Nazad

1. PREDMET

1.1 Predmet ovih Općih uvjeta je opskrba, promocije i internetska prodaja/preprodaja tečajeva obuke (u daljnjem tekstu video tečajevi) i kozmetičkih proizvoda koju prodaje Musatalent Academy of Loris Valentine (u daljnjem tekstu Musatalent Academy), na način opisan u nastavku. i opreme (nazivaju se proizvodi) različitih marki i dostupni su na web stranici www.musatalent.it i www.musatalent.com u odjeljku “tečajevi” ili “proizvodi”.

1.2 Proizvodi navedeni u prethodnoj točki ilustrirani su na web mjestu www.musatalent.it/com i opisani u odgovarajućim informativnim listovima; slika koja prati proizvod možda ne predstavlja savršeno njegove karakteristike, ali se može razlikovati u boji, veličini i dodatnim proizvodima.

1.3 Ovi opći uvjeti prodaje ne reguliraju pružanje usluga ili prodaju proizvoda trećih strana koje koriste izravne poveznice na web stranicu www.musatalent.it/com putem natpisa ili putem drugih hipertekstualnih veza / poveznica. Musatalent Academy ni pod kojim uvjetima ne može biti odgovoran za pružanje usluga koje su obećale treće strane ili za izvršavanje transakcija e-trgovine između kupaca Musatalent Academy i trećih strana.

2. NABAVKA TEČAJEVA

Internetsko plaćanje naknade za kupnju na web mjestu musatalent.it/com (putem PayPal platforme) predstavlja stvarni pristup internetskom video tečaju ili kozmetičkim proizvodima i alatima. Kasnije će doći do komunikacije slanjem vizualne poruke, e-pošte ili faksa s web mjesta Musatalent o neposrednom "pristupu" video tečaju ili kupnji proizvoda.

3. NABAVKA PROIZVODA

Kupnje izvršene na www.musatalent.it/com regulirane su ovim općim uvjetima prodaje, koje Musatalent Academy može u bilo kojem trenutku izmijeniti, stupajući na snagu od objave na web mjestu. Slanje narudžbe od strane Kupca vrijedi kao prihvaćanje uvjeta prodaje objavljenih na web mjestu u to vrijeme.

Musatalent akademija poštuje zakone o ugovorima na daljinu iz čl. 50 i slijedeće zakonodavne uredbe br. 206 od 6. rujna 2005., kao i onaj koji se odnosi na elektroničku trgovinu sukladno Zakonodavnoj uredbi br. 70 od 9. travnja 2003. Ovi opći uvjeti moraju se smatrati sastavnim i bitnim dijelom ugovora.

Musatalent Academy poziva kupca da pažljivo pročita dolje navedene uvjete te ih ispisuje i / ili sprema na drugi njemu trajni medij koji mu je dostupan.

4. DEFINICIJA

4.1. Izraz "internetski ugovor o prodaji" znači kupoprodajni ugovor koji se odnosi na pokretnu materijalnu imovinu i internetske usluge obuke koje Musatalent Academy prodaje s markom Musatalent, a koja je ugovorena između njega i potrošača, kao dio sustava daljinske prodaje putem telematičkih alata, u organizaciji Musatalent Academy putem web stranice www.musatalent.it/com.

4.2 Izraz "kupac" znači potrošača koji je fizička osoba koja vrši kupnju navedenu u ovom ugovoru, u svrhe koje nisu povezane s bilo kojom komercijalnom ili profesionalnom aktivnošću koju može obavljati.

5. REZERVE

Musatalent Academy zadržava pravo ne obrađivati ​​narudžbe zaprimljene od korisnika koji nisu "Kupci", kao ni bilo koje druge narudžbe koje nisu u skladu s komercijalnom politikom Musatalent Academy.

6. AUTORSKO PRAVO

Kupac potvrđuje, za sebe, da su video tečajevi i materijal koji se na njih odnosi apsolutno vlasništvo Akademije Musatalent brenda "Musatalent" koja može doći u njihov posjed ako dolaze od Akademije Musatalent (Musatalent) samo za gledanje i učenje opisanih tehnika, svaka nepravilna uporaba ili otkrivanje na bilo koji način i vrstu trećim stranama bez posebnih ovlaštenja ili u nedostatku pristupa koje je omogućila Musatalent Academy bit će procesuirano u skladu sa zakonom u odgovarajućim uredima nadležnosti. Kupac se obvezuje da takav materijal neće kopirati, njegov sadržaj u cijelosti ili djelomično neće prosljeđivati ​​trećim stranama, neće ga prenositi trećim stranama i neće provoditi niti imati druge tečajeve temeljene na navedenoj dokumentaciji.

