Nazad

UGOVOR O PRIDRUŽIVANJU

"MUSATALENT" je zaštićeni zaštitni znak i ne može se koristiti na bilo koji način bez pismenog odobrenja. Internet stranica www.musatalent.it je u vlasništvu CFP Europeo sas.

1) POMOĆNI PROGRAM

Program MUSATALENT AFFILIATE je ugovor o komercijalnoj suradnji s kojim MUSATALENT priznaje proviziju za svaku uspješnu kupnju obavljenu na web mjestu. www.musatalent.it koje provode posjetitelji koji dolaze sa web mjesta AFFILIATE-a ili oglasa.

Za pridruživanje je potrebno izričito prihvaćanje svih uvjeta sljedećeg sporazuma, u dolje opisanim uvjetima i odredbama.

PRIDRUŽITI znači podnositelja zahtjeva i, prema tome, u slučaju prihvaćanja uvjeta sporazuma, korisnika provizije.

PRIDRUŽENO MJESTO znači web mjesto na kojem se vode veze www.musatalent.it MUSATALENT.

2) KAKO SE PRIDRUŽITI POMOĆNOM PROGRAMU

Da biste se pridružili programu AFFILIATION, aplikacija AFFILIATION mora biti popunjena. MUSATALENT će razmotriti sva pitanja i zadržati pravo prihvatiti ili odbiti zahtjev.

Posebno se neće prihvatiti zahtjevi koji se odnose na web stranice s nasilnim, opscenim, pornografskim sadržajem, koje promiču diskriminaciju u vezi s rasom, spolom, religijom, dobom i seksualnom orijentacijom; ili, opet, web stranice koje krše autorska prava ili promiču ilegalne aktivnosti; nekvalitetne web stranice, samo s natpisnim oglasima ili u izradi.

Nadalje, ni u kojem slučaju se neće uzimati u obzir web mjesta koja bi mogla oštetiti imidž MUSATALENTA.

U tom smislu, MUSATALENT zadržava pravo u bilo kojem trenutku opozvati ovdje opisani sporazum o PRIDRUŽIVANJU, u slučaju da se ne poštuju dogovoreni uvjeti, te poduzeti pravne mjere, u okolnostima u kojima su ispunjeni uvjeti.

MUSATALENT ne nameće ekskluzivnost na pridruženoj web stranici, PODRUŽNICA može u bilo kojem trenutku odlučiti raskinuti ugovor, bit će dovoljno da prekid veze priopći e-poštom.

Proračune do tog trenutka priznat će se prema uvjetima ugovora.

MUSATALENT će povremeno slati obavijesti informativne i promotivne naravi putem biltena, pridruživanjem programu prihvaćate primanje biltena za cijelo vrijeme trajanja sporazuma.

3) POSLOVNE METODE

Poveznice između MUSATALENTA i POVRATNIKA mogu se stvoriti putem natpisa, hiperveza i / ili drugih oblika oglašavanja dogovorenih s AFFILIATE. Poveznice se mogu izravno povezivati ​​s početnom stranicom ili upućivati ​​na određenu internu stranicu, a odabir vrste i količine poveznica nalazi se u potpunom nahođenju AFFILIJATA.

Ako se povežu pojedini naslovi, pridružena web lokacija bit će odgovorna za provjeru da li su oni prisutni u katalogu MUSATALENT.

MUSATALENT ne preuzima odgovornost za bilo kakve greške u opisima naslova, niti u slučaju neovlaštene upotrebe udruženih web stranica tekstova, citata, fotografskih reprodukcija ili bilo kojeg drugog vizualnog ili audiovizualnog materijala zaštićenog zakonom o autorskim pravima i zaposlenog u pridruženom društvu u svom kršenju.

Izuzeci od upotrebe glazbenih veza / veza.

APSOLUTNO JE ZABRANJENO, osim ako MUSATALENT to izričito pismeno ne odobri:

