de volta

1. TEMA

1.1 O obxecto das presentes Condicións Xerais é a subministración, promocións e venda/revenda en liña comercializadas por Musatalent Academy of Loris Valentine (en diante Musatalent Academy), na forma que se describe a continuación, de cursos de formación (en diante, videocursos) e produtos cosméticos. e equipos (chamados produtos) de varias marcas e dispoñibles no sitio web www.musatalent.it e www.musatalent.com na sección "cursos" ou "produtos".

1.2 Os produtos a que se refire o punto anterior están ilustrados na páxina web www.musatalent.it/com e descríbense nas follas de información correspondentes; a imaxe que acompaña a un produto pode non ser perfectamente representativa das súas características, pero pode diferir na cor, tamaño e produtos accesorios.

1.3 Estas condicións xerais de venda non regulan a subministración de servizos nin a venda de produtos feitos por terceiros que utilizan ligazóns directas ao sitio www.musatalent.it/com a través de banners ou a través doutras ligazóns / ligazóns de hipertexto. Musatalent Academy en ningún caso poderá ser responsable da prestación dos servizos prometidos por terceiros nin da execución de transaccións de comercio electrónico entre clientes de Musatalent Academy e terceiros.

2. COMPRA DE CURSOS

O pagamento en liña da taxa de compra no sitio web musatalent.it/com (a través da plataforma PayPal) constitúe un acceso real ao curso de vídeo en liña ou aos produtos e ferramentas cosméticos. Posteriormente haberá comunicación enviando unha mensaxe visual, correo electrónico ou fax desde o sitio de Musatalent do "acceso" inmediato ao curso de vídeo ou á compra do produto.

3. COMPRA DE PRODUTOS

As compras realizadas en www.musatalent.it/com réxense por estas condicións xerais de venda, que poden ser modificadas en calquera momento por Musatalent Academy, a partir da publicación no sitio. O envío do pedido polo cliente é válido como aceptación das condicións de venda publicadas no sitio nese momento.

A Academia Musatalent observa a lexislación sobre contratos a distancia a que se refire o art. 50 e seguintes do Decreto lexislativo n. 206, do 6 de setembro de 2005, así como o relativo ao comercio electrónico segundo o Decreto lexislativo núm. 70 do 9 de abril de 2003. Estas condicións xerais deben considerarse unha parte integral e substancial do contrato.

Musatalent Academy invita ao Cliente a ler atentamente as condicións que se indican a continuación e a imprimilas e / ou gardalas noutro soporte duradeiro e accesible para el.

4. DEFINICIÓN

4.1 O termo "contrato de venda en liña" significa o contrato de venda relativo a activos mobles e servizos de formación en liña comercializados por Musatalent Academy coa marca Musatalent, estipulado entre este e o consumidor, como parte dun sistema de venda remota a través de ferramentas telemáticas, organizado por Musatalent Academy a través do sitio web www.musatalent.it/com.

4.2 O termo "cliente" significa o consumidor que é unha persoa física que realiza a compra a que se refire este contrato para fins non relacionados con ningunha actividade comercial ou profesional desenvolvida polo mesmo.

5. RESERVAS

Musatalent Academy resérvase o dereito de non procesar os pedidos recibidos de usuarios que non son "clientes", así como calquera outro pedido que non se axuste á política comercial de Musatalent Academy.

6. DEREITO DE AUTOR

O Cliente recoñece, por si mesmo, que os videocursos e o material relacionado con eles son propiedade absoluta de Musatalent Academy da marca "Musatalent" que pode entrar en posesión dos mesmos se proceden de Musatalent Academy (Musatalent) só para a súa visualización e a aprendizaxe das técnicas descritas, calquera uso indebido ou divulgación de calquera forma e tipo a terceiros sen autorizacións específicas ou a falta de accesos facilitados por Musatalent Academy será perseguido conforme a lei nas oficinas competentes correspondentes. O Cliente comprométese a non realizar copia deste material, a non difundir o seu contido total ou parcialmente a terceiros, a non cedelo a terceiros e a non realizar nin ter outros cursos baseados na devandita documentación.