7. POTVRDA

7.1 Pristup mrežnom ispitu i provođenje svih dijelova testa omogućuje vam da u svom osobnom profilu (koji možete ispisati u svojoj pouzdanoj kopiji) u digitalnom formatu dobijete "Potvrdu" privatne prirode tvrtke Musatalent koja potvrđuje stečeno tehničke vještine opisane u kupljenom video-tečaju, naknada za ispit koja se plaća omogućuje vam pristup mrežnom ispitu i dobivanje "potvrde". Ako kupite kompletne pakete video tečaja s imenom "Najbolji", uključujući opisane kombinacije više formacija, izdani certifikat potvrdit će kompletnu figuru (primjer: u "Šminkerici napredni nivo") stručnjaka za sve uključene tehnike i opisani u okviru, a ne samo tehnike koja je rezervirana za kupnju pojedinačnih video-tečajeva. Ako se kupi paket s DVD-om, priložit će se potvrda o sudjelovanju na tečaju (pogledajte odjeljak "Metoda").

7.2 METODA ISPITNOG ISPITIVANJA

Polaganje internetskog ispita, koje se može polagati 3 puta, omogućuje vam dobivanje "Certifikata" (kao što je gore opisano). Ako ne prođete 3 testa, ispit možete kupiti samo.

8. SPORAZUM

8.1 Ugovor između Musatalent Academy i Kupca zaključuje se putem Interneta pristupanjem Kupcu na www.musatalent.it/com, gdje će, slijedeći naznačene postupke, Kupac formalizirati prijedlog kupnje robe iz točaka 1.1. i 1.2. prethodnog članka 1.

8.2 Kupoprodajni ugovor zaključuje se dovršavanjem slijedećeg postupka, dostupnog samo na talijanskom ili stranom jeziku, koji se uvijek može ispraviti, izmijeniti i otkazati do trenutka slanja narudžbe:

● pristupanjem web stranici www.musatalent.it/com, Kupac, nakon registracije za kupnju, mora dodati željene proizvode u košaricu, popuniti sve naredne stranice, slijedeći upute, te elektronički prenijeti stranicu sa svim osobnim podacima i narudžbenica;

● stranica narudžbe sadrži poveznicu na ove opće uvjete prodaje, a sadrži i podatke o glavnim karakteristikama svakog naručenog proizvoda i relativnoj cijeni (uključujući PDV), vrsti plaćanja odabranoj za kupnju, uvjetima isporuke proizvoda i / ili pristup uslugama osposobljavanja, doprinosi potrebni za dostavu i prijevoz, kao i reference na opće uvjete za povratak proizvoda kupljenih putem interneta;

● prije nastavka slanja narudžbe, od kupca će se tražiti da identificira i ispravi sve moguće pogreške koje su se dogodile tijekom sastavljanja polja i da pažljivo pročita opće uvjete koji reguliraju prodaju i kupnju, da ispiše njihovu primjerak koristeći mogućnost ispisa i za spremanje ili traženje kopije za osobnu upotrebu;

● smatrat će se da je narudžba poslana kad Musatalent Academy elektronički primi prijedlog narudžbe i podaci koji se odnose na narudžbu prethodno su provjereni kao točni.

8.3 Narudžba koju je kupac poslao bit će obvezujuća za Musatalent Academy samo ako je cijela procedura narudžbe dovršena redovito i ispravno, bez ikakvih poruka o pogreškama koje su istaknute na web stranici, te nakon slanja potvrde narudžbe od strane Musatalent Academy kupcu elektronička pošta. E-poruka sadrži podatke o kupcu i narudžbi, sažetak općih i posebnih uvjeta primjenjivih na ugovor, cijenu kupljene robe, odabrano sredstvo plaćanja, troškove prijevoza, primjenjive poreze i pristojbe, naznaku pravo na odustanak i adresu za dostavu na koju će roba biti poslana. Kupac se obvezuje provjeriti točnost podataka sadržanih u njima i eventualne ispravke odmah obavijestiti Musatalent Academy na gore navedene adrese.

