tar éis an t-ordú a chlárú agus an méid a chur in áirithe ar an gcárta, glacfaidh Musatalent Academy na bearta is gá leis an oibreoir íocaíochta chun an t-idirbheart a bhaineann leis na hearraí nach bhfuil ar fáil a chealú.

10.3 Déantar na horduithe uile, sula ndéantar iad a phróiseáil, faoi sheiceálacha barántúlachta go díreach ag eisitheoirí coibhneasta an chárta creidmheasa, chun an custaiméir a chosaint. Murar féidir, ar chúis ar bith, an méid atá dlite a dhochar, cuirfear an próiseas díola ar ceal go huathoibríoch agus cuirfear deireadh leis an díol de bhun ealaíne. 1456 cc Cuirfear an Custaiméir ar an eolas trí chumarsáid ríomhphoist.

10.4 Déantar na cumarsáidí a bhaineann leis an íocaíocht agus na sonraí a chuireann an Custaiméir in iúl nuair a dhéantar é seo ar línte cosanta speisialta agus leis na ráthaíochtaí uile a áirithítear trí úsáid na bprótacal slándála a sholáthraíonn na ciorcaid íocaíochta.

11. Praghsanna

11.1 Cuimsíonn na praghsanna díolacháin atá ar taispeáint ar an suíomh Gréasáin www.musatalebt.it/com CBL agus ní thagraíonn siad ach do tháirgí a dhíoltar ar líne. Is é an praghas a chuirfear i bhfeidhm an praghas a bhí i bhfeidhm tráth an ordaithe agus a léirítear sa ríomhphost dearbhaithe ordaithe, gan méaduithe nó laghduithe praghais a mheas, fiú le haghaidh ardú céime, a d’fhéadfadh tarlú ina dhiaidh sin.

11.2 Ní áirítear na costais loingseoireachta, atá le híoc ag an gcustaiméir as orduithe a thagraíonn do tháirgí faoi bhun € 60,00, sa phraghas ceannaigh, ach léirítear iad agus ríomhtar iad tráth a gcuirtear an próiseas ceannaigh i gcrích sula ndéantar é a fhorghníomhú. an íocaíocht.

11.3 Níl eisiúint an tsonraisc éigeantach, mura n-iarrann an Custaiméir é tráth nach déanaí ná an t-am chun an oibríocht a dhéanamh, mar a léirítear in ealaín. 22 de Fhoraithne an Uachtaráin an 26/10/1972 n. 633. An t-ordú a sheoladh chuig Musatalent Academy. aontaíonn an Custaiméir an sonrasc / admháil a fháil i bhformáid leictreonach. Is féidir leis an gCustaiméir an sonrasc / admháil a fháil i bhformáid páipéir trí iarratas sainráite a dhéanamh chuig Musatalent Academy. Tar éis an sonrasc a eisiúint, ní bheifear in ann aon athruithe a dhéanamh ar na sonraí a léirítear ann.

12 FÁILTE TÁIRGÍ

12.1 Tagraíonn infhaighteacht na dtáirgí don nóiméad a dtéann an Custaiméir i gcomhairle le bileoga sonraí an táirge; caithfear a mheas gur táscach amháin é seo, áfach, mar gheall ar láithreacht chomhuaineach a bheith ag ilúsáideoirí, d’fhéadfaí na táirgí a dhíol le daoine eile sula ndeimhnítear an t-ordú. Ar aon chuma, ní féidir aon fhreagracht a chur i leith Acadamh Musatalent i gcás nach mbeadh táirge amháin nó níos mó ar fáil.

12.2 Ní bheidh Acadamh Musatalent freagrach ar bhealach ar bith as nach mbeidh táirge amháin nó níos mó ar fáil go sealadach nó go buan. Cuireann an suíomh béim ar na cásanna ina bhfuil teorainneacha maidir le ceannach táirgí aonair i bhfeidhm. Sa chás nach mbeidh na táirgí iarrtha ar fáil, fiú amháin sealadach, geallann Acadamh Musatalent gan an praghas comhfhreagrach a ghearradh ar an gCustaiméir. Má tá an t-ordú seolta agus an praghas íoctha cheana féin as na hearraí nach bhfuil ar fáil a thuilleadh, aisíocfaidh Musatalent Academy an Custaiméir as an méid iomlán a íocadh ina iomláine as na míreanna sin.