7. O CERTIFICADO

7.1 O acceso ao exame en liña e a realización de todas as partes da proba permítelle recibir en formato dixital no seu perfil persoal (que pode imprimir na súa copistería de confianza) un "Certificado" de carácter privado de Musatalent que certifique a técnica habilidades adquiridas descritas no curso de vídeo comprado, a taxa de exame que se paga permítelle acceder ao exame en liña e recibir o "Certificado". Se compras os paquetes completos de cursos de vídeo co nome de "The Best", incluídas as combinacións descritas de máis formacións, o certificado emitido certificará a figura completa (exemplo: en "nivel avanzado de maquillador") experto en todas as técnicas incluído e descrito no cadro e non só da técnica reservada para a compra de cursos de vídeo individuais. Se se compra o paquete con DVD, incluirase un certificado de participación no curso (ver sección "o método").

7.2 MÉTODO DE PROBA DE EXAME

Facer a proba do exame en liña, que se pode facer 3 veces, permítelle obter o "Certificado" (como se describiu anteriormente), se non aproba as 3 probas, só pode mercar o exame.

8. ACORDO

8.1 O contrato entre Musatalent Academy e o Cliente conclúese a través de Internet accedendo ao Cliente en www.musatalent.it/com, onde, seguindo os trámites indicados, o Cliente formalizará a proposta de compra dos produtos mencionados nos puntos 1.1. e 1.2 do artigo 1 anterior.

8.2 O contrato de compra conclúese completando o seguinte procedemento, dispoñible só en italiano ou idioma estranxeiro, que sempre se pode corrixir, modificar e cancelar ata o momento do envío do pedido:

● accedendo ao sitio web www.musatalent.it/com, o Cliente, despois de rexistrarse na compra, debe engadir ao carro os produtos desexados, completar todas as páxinas posteriores, seguindo as instrucións e transmitir electrónicamente a páxina con todos os datos persoais e o pedido de compra;

● a páxina do pedido contén unha ligazón a estas condicións xerais de venda e tamén contén información sobre as principais características de cada produto pedido e o prezo relativo (incluído o IVE), o tipo de pagamento elixido para a compra, as condicións para a entrega dos produtos e / ou acceso a servizos de formación, as achegas necesarias para a entrega e o transporte, así como referencias aos termos e condicións xerais para a devolución dos produtos comprados en liña;

● antes de continuar co envío do pedido, solicitaráselle ao Cliente que identifique e corrixa os posibles erros que se produciron ao cubrir os campos e que lea atentamente as condicións xerais que rexen a venda e compra, que imprima unha copia do mesmo mediante a impresión opción e gardar ou solicitar unha copia para uso persoal;

● entenderase enviada unha orde cando Musatalent Academy reciba a proposta de orde por vía electrónica e a información relativa á orde se comprobou preliminarmente como correcta.

8.3 O pedido enviado polo Cliente será vinculante para Musatalent Academy só se todo o procedemento de pedido se realizou de forma regular e correcta, sen que o sitio web destaque ningunha mensaxe de erro, e tras o envío de Musatalent Academy ao cliente da confirmación do pedido. correo electrónico. O correo electrónico contén os datos do Cliente e do pedido, un resumo das condicións xerais e particulares aplicables ao contrato, o prezo dos bens adquiridos, o medio de pago elixido, os gastos de transporte, os impostos e dereitos aplicables, a indicación do dereito de desistimento e o enderezo de envío ao que se enviarán os bens. O Cliente comprométese a verificar a corrección dos datos neles contidos e a comunicar con prontitude as correccións a Musatalent Academy nos enderezos anteriormente indicados.

8.4 Ao realizar un pedido, o Cliente declara ter lido toda a información que lle foi facilitada durante o procedemento de compra e aceptar plenamente estas condicións xerais de venda. Ao realizar o pedido, o Cliente recoñece expresamente que isto implica a obriga de pagar o prezo e outras cantidades debidas segundo estas condicións xerais de venda.