8.4 Davanjem narudžbe, kupac izjavljuje da je pročitao sve informacije koje su mu pružene tijekom postupka kupnje i da u potpunosti prihvaća ove opće uvjete prodaje. Davanjem narudžbe, kupac izričito potvrđuje da to podrazumijeva obvezu plaćanja cijene i ostalih iznosa dužnih prema ovim općim uvjetima prodaje.

8.5 Ugovor se ne smatra usavršenim i učinkovitim između strana koje nisu u skladu s onim što je naznačeno u prethodnoj točki.

8.6. Musatalent Academy ne može preuzeti odgovornost i obraditi narudžbu ako nema dovoljnih jamstava solventnosti plaćanja, ako su narudžbe nepotpune ili netočne ili ako proizvodi više nisu dostupni. U gore navedenim slučajevima, Kupac će biti obaviješten e-poštom da ugovor nije izvršen i da Musatalent Academy nije potvrdio narudžbenicu navodeći razloge.

8.7 Ugovor zaključen između Musatalent Academy i Kupca mora se smatrati zaključenim uz prihvaćanje, čak i samo djelomično, narudžbe od strane Musatalent Academy. Ovo se prihvaćanje smatra prešutnim, ako na bilo koji način nije drugačije priopćeno Kupcu.

8.8 Sukladno čl. 12. zakonske uredbe 70 iz 2003. godine, Musatalent Academy obavještava kupca da se svaka poslana narudžba pohranjuje u digitalnom ili papirnatom obliku u njezinu sjedištu, u skladu s kriterijima povjerljivosti i sigurnosti. Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti kopiju od Musatalent Academy.

9. ODGOVORNOST

Kupac izjavljuje da je svjestan da, iako je sadržaj video tečajeva i srodne dokumentacije provjeren koliko je to moguće, ne može se podnijeti zahtjev prema Musatalent Academy u slučaju da su podaci sadržani u takvoj dokumentaciji netočni ili zastarjeli. Stoga kupac oslobađa Musatalent Academy (robnu marku Musatalent) svake odgovornosti, uključujući prema trećim stranama, koja proizlazi iz upotrebe takvih podataka. Musatalent Academy (Musatalent) zadržava pravo na izmjene i dopune sadržaja tečajeva radi boljeg praćenja stalnog razvoja i kontinuiranog ažuriranja tržišta.

10. NAKNADE, OBRAČUN I PLAĆANJE

10.1 Svako plaćanje od strane Kupca može se izvršiti samo jednim od načina navedenih na web mjestu www.musatalent.it/com. Prihvaćaju se kreditne kartice iz glavnih međunarodnih krugova i unaprijed plaćene i punjive kartice izdane od bankarskih institucija u Italiji:

PAYPAL (Postepay, Visa, Maestro, MasterCard, American Express, Discover, Aura)

10.2 Za uplate koje vrši PayPal, stvarni iznos narudžbe naplaćivat će se samo kada je gotova i spremna za otpremu ili za potvrdu kupnje video tečaja. Ako se nakon registracije narudžbe i rezervacije iznosa na kartici otkrije nedostupnost proizvoda, Musatalent Academy će poduzeti potrebne mjere kod platnog operatora da otkaže transakciju u vezi s nedostupnom robom.

10.3 Sve narudžbe prije obrade podliježu provjeri autentičnosti izravno od strane izdavatelja kreditnih kartica kako bi se zaštitilo kupca. Ako iz bilo kojeg razloga nije moguće zadužiti dospjeli iznos, postupak prodaje automatski će se otkazati, a prodaja će se prekinuti u skladu s čl. 1456 ccm Kupac će biti obaviješten e-poštom.

10.4 Komunikacija koja se odnosi na plaćanje i podaci koje je kupac priopćio kad se to dogodi odvijaju se na posebnim zaštićenim linijama i uz sva jamstva osigurana uporabom sigurnosnih protokola osiguranih od platnih krugova.

11. Cijene

11.1 Prodajne cijene prikazane na web mjestu www.musatalebt.it/com uključuju PDV i odnose se samo na proizvode koji se prodaju putem interneta. Primijenjena cijena bit će ona koja je na snazi ​​u trenutku narudžbe i naznačena u e-poruci s potvrdom narudžbe, bez razmatranja povećanja ili smanjenja cijena, čak i za promocije, koje su se mogle dogoditi naknadno.

11.2 Troškovi dostave, koje kupac plaća za narudžbe koje se odnose na proizvode manje od 60,00 €, nisu uključeni u nabavnu cijenu, ali su naznačeni i izračunati u trenutku zaključenja postupka kupnje prije izvršenja. isplata.