12.3 Fiú amháin tar éis don Acadamh Musatalent an ríomhphost dearbhaithe ordaithe a sheoladh, d’fhéadfadh go mbeadh cásanna ann nach mbeadh na hearraí ar fáil go páirteach nó go hiomlán. Sa chás seo, cuirfear an Custaiméir ar an eolas go pras trí chumarsáid i scríbhinn nó trí r-phost agus beidh sé in ann a chinneadh an nglacfaidh sé le seachadadh na dtáirgí amháin atá ar fáil, aisíocaíocht a fháil dóibh siúd nach bhfuil ar fáil nó a iarrfaidh an t-ordú a chealú, agus aisíocaíocht dá bharr ar aon mhéideanna a íocadh cheana féin, agus é á chur in iúl trí r-phost chuig Musatalent Academy.

12.4 Maidir leis an teagmhas dá dtagraítear sa phointe roimhe seo, is féidir leis an gCustaiméir a roghnú, tráth an ordaithe a sheoladh, cibé acu an nglacfaidh sé le soláthar seachas an soláthar comhaontaithe, den luach céanna.

13. MODH SEACHADADH

13.1 Seachadfaidh Acadamh Musatalent na táirgí a roghnófar agus a cheannófar le cúiréireachta sainráite chuig an seoladh a léirigh an Custaiméir tráth an ordaithe, mar a dhearbhaítear sa ríomhphost achomair dá dtagraítear i bpointe 7.3

13.2 Próiseálfar orduithe a luaithe a fhaightear iad. Gabhann Acadamh Musatalent air féin na táirgí a sheachadadh chomh tapa agus is féidir agus ar aon chuma laistigh de 30 lá ó dháta críochnaithe an chonartha.

13.3 Beidh méid iomlán na gcostas le feiceáil sula rachaidh tú ar aghaidh le deimhniú an cheannaigh.

13.4 Seiceálfar agus seachadfar na hearraí a seoladh chuig an seoltóir slán agus gan lochtanna. Ní féidir Acadamh Musatalent a bheith freagrach ar bhealach ar bith as aon mhoill nó damáiste is inchurtha i leith locht an loingseora.

13.5 Braitheann na hearraí ordaithe go heisiach ar thoil an Chustaiméara. Má dhiúltaítear dó, gearrfaidh Acadamh Musatalent an Custaiméir as costais iompair an turais bhabhta.

14. DLITEANAS

14.1 Ní ghlacann Acadamh Musatalent aon fhreagracht as dísheirbhísí atá inchurtha i leith force majeure nó imthosca nach féidir a thuar, fiú má tá siad ag brath ar mhífheidhmeanna agus ar sheirbhísí an líonra Idirlín, sa chás go dteipeann air an t-ordú a fhorghníomhú laistigh den tréimhse ama a leagtar síos sa chonradh.

14.2 Ní bheidh Acadamh Musatalent faoi dhliteanas freisin as damáistí, caillteanais agus costais a thabhóidh an Custaiméir mar thoradh ar neamhfheidhmiú an chonartha ar chúiseanna nach bhfuil inchurtha leis an gcéanna, agus mura bhfuil siad ag brath ar Acadamh Musatalent a fhágáil ar lár nó a fhágáil ar lár, ós rud é nach bhfuil an Custaiméir i dteideal aisíocaíocht iomlán a fháil ar an bpraghas a íocadh agus ar aon mhuirir chúlpháirtí a tabhaíodh.

14.3 Ní féidir Acadamh Musatalent a bheith freagrach as an bhfaisnéis, na sonraí agus as aon mhíchruinneas teicniúil nó eile a d’fhéadfadh a bheith ar an láithreán, má chuir tríú páirtithe in iúl iad agus má fhíoraigh Acadamh Musatalent iad de réir chritéir na gnáth-díchill.

