de volta

INFORMACIÓN SEGUNDO D. LGS. 196/2003

Estimado cliente,

Informámoslle, segundo o art. 13 do Decreto Lexislativo 196/2003 que Musatalent Academy of Loris Valentine tratará os datos que nos facilite en cumprimento da lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal.

A subministración de datos é necesaria e, polo tanto, calquera negativa a subministralos fará imposible a realización do servizo de compra en liña.

Tamén lle informamos de que os datos persoais que proporciona son recollidos de forma electrónica e procesados, tamén coa axuda de medios electrónicos, directamente e / ou a través de terceiras persoas (empresas de entrega a domicilio, envío por correo e entrada de datos) e poden ser utilizados, suxeito á súa consentimento necesario e explícito, para os efectos funcionais das actividades que se indican a continuación:

Execución do servizo e xestión da orde de compra dos produtos; tratamento estatístico, envío de material publicitario, tamén mediante o uso do correo electrónico.

A subministración de datos para os fins mencionados é opcional: a súa negativa impedirá a Musatalent Academy o seguimento das actividades relacionadas.

En calquera caso, os seus datos non serán divulgados (excepto ás empresas de entrega a domicilio, envío por correo e entrada de datos) nin vendidos a terceiros. Dentro da Academia Musatalent, os datos só poderán ser coñecidos por persoas nomeadas especificamente que operan no xefe de comercio electrónico, tecnoloxía da información, mercadotecnia, comercial, comercial e das oficinas administrativas.

De conformidade co art. 7 do Decreto lexislativo 196/2003, ten dereito a obter en calquera momento do encargado do tratamento información sobre o tratamento dos seus datos, os seus métodos e finalidades e a lóxica que se lle aplica.

1) confirmación da existencia dos datos e da comunicación dos mesmos e da súa orixe;

2) os datos de identificación do responsable do tratamento de datos e dos xestores, así como os suxeitos ou categorías de suxeitos aos que se lles poden comunicar os datos ou que poden aprender sobre eles como xestores ou axentes;

3) actualización, rectificación e integración de datos;

4) cancelación, transformación en forma anónima, bloqueo de datos procesados ​​con violación da lei;

5) a certificación de que as operacións a que se refiren os puntos 3) e 4) foron postas en coñecemento de quen se comunicaron e difundiron os datos, a excepción do caso en que este cumprimento resultase imposible ou implique un uso de medios manifestamente desproporcionados co dereito protexido;

6) opoñerse: ao tratamento de datos, aínda que sexa pertinente para o propósito da recollida, por motivos lexítimos; ao tratamento de datos con fins comerciais ou para a investigación de mercado.

O controlador de datos é Musatalent Academy of Loris Valentine, con domicilio social en via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe). Para exercer os dereitos previstos no art. 7 do Decreto lexislativo 196/2003, dirixirse por escrito á Academia Musatalent para a atención do responsable do tratamento dos datos persoais ou ao enderezo de correo electrónico [protexido por correo electrónico]/ com

Abre WhatsApp
¿Necesítanos?
Ola, ponte en contacto connosco en WhatsApp, estamos aquí para responder ás túas solicitudes.