11.3 Izdavanje računa nije obvezno ako ga kupac ne zatraži najkasnije do vremena provođenja operacije, kako je navedeno u čl. 22. predsjedničke uredbe od 26. 10. 1972. br. 633. Slanje naredbe Musatalent akademiji. kupac pristaje primiti račun / račun u elektroničkom obliku. Kupac račun / račun može primiti u papirnatom obliku podnošenjem izričitog zahtjeva Musatalent Academy. Nakon izdavanja računa neće biti moguće izvršiti izmjene podataka koji su tamo navedeni.

12 DOSTUPNOST PROIZVODA

12.1 Dostupnost proizvoda odnosi se na trenutak u kojem Kupac pregledava tehničke listove proizvoda; to se međutim mora smatrati isključivo indikativnim, jer bi se, zbog istodobne prisutnosti na web mjestu više korisnika, proizvodi mogli prodati drugima prije potvrde narudžbe. U svakom se slučaju Musatalent Academy ne može pripisati nikakvu odgovornost u slučaju nedostupnosti jednog ili više proizvoda.

12.2 Musatalent Academy neće biti odgovoran ni na koji način za privremenu ili trajnu nedostupnost jednog ili više proizvoda. Web stranica ističe slučajeve u kojima se primjenjuju ograničenja na kupnju pojedinih proizvoda. U slučaju nedostupnosti, čak i privremene, traženih proizvoda, Musatalent Academy se obvezuje da kupcu neće naplatiti odgovarajuću cijenu. Ako je narudžba poslana i cijena je već plaćena za stavke koje više nisu dostupne, Musatalent Academy vratit će kupcu cjelokupni iznos koji je u cijelosti plaćen za te stavke.

12.3 Čak i nakon slanja e-pošte s potvrdom narudžbe od strane Musatalent Academy, mogu postojati slučajevi djelomične ili potpune nedostupnosti robe. U tom će slučaju Kupac biti odmah obaviješten pismenom komunikacijom ili e-poštom i moći će odlučiti hoće li prihvatiti isporuku samo dostupnih proizvoda, dobiti povrat novca za one nedostupne ili će zatražiti otkazivanje narudžbe, uz posljedična naknada za sve već plaćene iznose, priopćavajući je e-poštom Musatalent akademiji.

12.4 Za slučaj naveden u prethodnoj točki, Kupac u trenutku slanja narudžbe može odabrati hoće li prihvatiti isporuku koja nije iste dogovorene, iste vrijednosti.

13. NAČIN DOSTAVE

13.1. Musatalent Academy dostavit će proizvode odabrane i kupljene ekspresnim kurirom na adresu koju je kupac naznačio u trenutku narudžbe, što je potvrđeno u sažetom e-mailu iz točke 7.3.

13.2 Narudžbe će se obraditi čim budu primljene. Musatalent Academy se obvezuje isporučiti proizvode što je brže moguće, a u svakom slučaju u roku od 30 dana od datuma zaključenja ugovora.

13.3 Ukupan iznos troškova bit će vidljiv prije nego što nastavite s potvrdom kupnje.

13.4 Otpremljena roba provjerit će se i dostaviti otpremniku netaknuta i bez nedostataka. Musatalent Academy ne može biti odgovoran ni na koji način za kašnjenja ili oštećenja koja se mogu pripisati krivnji brodara.

13.5 Naručena roba ovisi isključivo o volji Kupca. Ako se odbije, Musatalent Academy naplatit će kupcu troškove povratnog prijevoza.

14. ODGOVORNOST

14.1. Musatalent Academy ne preuzima nikakvu odgovornost za usluge koje se mogu pripisati višoj sili ili nepredvidljivim okolnostima, čak i ako ovise o kvarovima i lošim uslugama internetske mreže, u slučaju da nalog ne izvrši u roku predviđenom ugovorom.

14.2. Musatalent Academy također neće biti odgovoran za štete, gubitke i troškove koje je kupac pretrpio kao rezultat neizvršenja ugovora iz razloga koji se njemu ne mogu pripisati, i ukoliko oni ne ovise o činjenici ili propustu Musatalent Academy, budući da Kupac ima pravo samo na puni povrat plaćene cijene i svih nastalih dodatnih troškova.

14.3. Musatalent Academy ne može se smatrati odgovornim za informacije, podatke i bilo kakve tehničke ili druge netočnosti koje mogu biti sadržane na web mjestu, ako su ih priopćile treće strane i ako ih je Musatalent Academy potvrdila prema kriterijima uobičajene marljivosti.