14.4 Ní ghlacann Acadamh Musatalent aon fhreagracht as aon úsáid chalaoiseach nó neamhdhleathach a fhéadfaidh tríú páirtithe a dhéanamh as cártaí creidmheasa, seiceanna agus modhanna íocaíochta eile, ar na táirgí ceannaithe a íoc, má chruthaítear gur ghlac sé gach réamhchúram is féidir bunaithe ar an gcuid is fearr eolaíocht agus taithí na huaire agus bunaithe ar ghnáth-dúthracht.

15. CEART TÓGÁLA DO THÁIRGÍ

15.1 Tá sé de cheart ag an gCustaiméir aistarraingt amháin agus go heisiach do na táirgí a ceannaíodh agus ní do na seirbhísí oiliúna a mheastar a cheannaítear agus a ídítear go díreach ar an láithreán (don chineál seirbhíse a chuirtear ar fáil ar líne tráth a ghníomhachtú an “limistéir fhorchoimeádta”) , gan aon phionós agus gan an chúis a shonrú, laistigh de cheithre lá dhéag ón lá a fhaigheann an Custaiméir nó tríú páirtí, seachas an t-iompróir agus arna ainmniú ag an gCustaiméir, seilbh fhisiciúil ar na hearraí. I gcás conartha a bhaineann le hearraí iolracha arna n-ordú ag an gCustaiméir in aon ordú amháin agus arna seachadadh ar leithligh, tosaíonn an téarma ón lá a fhaigheann an Custaiméir nó tríú páirtí, seachas an t-iompróir agus arna ainmniú ag an gCustaiméir, seilbh choirp den mhaith dheireanach.

15.2 Chun an ceart chun tarraingt siar a fheidhmiú, ní mór don Chustaiméir an t-Acadamh Musatalent de Loris Valentine, a bhfuil an oifig chláraithe aige a chur ar an eolas trí Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) an Iodáil nó trí r-phost. [ríomhphost faoi chosaint] , dá chinneadh tarraingt siar ón gconradh trí dhearbhú sainráite (mar shampla litir a sheoltar tríd an bpost, facs nó r-phost). Chuige sin, is féidir leat an fhoirm aistarraingthe mhúnla dá bhforáiltear in Iarscríbhinn I cuid B den Fhoraithne Reachtach 21-2-2014 n a úsáid. 21, leis an ábhar seo a leanas:

- Faighteoir: Acadamh Musatalent Loris Valentine, le hoifig chláraithe in via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) an Iodáil nó trí ríomhphost [ríomhphost faoi chosaint] :

Leis seo, tugann an __________ thíos-sínithe fógra go dtarraingítear siar na hearraí seo a leanas ón gconradh ceannaigh: [cuir isteach tuairisc ar na táirgí a ceannaíodh], a ordaíodh ar _________ (nó a fuarthas ar __________)

- Ainm, Sloinne, Seoladh custaiméara an tomhaltóra / na dtomhaltóirí

- Síniú an chliaint (ach amháin má chuirtear an fhoirm in iúl i leagan páipéir)

- Dáta

15.3 Chun an spriocdháta aistarraingthe a chomhlíonadh, is leor don Chustaiméir an chumarsáid maidir le feidhmiú an chirt aistarraingthe a fheidhmiú sula rachaidh an tréimhse aistarraingthe in éag.