 • Zabranjeno je - Promovirati proizvode u katalogu MUSATALENT s oglasima (Google Adwords, Yahoo / Overture i MSN i slično), koji kao ključne riječi za pretraživanje koriste zaštitne znakove registrirane od strane drugih tvrtki koje posluju na talijanskom ili međunarodnom tržištu.
 • Zabranjeno je - Promovirajte proizvode u katalogu MUSATALENT putem web stranice Ebay, koristeći Neželjenu poštu, izvještaje o news grupama, lančana pisma, e-poštu poslanu bez prethodnog odobrenja primatelja i bilo koje drugo izvješće napravljeno bez izričitog odobrenja.
 • Zabranjeno je - koristiti tehnike web programiranja tako da je partnerski kolačić instaliran na posjetiteljevo računalo, a da posjetitelj nije posjetio stranice web mjesta www.musatalent.it, ili se partnerski kolačić mora instalirati tek nakon posjeta web mjestu www. musatalent.it putem poveznica na stranicama partnerske stranice, a ne korištenjem prijevara i / ili tehnika koje nisu u skladu sa smjernicama ove uredbe.
 • Pažnja - Nepoštivanje gore spomenutih zabrana rezultirat će trenutnim opozivanjem sporazuma o PRIPADNICI, otkazivanjem računa PRIPADNICA i eventualnim obračunatim provizijama. U okolnostima u kojima su ispunjeni uvjeti, u slučaju da se ne poštuju dogovoreni uvjeti, MUSATALENT zadržava pravo pokretanja pravne radnje.

4) SADRŽAJ PRIPADNOG MJESTA

PODRUČNIK je odgovoran za razvoj, upravljanje i održavanje svoje stranice i svih elemenata koji se koriste za njezinu izradu. MUSATALENT odbija svaku odgovornost za bilo kakvu štetu ili troškove koji proizlaze iz razvoja, upravljanja, održavanja i sadržaja web mjesta AFFILIATE. 

5) KRITERIJI ZA PRIZNANJE POVJERENSTVA

AFFILIATE dobiva proviziju za prodaju proizvoda kupcima koji ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve:

 • Kupci koji na web stranicu MUSATALENT dođu www.musatalent.it putem poveznica na pridruženoj web stranici.
 • Kupci koji umetnu naslov / naslove u svoju košaricu kojom potvrđuju narudžbu putem sustava za naručivanje MUSATALENT u svim njegovim dijelovima.
 • Kupci koji ne otkažu narudžbu prije slanja naručenih predmeta.
 • Kupci koji ne odbiju povlačenje naručenog predmeta prilikom dostave.
 • Kupci koji ne izvrše povrat prava na odustajanje u roku od prvih 10 dana od primitka narudžbe.

Posjetitelji mogu slobodno pregledavati neograničeno vrijeme, AFFILIATE će dobiti proviziju za sve kupnje izvršene tijekom konzultacija.

 • Sjednica završava pojavom jednog od sljedećih slučajeva:
 • a) Prošlo je 30 dana od posljednje veze putem veze AFFILIATE.

Provizije nisu priznate za:

 • Narudžbe dane kao rezultat neovisnog pristupa s veza na web mjestu AFFILIATE, čak i ako su ih izvršili kupci koji su prethodno dolazili s potonjeg, nakon što su prošli 30 dana od zadnjeg posjeta s veze AFFILIATE.
 • Proizvodi čiji se redovi narudžbe otkazuju na zahtjev kupca ili zbog nedostupnosti samog proizvoda.

MUSATALENT će priznati proviziju za svaki prodani predmet na gore opisani način jednak:

 • 20% na svim proizvodima ...

Ova se provizija priznaje za bilo koji artikl u katalogu, čak i ako se proizvod prodaje po sniženoj cijeni.

 

Provizije se izračunavaju na sljedeće načine: puna cijena proizvoda odvojena od bilo kakvih linijskih popusta, ukupni popusti na narudžbu, primjena kupona za popust i / ili darovnih kartica i ako su PDV-om.

Provizije će se priznati za narudžbe izvršene tijekom razdoblja valjanosti ovog sporazuma i za koje je MUSATALENT primio plaćanje od kupaca.

Neće se priznati provizije za iznose troškova otpreme koji se odnose na izvršene narudžbe.

6) CIJENE PROIZVODA

Prodajnu cijenu proizvoda prodanih kroz ovaj program odredit će MUSATALENT u skladu s vlastitom politikom cijena. Cijene proizvoda mogu se razlikovati, uključujući svako povećanje u međuvremenu koje se dogodilo u cjenicima dobavljača.

7) PORESKA UREDBA PLAĆANIH NAKNADA

Povjerenstva predstavljaju povremeni servis između MUSATALENTA i PRIPADNIKA. Ako subjekt ima fiskalno prebivalište u Italiji, usluga podliježe porezu po odbitku koji mora biti naveden na računu.

Podrazumijeva se da provizije ne sadrže bilo koju vrstu RIVALSA-e (INPS, INNERCASSA, itd.), Stoga su takva potraživanja isključiva odgovornost partnera.