8.5 O contrato non se considera perfeccionado e efectivo entre as partes en defecto do indicado no punto anterior.

8.6 Musatalent Academy pode non facerse cargo e procesar o pedido se non hai garantías suficientes de solvencia no pagamento, se os pedidos son incompletos ou incorrectos ou se os produtos xa non están dispoñibles. Nos casos anteriores, o cliente será informado por correo electrónico de que o contrato non se executou e que Musatalent Academy non confirmou a orde de compra especificando os motivos.

8.7 O contrato estipulado entre Musatalent Academy e o Cliente debe considerarse concluído coa aceptación, aínda que só parcial, do pedido por parte de Musatalent Academy. Esta aceptación considérase tácita, a non ser que se comunique o contrario ao Cliente de calquera xeito.

8.8 De conformidade co art. 12 do Decreto Lexislativo 70 de 2003, Musatalent Academy informa ao Cliente de que cada pedido enviado se almacena en formato dixital ou en papel na súa sede, segundo criterios de confidencialidade e seguridade. O cliente pode solicitar en calquera momento unha copia a Musatalent Academy.

9. RESPONSABILIDADE

O Cliente declara ser consciente de que, aínda que se comprobou o contido dos cursos de vídeo e a documentación relacionada na medida do posible, non se poderá reclamar a Musatalent Academy no caso de que a información contida nesa documentación sexa incorrecta ou obsoleta. Polo tanto, o Cliente exime a Musatalent Academy (marca Musatalent) de calquera responsabilidade, incluso cara a terceiros, derivada do uso desa información. Musatalent Academy (Musatalent) resérvase o dereito de facer todos os cambios e actualizacións dos contidos dos cursos, para seguir mellor a evolución constante e a actualización continua do mercado

10. COTAS, FACTURACIÓN E PAGAMENTOS

10.1 Calquera pagamento por parte do Cliente só se pode facer mediante un dos métodos indicados na páxina web www.musatalent.it/com. Aceptanse tarxetas de crédito dos principais circuítos internacionais e tarxetas prepagadas e recargables emitidas por institucións bancarias en Italia:

PAYPAL (Postpago, Visa, Maestro, MasterCard, American Express, Discover, Aura)

10.2 Para os pagamentos realizados por PayPal, o importe real do pedido só se cobrará cando estea listo e listo para o envío ou para a confirmación da compra do curso de vídeo. Se se detecta a indispoñibilidade dun produto despois do rexistro do pedido e da reserva do importe na tarxeta, Musatalent Academy tomará as medidas necesarias co operador de pagamento para cancelar a transacción relativa aos bens non dispoñibles.

10.3 Todos os pedidos, antes de ser procesados, son sometidos a comprobacións de autenticidade directamente polos emisores de tarxetas de crédito relativos, para protexer ao cliente. Se, por calquera motivo, non é posible domiciliar a cantidade debida, o proceso de venda cancelarase automaticamente e a venda finalizarase segundo o art. 1456 cc O cliente será informado por correo electrónico.

10.4 As comunicacións relativas ao pago e os datos comunicados polo Cliente cando se faga realízanse en liñas especiais protexidas e con todas as garantías garantidas polo uso dos protocolos de seguridade proporcionados polos circuítos de pagamento.

11. Prezos

11.1 Os prezos de venda mostrados no sitio web www.musatalebt.it/com inclúen o IVE e refírense só aos produtos vendidos en liña. O prezo aplicado será o vixente no momento do pedido e indicado no correo electrónico de confirmación do pedido, sen considerar os aumentos ou descensos de prezo, incluso para as promocións, que puideron producirse posteriormente.

11.2 Os gastos de envío, que deberá pagar o cliente por pedidos referidos a produtos inferiores a 60,00 €, non están incluídos no prezo de compra, pero indícanse e calcúlanse no momento da conclusión do proceso de compra antes da execución. o pago.

11.3 A emisión da factura non é obrigatoria, se non o solicita o Cliente a máis tardar no momento da operación, tal e como se indica no art. 22 do Decreto da Presidencia do 26/10/1972 n. 633. Envío da orde á Academia Musatalent. o Cliente comprométese a recibir a factura / recibo en formato electrónico. O cliente pode recibir a factura / recibo en formato papel solicitando expresamente a Musatalent Academy. Unha vez emitida a factura, non será posible realizar ningún cambio nos datos indicados nela.