14.4. Musatalent Academy ne preuzima odgovornost za bilo kakvu prijevaru ili ilegalnu upotrebu koju mogu izvršiti treće strane kreditnim karticama, čekovima i drugim načinima plaćanja, prilikom plaćanja kupljenih proizvoda, ako se pokaže da je usvojio sve moguće mjere predostrožnosti na temelju najboljih znanost i iskustvo trenutka i zasnovano na uobičajenoj marljivosti.

15. PRAVO POVLAČENJA PROIZVODA

15.1 Kupac ima pravo odustati samo i isključivo za kupljene proizvode, a ne za usluge obuke koje se smatraju kupljenima i konzumiranima izravno na mjestu (za vrstu usluge pružene putem interneta u trenutku aktiviranja "rezerviranog područja") , bez ikakve kazne i bez navođenja razloga, u roku od četrnaest dana od dana kada kupac ili treća strana, koja nije prijevoznik i koju je odredio kupac, stekne fizički posjed robe. U slučaju ugovora koji se odnosi na više roba koje je kupac naručio u jednoj narudžbi i isporučio ih odvojeno, rok počinje teći od dana kada kupac ili treća strana, koja nije prijevoznik i koju je odredio kupac, stekne fizički posjed posljednjeg dobra.

15.2 Da bi iskoristio pravo na povlačenje, kupac je dužan obavijestiti Musatalent Academy of Loris Valentine, sa sjedištem u via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Italija ili putem e-pošte [e-pošta zaštićena] , svoje odluke da odustane od ugovora izričitom izjavom (na primjer dopis poslan poštom, faksom ili e-poštom). U tu svrhu možete koristiti obrazac obrasca za povlačenje predviđen u Prilogu I. dijelu B zakonske uredbe 21-2-2014 n. 21, sa sljedećim sadržajem:

- Primatelj: Musatalent Academy of Loris Valentine, sa sjedištem u via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Italija ili putem e-pošte [e-pošta zaštićena] :

Potpisani __________ ovim obavještava da odustaje od ugovora o kupnji sljedeće robe: [unesite opis kupljenih proizvoda], naručenih _________ (ili primljenih __________)

- Ime, prezime, adresa kupca (potrošača)

- potpis klijenta (samo ako je obrazac prijavljen u papirnatoj verziji)

- Podaci

15.3 Da bi se ispoštovao rok za odustajanje, dovoljno je da kupac pošalje obavijest u vezi s ostvarivanjem prava na odustajanje prije isteka roka za odustajanje.

15.4 Ako kupac odustane od ovog ugovora, nadoknadit će mu se sve uplate koje je izvršio Musatalent akademiji, uključujući troškove isporuke (s izuzetkom dodatnih troškova koji proizlaze iz njegovog mogućeg izbora vrste isporuke koja nije najjeftiniji standardni tip isporuka koju nudi Musatalent Academy), bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada je Musatalent Academy obaviješten o odluci da odustane od ovog ugovora. Taj će se povrat izvršiti istim načinom plaćanja koji koristi Kupac za početnu transakciju, osim ako se izričito nije dogovorio drugačije; u svakom slučaju, neće morati imati nikakvih troškova kao posljedicu ove naknade. To ne dovodi u pitanje pravo Musatalent Academy da zadrži povrat dok ne primi robu ili dok kupac ne pokaže da je vratio robu, ovisno o tome što se prije dogodi.

15.5 U slučaju korištenja prava na povlačenje, Kupac vraća robu ili je isporučuje Musatalent Academy of Loris Valentine, sa sjedištem u via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Italija, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od četrnaest. dana od datuma kada je Musatalent Academy priopćila svoju odluku o povlačenju iz ugovora. Izravni trošak povrata robe ostaje odgovornost kupca.

15.6 Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog potrebnog za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

15.7 Ako se ostvari pravo na odustajanje, Musatalent Academy neće biti odgovoran za troškove prijevoza za povratak niti za bilo kakav gubitak ili štetu na proizvodima koji se mogu pripisati trećim stranama.