Provizije su isključivo u bruto iznosu od PDV-a i OBUSTAVLJANJA.

8) PLAĆANJE PROVIZIJE

U slučaju da obračunski iznos prelazi 20,00 €, MUSATALENT će u roku od 10 radnih dana poslati izvod s računa u kojem će se sažeti obračunate provizije.

PRIDRUŽITI se ovom izvodu računa i s obzirom na relevantno tromjesečje, trebat će izdati račun ili zadužnicu (u slučaju fizičkih osoba) za povremeni nastup.

Plaćanje računa izdanog od strane pridruženog mjesta izvršit će MUSATALENT u roku od 5 dana od datuma primitka računa ili zadužbe putem bankovnog prijenosa na tekući račun koji je označio PRIDRUŽENI.

Iznosi manji od 20,00 € zadržat će se i neće biti priopćeni dok zbroj priznatih provizija ne prelazi 20,00 € u sljedećem izvodu računa ili do raskida ovog sporazuma.

NB

Prikupljeni podaci uvijek su dostupni i mogu se pogledati na web mjestu MUSATALENT www.musatalent.it s ograničenim pristupom u odgovarajućem pridruženom partnerskom području. Podaci se svakodnevno ažuriraju u stvarnom vremenu. Iz vašeg rezerviranog pristupa moći ćete dobiti izvještaj o provizijama i detalje prodanih predmeta.

9) POVRATI I OTKAZI

Ako kupac predmet vrati kasnije, nakon primitka, provizija koja mu je priznata za taj proizvod može se odbiti od naknadne uplate ili će u slučaju nepostojanja naknadne uplate iznos biti fakturiran PRIDRUŽITI.

10) OBRADA NARUDŽBI

MUSATALENT je isključivo odgovoran za obradu narudžbi koje su poslali kupci koji su slijedili vezu sa web stranice AFFILIATE.

Narudžba se mora ispuniti prema standardnim postupcima iz www.musatalent.it MUSATALENT.

Odgovornost za narudžbe, plaćanja, pošiljke, povrate i usluge korisničke podrške su www.musatalent.it MUSATALENT.

Sva pravila i politike MUSATALENT-a, a koja se odnose na upravljanje narudžbama postavljenim na njegovoj web lokaciji, također će se primijeniti na narudžbe primljene putem poveznica na pridruženom web mjestu.

11) IZVJEŠĆE POVJERENSTVA

MUSATALENT se obvezuje na svojoj internetskoj stranici postaviti svakodnevno ažurirano izvješće o provizijama, zajedno s detaljima prodanih predmeta.

AFILIATE će biti odgovoran za osiguravanje da se povezivanja izvrše točno u skladu s indikacijama koje pruža MUSATALENT, što je neizostavan zahtjev za pružanje izvješća povjerenstava.

www.musatalent.it MUSATALENT-a u skladu sa zakonima o zaštiti privatnosti ne osigurava POMOĆNICU imena i druge osobne podatke koji se tiču ​​njegovih kupaca.

12) PREKID USLUGE

MUSATALENT se obvezuje da će svoje web mjesto održavati u potpunosti funkcionalnim, osim u slučajevima više sile ili prekida zbog redovnog i izvanrednog održavanja. U svakom slučaju, MUSATALENT se ne može smatrati odgovornim za bilo koju od posljedica takvih prekida.

13) TRAJANJE SPORAZUMA

Ovaj ugovor započinje od datuma prihvaćanja zahtjeva ZA POMOĆNIKA podnesenog na način opisan u članku 1. Ovaj će se ugovor automatski obnavljati do neaktivnosti ili zahtjeva POMOĆNIKA.

Nakon 12 mjeseci neaktivnosti, ugovor se smatra raskinutim i račun AFFILIATE-a vraća se na oslobođeni račun. Svi PRIPADNICI koji se nisu prijavili na web mjesto www.musataelnt.it dulje od 12 mjeseci, nisu primili klikove ili nove provizije dulje od 12 mjeseci, smatrat će se neaktivnima.

PARNIČAR ​​može u bilo kojem trenutku i bez potrebe davanja objašnjenja odlučiti raskinuti ugovor. Dovoljno će biti priopćenje e-poštom. Naknade provizije do tog trenutka bit će plaćene u skladu s uvjetima ugovora.