12 DISPOÑIBILIDADE DOS PRODUTOS

12.1 A dispoñibilidade dos produtos refírese ao momento no que o Cliente consulta as follas de datos do produto; Non obstante, isto debe considerarse puramente indicativo porque, debido á presenza simultánea no sitio de varios usuarios, os produtos poderían venderse a outros antes de confirmar o pedido. En calquera caso, non se pode atribuír ningunha responsabilidade a Musatalent Academy no caso de indisponibilidade dun ou máis produtos.

12.2 Musatalent Academy non será en ningún caso responsable da indispoñibilidade temporal ou permanente dun ou máis produtos. O sitio destaca os casos nos que se aplican limitacións na compra de produtos individuais. En caso de indispoñibilidade, incluso temporal, dos produtos solicitados, Musatalent Academy comprométese a non cobrar ao cliente o prezo correspondente. Se o pedido se enviou e xa se pagou o prezo dos artigos que xa non están dispoñibles, Musatalent Academy devolverá ao cliente o importe total pagado por eses artigos.

12.3 Mesmo despois de enviar o correo electrónico de confirmación do pedido por Musatalent Academy, pode haber casos de indispoñibilidade parcial ou total dos bens. Neste caso, o Cliente será informado puntualmente por comunicación escrita ou por correo electrónico e poderá decidir se acepta a entrega dos produtos dispoñibles, obtendo o reembolso dos non dispoñibles ou se solicita a cancelación do pedido, con consecuente reembolso de cantidades xa pagadas, comunicándoo por correo electrónico a Musatalent Academy.

12.4 Para a eventualidade mencionada no punto anterior, o Cliente pode escoller, no momento de enviar o pedido, se acepta un subministro distinto ao acordado, do mesmo valor.

13. MÉTODO DE ENTREGA

13.1 Musatalent Academy entregará os produtos seleccionados e comprados por mensaxería rápida ao enderezo indicado polo cliente no momento do pedido, segundo se confirma no correo electrónico resumo a que se refire o punto 7.3.

13.2 As ordes procesaranse en canto se reciban. Musatalent Academy comprométese a entregar os produtos o máis rápido posible e, en calquera caso, nun prazo de 30 días a partir da data de celebración do contrato.

13.3 O importe total dos gastos será visible antes de proceder á confirmación da compra.

13.4 As mercadorías enviadas serán revisadas e entregadas ao remitente intactas e sen defectos. Musatalent Academy non se fai responsable de ningún xeito de atrasos ou danos atribuíbles á culpa do remitente.

13.5 Os bens pedidos dependen exclusivamente da vontade do Cliente. Se se rexeita, Musatalent Academy cobrará ao cliente os gastos de transporte de ida e volta.

14. RESPONSABILIDADE

14.1 Musatalent Academy non asume ningunha responsabilidade polos desgravios atribuíbles a causas de forza maior ou circunstancias imprevisibles, aínda que dependan de mal funcionamentos e desvíos da rede de Internet, no caso de que non execute a orde no prazo estipulado no contrato.

14.2 Musatalent Academy tampouco será responsable dos danos, perdas e custos ocasionados polo cliente como consecuencia da non execución do contrato por motivos non imputables ao mesmo e salvo que dependan do feito ou omisión de Musatalent Academy, xa que o Cliente só ten dereito ao reembolso total do prezo pagado e dos cargos accesorios ocasionados.

14.3 Musatalent Academy non se fai responsable da información, datos e de ningunha imprecisión técnica ou doutra índole que poida estar contida no sitio, se foron comunicados por terceiros e foron verificados por Musatalent Academy segundo os criterios de dilixencia ordinaria.