15.4 Má tharraingíonn an Custaiméir siar ón gconradh seo, aisíocfar é leis na híocaíochtaí go léir a rinne sé le Musatalent Academy, lena n-áirítear costais seachadta (seachas costais bhreise a thagann as an rogha a d’fhéadfadh a bheith aige ar chineál seachadta seachas an caighdeán is lú costas seachadadh arna thairiscint ag Musatalent Academy), gan mhoill mhíchuí agus ar aon chuma tráth nach déanaí ná ceithre lá dhéag ón lá a cuireadh Acadamh Musatalent ar an eolas faoin gcinneadh tarraingt siar ón gconradh seo. Déanfar na haisíocaíochtaí seo trí úsáid a bhaint as an modh íocaíochta céanna a úsáideann an Custaiméir don idirbheart tosaigh, mura rud é gur aontaigh sé a mhalairt go sainráite; ar aon chuma, ní thabhóidh sé aon chostais mar thoradh ar an aisíocaíocht seo. Tá sé de cheart ag Acadamh Musatalent an aisíocaíocht a choinneáil siar go dtí go bhfaighidh sé na hearraí nó go dtí go léireoidh an Custaiméir go bhfuil na hearraí curtha ar ais aige, cibé acu is túisce a tharlaíonn.

15.5 I gcás an ceart chun tarraingt siar a fheidhmiú, seolann an Custaiméir na hearraí ar ais nó seachadann sé iad chuig Musatalent Academy of Loris Valentine, le hoifig chláraithe i via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Iodáil, gan mhoill mhíchuí agus in aon chás laistigh de cheithre cinn déag. laethanta ón dáta ar chuir Acadamh Musatalent a chinneadh tarraingt siar ón gconradh in iúl. Fanann an custaiméir freagrach as costas díreach na n-earraí a thabhairt ar ais.

15.6 Tá an Custaiméir freagrach as an laghdú ar luach na n-earraí a eascraíonn as láimhseáil na n-earraí seachas an luach is gá chun cineál, tréithe agus feidhmiú na n-earraí a fháil amach.

15.7 Má fheidhmítear an ceart aistarraingthe, ní bheidh Acadamh Musatalent freagrach as na costais iompair as an tuairisceán nó as aon chaillteanas nó damáiste do na táirgí is inchurtha i leith tríú páirtithe.

16. BARÁNTAS AGUS MODH CÚNAMH

16.1 Déanann Acadamh Musatalent táirgí ardchaighdeáin a mhargú. Ar aon chuma, meabhraímid duit go n-éilítear de réir dlí an ráthaíocht chomhréireachta dlíthiúil maidir leis na hearraí chun an custaiméir a chosaint. I gcás táirgí a fháil nach gcomhlíonann an conradh díolacháin, de bhun ealaíne. 129 agus ss. den Chód Tomhaltóirí, cailleann an Custaiméir gach ceart mura dtuairiscíonn sé an easpa comhréireachta leis an díoltóir laistigh de dhá mhí ón dáta a aimsíodh an locht. Ní gá an gearán a dhéanamh má admhaigh an díoltóir go raibh an locht ann nó má cheilt sé é.

16.2 Ar aon chuma, mura gcruthófar a mhalairt, glactar leis go raibh an easpa comhréireachta a tharlaíonn laistigh de shé mhí ó sheachadadh na n-earraí cheana féin ar an dáta sin, mura bhfuil an hipitéis seo neamh-chomhoiriúnach le cineál na n-earraí nó le cineál na n-earraí locht ar chomhlíonadh.

16.3 I gcás easpa comhréireachta, féadfaidh an Custaiméir a iarraidh, mar mhalairt air agus gan mhuirear, faoi na coinníollacha a léirítear thíos, an earra a ceannaíodh a dheisiú nó a athsholáthar, laghdú ar an bpraghas ceannaigh nó foirceannadh an chonartha seo, mura rud é go níl sé dodhéanta go hoibiachtúil an iarraidh a shásamh nó tá sí ró-ualach ar Acadamh Musatalent de bhun na healaíne. 130, mír 4, den Chód Tomhaltóirí.

16.4 Ní mór an t-iarratas a sheoladh i scríbhinn, trí litir chláraithe mar aon le hadmháil fillte, chuig Acadamh Musatalent Loris Valentine, le hoifig chláraithe i via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) - An Iodáil a léireoidh go bhfuil sé toilteanach dul ar aghaidh leis an iarratas , nó na cúiseanna a chuireann cosc ​​air déanamh amhlaidh, laistigh de sheacht lá oibre tar éis é a fháil. Sa chumarsáid chéanna, má ghlactar le hiarratas an Chustaiméara, caithfidh Acadamh Musatalent na modhanna a bhaineann le loingsiú nó le filleadh na n-earraí a chur in iúl chomh maith leis an spriocdháta chun na hearraí lochtacha a thabhairt ar ais nó a athsholáthar.