14) IZMJENE UGOVORA

www.musatalent.it MUSATALENT zadržava pravo izmijeniti uvjete i odredbe ovog sporazuma obavještavanjem PRIPADNIKA i stavljanjem teksta novog sporazuma na mrežu na svojoj web stranici; ako SPORAZUM odluči da neće prihvatiti izvršene promjene, mora odmah pismenim putem obavijestiti na www.musatalent.it MUSATALENT e-poštom, a ovaj će se ugovor smatrati raskinutim. U slučaju nedostatka komunikacije od strane podružnice, smatrat će se da je iste prihvatio promjene.

15) NADLEŽNOST

Za bilo koji spor koji se odnosi na ovaj sporazum bit će nadležan Sud u Pescari

INFORMACIJE NA OSNOVU ČL. 13. OD D.LGS-a. 196/2003

Sukladno odredbama čl. 13. zakonske uredbe. 30/06/2003 br. 196, MUSATALENT izvještava da se osobni podaci koji se obrađuju prikupljaju kako bi se:

 • ispunjavati ugovorne i predugovorne obveze;
 • ispunjavati zakonske obveze;
 • upravljati odnosima s kupcima (npr. administracija kupaca; administriranje ugovora, narudžbi, pošiljki, računa itd.);
 • rješavati sve sudske i vansudske sporove;
 • šaljite promotivni materijal i e-poštu ako to izričito zatraži kupac.

U vezi s gore spomenutim svrhama, obavještavamo vas da se obrada osobnih podataka provodi uz pomoć papira i računalnih alata kako bi se zajamčila sigurnost i povjerljivost podataka u skladu s zakonodavnom uredbom 196/2003.

Ovi se podaci daju za podatke:

 • prikupljeni izravno od subjekta podataka (članak 13. stavak 1.), također putem Interneta;
 • prikupljeni od trećih strana (članak 13. stavak 4.);
 • primljene iz javnih registara, popisa, akata ili dokumenata koje svatko može znati (članak 24. stavak 1., slovo c), na načine i u granicama utvrđenim pravilima o njihovoj dostupnosti.

Davanje osobnih podataka neophodno je u svrhu ispunjavanja preuzetih ugovornih obveza i svako odbijanje obrade podataka onemogućit će ispunjavanje ugovora i povezanih zakonskih obveza.

Davanje podataka nije obavezno u svrhu slanja promotivnog materijala i e-pošte.

Osobni podaci neće se otkriti nikome.

Da bi se ispunile zakonske i ugovorne obveze, podaci se umjesto toga mogu dostaviti:

 • poste spa ili druge tvrtke za dostavu pošte;
 • banke i kreditne institucije;
 • Tvrtke za održavanje ili popravak IT sustava;

Upravitelj podataka vodi evidenciju (LOG) veza / navigacija izvršenih kako bi odgovorio na bilo koji zahtjev pravosudnog tijela ili drugog javnog tijela ovlaštenog zatražiti spomenutu stazu.

Također vas obavještavamo da je sukladno čl. 7. zakonske uredbe. 196/2003, subjekt podataka ima pravo:

 • imati potvrdu, na razumljiv i besplatan način, o postojanju ili ne osobnih podataka koji se odnose na njega u PAMET PERFORMANCE;
 • za dobivanje ažuriranja, ispravka ili, kada je to zainteresirano, integracije podataka;
 • dobiti otkazivanje, pretvaranje u anonimni oblik ili blokiranje podataka obrađenih kršenjem zakona ili nakon prestanka potrebe za očuvanjem;
 • usprotiviti se obradi iz legitimnih razloga ili obradi u svrhu slanja reklamnog materijala, izravne prodaje, istraživanja tržišta, komercijalnih komunikacija. Odabir slanja promotivnog materijala i e-pošte nije obavezan, a nedostatak pristanka ne predstavlja obvezu za nastavak transakcije.

MUSATALENT ne obrađuje nikakve podatke osjetljive prirode, ako je to potrebno, za obradu podataka zatražit će se određeni pristanak.

Na kraju vas obavještavamo da je Upravitelj osobnih podataka Cfp Europeo sas, sa sjedištem u ulici Luigi Anelli 3 - 65126, upravni ured Pescara (Pe) Via Monte Napoleone 8 - 20121 Milano, operativno sjedište Viale Gabriele D'Annunzio 183 - 65129 Pescara (Pe). Za svaki zahtjev u vezi s privatnošću i ostvarivanje prava utvrđenih čl. 7 zakonske uredbe. 196/2003 može pisati na [e-pošta zaštićena]

Otvorite WhatsApp
Trebamo li vas?
Pozdrav, kontaktirajte nas na WhatsApp-u, tu smo da odgovorimo na vaše zahtjeve!