14.4 Musatalent Academy non asume ningunha responsabilidade por calquera uso fraudulento ou ilegal que poidan facer terceiras persoas de tarxetas de crédito, cheques e outros medios de pago, despois do pago dos produtos comprados, se demostra ter adoptado todas as precaucións posibles baseadas nas mellores ciencia e experiencia do momento e baseada na dilixencia ordinaria.

15. DEREITO DE RETIRADA DE PRODUTOS

15.1 O cliente ten o dereito de retirarse única e exclusivamente dos produtos adquiridos e non dos servizos de formación que se consideran comprados e consumidos directamente no lugar (para o tipo de servizo prestado en liña no momento da activación da "área reservada") , sen ningunha penalización e sen especificar o motivo, no prazo de catorce días a partir do día en que o Cliente ou un terceiro, distinto do transportista e designado polo Cliente, adquira a posesión física da mercadoría. No caso dun contrato relativo a varias mercadorías ordenadas polo cliente nun único pedido e entregadas por separado, o prazo comeza a partir do día en que o cliente ou un terceiro, distinto do transportista e designado polo cliente, adquiren posesión física do último ben.

15.2 Para exercer o dereito de desistimento, o Cliente debe informar a Musatalent Academy of Loris Valentine, con domicilio social en via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Italia ou por correo electrónico [protexido por correo electrónico] , da súa decisión de desistir do contrato mediante unha declaración explícita (por exemplo, unha carta enviada por correo, fax ou correo electrónico). Para iso, pode empregar o modelo de formulario de retirada previsto no anexo I parte B do Decreto lexislativo 21-2-2014 n. 21, co seguinte contido:

- Destinatario: Musatalent Academy of Loris Valentine, con domicilio social en via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Italia ou por correo electrónico [protexido por correo electrónico] :

Pola presente, o abaixo asinante __________ notifica a retirada do contrato de compra dos seguintes bens: [insira unha descrición dos produtos comprados], ordenados o _________ (ou recibidos o __________)

- Nome, apelidos, enderezo do cliente dos consumidores

- Sinatura do cliente (só se se notifica o formulario en versión papel)

- Datos

15.3 Para cumprir o prazo de retirada, é suficiente que o cliente envíe a comunicación relativa ao exercicio do dereito de desistimento antes de que expire o período de desistimento.

15.4 Se o Cliente retira este contrato, reembolsaráselle todos os pagos que realizou en favor de Musatalent Academy, incluídos os custos de entrega (coa excepción dos custos adicionais derivados da súa posible elección dun tipo de entrega diferente do menos caro tipo de entrega estándar ofrecido por Musatalent Academy), sen demora indebida e, en calquera caso, como máximo, catorce días a partir do día en que Musatalent Academy foi informada da decisión de desistir deste contrato. Estes reembolsos realizaranse empregando o mesmo método de pago que o cliente empregou para a transacción inicial, a non ser que acordase expresamente o contrario; en calquera caso, non suporá ningún custo como consecuencia deste reembolso. Isto sen prexuízo do dereito de Musatalent Academy de reter o reembolso ata que reciba os bens ou ata que o Cliente demostre que devolveu os bens, o que ocorra primeiro.

15.5 En caso de exercer o dereito de desistimento, o Cliente devolve os bens ou entrégaos á Musatalent Academy of Loris Valentine, con domicilio social en via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Italia, sen demora indebida e, en todo caso, nun prazo de catorce días a partir da data en que Musatalent Academy comunicase a súa decisión de desistir do contrato. O custo directo de devolución da mercadoría segue a ser responsabilidade do cliente.

15.6 O cliente é responsable da diminución do valor das mercadorías resultante da manipulación das mercadorías distintas da necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento das mercadorías.

15.7 Se se exerce o dereito de desistimento, Musatalent Academy non será responsable dos gastos de transporte da devolución nin de calquera perda ou dano nos produtos imputables a terceiros.

16. GARANTÍA E MÉTODO DE ASISTENCIA

16.1 Musatalent Academy comercializa produtos de alta calidade. En calquera caso, recordámoslle que a garantía legal de conformidade dos bens é requirida pola lei para protexer ao cliente. En caso de recepción de produtos que non cumpran o contrato de compravenda, segundo o art. 129 e ss. do Código de consumo, o cliente perde todos os dereitos se non comunica ao vendedor a falta de conformidade nun prazo de dous meses a partir da data en que se descubriu o defecto. A reclamación non é necesaria se o vendedor recoñeceu a existencia do defecto ou o ocultou.