16.5 Má tá an deisiúchán agus an t-athsholáthar dodhéanta nó ró-chostasach, nó mura ndearna Acadamh Musatalent na hearraí a dheisiú nó a athsholáthar laistigh den tréimhse dá dtagraítear sa phointe roimhe seo nó, ar deireadh, ba chúis le míchaoithiúlacht shuntasach don Chustaiméir iad a athsholáthar nó a dheisiú. féadfaidh an dara ceann acu a iarraidh, dá rogha féin, laghdú iomchuí ar phraghas nó ar fhoirceannadh an chonartha. Sa chás seo, ní mór don Chustaiméir a iarratas a sheoladh chuig Musatalent Academy, a léireoidh a thoilteanas dul ar aghaidh leis an gcéanna, nó na cúiseanna a choisceann air déanamh amhlaidh, laistigh de sheacht lá oibre óna fháil.

16.6 Sa chumarsáid chéanna, má ghlactar le hiarratas an Chustaiméara, ní mór d’Acadamh Musatalent an laghdú beartaithe praghais nó na modhanna chun na hearraí lochtacha a thabhairt ar ais a chur in iúl. I gcásanna den sórt sin beidh sé de fhreagracht ar an gCustaiméir a chur in iúl conas ath-chreidmheas a dhéanamh ar na méideanna a íocadh roimhe seo le Musatalent Academy.

16.7 Gabhann an Custaiméir air féin praghas na n-earraí ceannaithe a íoc laistigh de na hamanna agus na modhanna a léirítear sna Coinníollacha Ginearálta Díolacháin seo.

16.8 Gabhann an Custaiméir air féin, a luaithe a bheidh an nós imeachta ceannaigh ar líne curtha i gcrích, na Téarmaí agus Coinníollacha Díolacháin seo a phriontáil agus a choinneáil, a nglacfar leo go sainráite cheana sula gcuirfear an nós imeachta i gcrích.

16.9 Is é an Custaiméir amháin atá freagrach as cruinneas na sonraí a iontráiltear sa nós imeachta clárúcháin agus geallann sé gan sonraí bréagacha, agus / nó cumtha, agus / nó ficseanacha a iontráil. Déanann an Custaiméir Acadamh Musatalent a shaoradh ó aon dliteanas a thagann as eisiúint doiciméad cánach mícheart mar gheall ar shonraí míchruinn a sholáthraíonn an céanna.

17. DLÍNSE

Rialaítear an conradh seo le dlí na hIodáile. Maidir le haon díospóid a d’fhéadfadh teacht chun cinn ina leith, beidh dlínse eisiach ag Cúirt Pescara.

18. FORÁLACHA GINEARÁLTA

Tá na Coinníollacha Ginearálta seo i réim thar aon fhoráil agus coinníoll neamhchomhréireach atá in ordú an Chustaiméara chun na Cúrsaí agus na táirgí a cheannach, agus thar aon chomhaontú briathartha nó i scríbhinn eile a rinneadh roimhe seo idir na páirtithe, gan dochar do thabhairt isteach eisceacht sainráite. sa chomhaontú.

19. TEACHTANNA TÉARMAÍ DÍOL

Deimhníonn íocaíocht na suimeanna i dteannta le ceannach an chúrsa físe agus an táirge, go bhfuil na pointí go léir a thuairiscítear anseo léite agus glactha agat agus go ndeimhneofar iad trí “ordú an cheannaigh” a sheoladh.

Oscail WhatsApp
An bhfuil tú uait?
Dia duit déan teagmháil linn ar WhatsApp, táimid anseo chun d’iarrataí a fhreagairt!