16. JAMSTVO I NAČIN POMOĆI

16.1 Musatalent Academy prodaje proizvode visoke kvalitete. U svakom slučaju, podsjećamo vas da je zakonsko jamstvo sukladnosti robe zakonski obvezno radi zaštite kupca. U slučaju primitka proizvoda koji nisu u skladu s kupoprodajnim ugovorom, sukladno čl. 129 i ss. potrošačkog kodeksa, kupac gubi sva prava ako prodavaču ne prijavi nedostatak sukladnosti u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja nedostatka. Prigovor nije potreban ako je prodavatelj priznao postojanje nedostatka ili ga je prikrio.

16.2 U svakom slučaju, ako se drugačije ne dokaže, pretpostavlja se da je nedostatak sukladnosti koji se dogodi u roku od šest mjeseci od isporuke robe već postojao na taj datum, osim ako je ova hipoteza nespojiva s prirodom robe ili s prirodom robe nedostatak sukladnosti.

16.3 U slučaju nesukladnosti, Kupac može zatražiti, alternativno i bez naknade, pod dolje navedenim uvjetima, popravak ili zamjenu kupljenog dobra, smanjenje kupoprodajne cijene ili raskid ovog ugovora, osim ako zahtjev objektivno nije nemoguće udovoljiti ili je pretjerano opterećujući za Musatalent Academy prema čl. 130. stavak 4. Potrošačkog zakona.

16.4 Zahtjev se mora poslati u pisanom obliku, preporučenim pismom s povratnicom, Musatalent Academy of Loris Valentine, sa registriranim uredom u via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) - Italija koja će pokazati svoju spremnost da nastavi sa zahtjevom, ili razloga koji ga u tome sprječavaju, u roku od sedam radnih dana od primitka. U istom priopćenju, ako je zahtjev Kupca prihvaćen, Musatalent Academy mora navesti načine dostave ili povrata robe kao i rok za povrat ili zamjenu neispravne robe.

16.5 Ako su popravak i zamjena nemogući ili pretjerano skupi, ili Musatalent Academy nije popravio ili zamijenio robu u roku navedenom u prethodnoj točki ili su, konačno, zamjena ili popravak koji su prethodno izvršeni nanijeli značajne neugodnosti kupcu, po svom izboru može zatražiti razumno smanjenje cijene ili raskid ugovora. U tom slučaju, kupac mora poslati svoj zahtjev na Musatalent Academy, koji će naznačiti njegovu spremnost da nastavi s istim ili razloge koji ga u tome sprječavaju, u roku od sedam radnih dana od primitka.

16.6 U istoj komunikaciji, ako je zahtjev kupca prihvaćen, Musatalent Academy mora naznačiti predloženo sniženje cijene ili načine vraćanja robe s oštećenjima. U takvim će slučajevima klijent biti odgovoran navesti kako ponovno knjižiti iznose prethodno plaćene Musatalent akademiji.

16.7 Kupac se obvezuje platiti cijenu kupljene robe u roku i načinima navedenim u ovim Općim uvjetima prodaje.

16.8 Kupac se obvezuje, nakon što je postupak internetske kupnje dovršen, ispisati i zadržati ove Uvjete prodaje, koji će već biti izričito prihvaćeni prije zaključenja postupka.

16.9 Kupac je jedini odgovoran za ispravnost podataka unesenih u postupak registracije i obvezuje se da neće unositi lažne i / ili izmišljene i / ili izmišljene podatke. Kupac oslobađa Musatalent akademiju svake odgovornosti koja proizlazi iz izdavanja netočnih poreznih dokumenata zbog netočnih podataka koje pruža ista.

17. NADLEŽNOST

Ovaj ugovor reguliran je talijanskim zakonom. Za bilo koji spor koji se u vezi s njim može pojaviti, sud u Pescari bit će isključivo nadležan.

18. OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti prevladavaju nad bilo kojom neusklađenom odredbom i uvjetom sadržanim u narudžbi kupca za kupnju tečajeva i proizvoda i nad bilo kojim drugim usmenim ili pismenim sporazumom koji su stranke prethodno sklopile, ne dovodeći u pitanje izričitu iznimku u sporazumu.

19. PRIHVAĆANJE UVJETA PRODAJE

Uplata iznosa, osim što predstavlja kupnju video tečaja i proizvoda, potvrđuje da ste pročitali i prihvatili sve ovdje opisane točke i da će to biti potvrđeno slanjem "narudžbe" vizualnom porukom, e-poštom i / ili faksom. kupnje "koji slijedi.

Otvorite WhatsApp
Trebamo li vas?
Pozdrav, kontaktirajte nas na WhatsApp-u, tu smo da odgovorimo na vaše zahtjeve!