16.2 En calquera caso, a non ser que se demostre o contrario, suponse que a falta de conformidade que se produce dentro dos seis meses posteriores á entrega dos bens xa existía nesa data, a non ser que esta hipótese sexa incompatible coa natureza dos bens ou coa natureza do defecto de cumprimento.

16.3 En caso de falta de conformidade, o Cliente poderá solicitar, de xeito alternativo e sen cargo, nas condicións que se indican a continuación, a reparación ou substitución do ben adquirido, unha redución do prezo de compra ou a resolución deste contrato, a non ser que a solicitude non é obxectivamente imposible de satisfacer nin resulta excesivamente pesada para Musatalent Academy segundo o art. 130, parágrafo 4, do Código do consumo.

16.4 A solicitude debe enviarse por escrito, mediante carta certificada con acuse de recibo, a Musatalent Academy of Loris Valentine, con domicilio social en via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) - Italia, que indicará a súa vontade de continuar coa solicitude, ou as causas que o impidan, no prazo de sete días hábiles desde a súa recepción. Na mesma comunicación, de ser aceptada a solicitude do Cliente, Musatalent Academy deberá indicar os métodos de envío ou devolución da mercadoría así como o prazo para a devolución ou substitución da mercadoría defectuosa.

16.5 Se a reparación e a substitución son imposibles ou excesivamente custosas, ou Musatalent Academy non reparou nin substituíu a mercadoría no prazo mencionado no punto anterior ou, finalmente, a substitución ou reparación realizada anteriormente causaron importantes molestias ao cliente, este poderá solicitar, á súa elección, unha redución axeitada no prezo ou a resolución do contrato. Neste caso, o Cliente deberá enviar a súa solicitude a Musatalent Academy, onde se indicará a súa vontade de proceder á mesma ou as razóns que o impiden, dentro dos sete días hábiles seguintes á recepción.

16.6 Na mesma comunicación, se a petición do cliente foi aceptada, Musatalent Academy deberá indicar a redución de prezo proposta ou os métodos para devolver os produtos defectuosos. Nestes casos será responsabilidade do Cliente indicar como volver acreditar as cantidades pagadas previamente a Musatalent Academy.

16.7 O Cliente comprométese a pagar o prezo dos bens comprados nos prazos e métodos indicados nestas Condicións Xerais de Venda.

16.8 O cliente comprométese, unha vez rematado o procedemento de compra en liña, a imprimir e conservar estas Condicións de venda, que xa serán expresamente aceptadas antes da conclusión do procedemento.

16.9 O Cliente é o único responsable da exactitude dos datos introducidos no procedemento de rexistro e comprométese a non introducir datos falsos e / ou inventados e / ou ficticios. O Cliente exime a Musatalent Academy de calquera responsabilidade derivada da emisión de documentos fiscais incorrectos debido a datos inexactos facilitados polo mesmo.

17. XURISDICCIÓN

Este contrato está regulado pola lei italiana. Para calquera disputa que poida xurdir en relación con ela, o Xulgado de Pescara terá xurisdición exclusiva.

18. DISPOSICIÓNS XERAIS

Estas Condicións Xerais prevalecen sobre calquera disposición e condición non conformes contidas na orde do Cliente relativa á compra dos Cursos e produtos e sobre calquera outro acordo verbal ou escrito celebrado previamente entre as partes, sen prexuízo da introdución dun documento expreso. excepción no convenio.

19. ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE VENDA

O pago das cantidades ademais de constituír a compra do curso de vídeo e do produto, confirma que leu e aceptou sen reserva todos os puntos aquí descritos e que se confirmará enviando a "orde de compra" a seguir.

Abre WhatsApp
¿Necesítanos?
Ola, ponte en contacto connosco en WhatsApp, estamos aquí para responder ás túas solicitudes.