fbpx

1. თემა

1.1 ამ ზოგადი პირობების ობიექტია მიწოდება, აქციები და ონლაინ გაყიდვა/გაყიდვა ლორის ვალენტინის Musatalent Academy of Loris Valentine-ის (შემდგომში Musatalent Academy) მიერ ქვემოთ აღწერილი მეთოდებით სასწავლო კურსების (შემდგომში ვიდეო კურსები) და კოსმეტიკური პროდუქტების მიწოდება. და აღჭურვილობა (ე.წ. პროდუქტები) სხვადასხვა ბრენდის და ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე www.musatalent.it და www.musatalent.com სექციაში „კურსები“ ან „პროდუქტები“.

1.2 წინა პუნქტში მითითებული პროდუქტების ილუსტრირება ხდება ვებ – გვერდზე www.musatalent.it/com და აღწერილია შესაბამის ინფორმაციის ფურცლებზე; პროდუქტის თანმხლები სურათი შეიძლება არ იყოს მისი მახასიათებლების სრულყოფილად წარმომადგენელი, მაგრამ შეიძლება განსხვავდებოდეს ფერის, ზომისა და აქსესუარების პროდუქციით.

1.3 გაყიდვის ეს ზოგადი პირობები არ არეგულირებს მომსახურების მიწოდებას ან მესამე მხარის მიერ დამზადებული პროდუქციის რეალიზაციას, რომლებიც იყენებენ ვებ – გვერდზე www.musatalent.it/com– ის პირდაპირ ბმულებს ბანერების საშუალებით ან სხვა ჰიპერტექსტური ბმულების / ბმულების საშუალებით. Musatalent Academy– ს არავითარ შემთხვევაში არ დაეკისრება პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მიერ დაპირებული მომსახურების გაწევაზე ან Musatalent Academy– ის მომხმარებლებსა და მესამე პირებს შორის ელექტრონული კომერციის გარიგებების შესრულებაზე.

2. კურსების შეძენა

შესყიდვის ონლაინ გადახდა musatalent.it/com ვებსაიტზე (PayPal პლატფორმის საშუალებით) წარმოადგენს ონლაინ ვიდეოკურსის ან კოსმეტიკური პროდუქტებისა და ხელსაწყოების რეალურ წვდომას. ამის შემდეგ კომუნიკაცია განხორციელდება ვიზუალური შეტყობინების, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნით Musatalent საიტიდან დაუყოვნებლივ "წვდომის" შესახებ ვიდეო კურსზე ან პროდუქტის შეძენაზე.

3. პროდუქციის შეძენა

Www.musatalent.it/com– ზე განხორციელებული შესყიდვები რეგულირდება გაყიდვის ამ ზოგადი პირობებით, რომელთა შეცვლა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მუსატალენტის აკადემიის მიერ, რომელიც გამოქვეყნდება საიტზე. მომხმარებლის მიერ შეკვეთის გაგზავნა ძალაშია, როგორც იმ დროს საიტზე გამოქვეყნებული გაყიდვის პირობების მიღება.

მუსატალენტის აკადემია იცავს კანონმდებლობას ხელოვნებაში მოხსენიებული დისტანციური კონტრაქტების შესახებ. N და საკანონმდებლო განკარგულების 50-ე და შემდეგ 206 წლის 6 სექტემბრის 2005, აგრეთვე ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო აქტის თანახმად. 70 წლის 9 აპრილის 2003. ეს ზოგადი პირობები უნდა ჩაითვალოს ხელშეკრულების განუყოფელ და მნიშვნელოვან ნაწილად.

Musatalent Academy იწვევს მომხმარებელს ყურადღებით წაიკითხოს ქვემოთ მოცემული პირობები და დაბეჭდოს ან / და შეინახოს ისინი მისთვის ხელმისაწვდომი სხვა გრძელვადიანი საშუალებით.

4. განმარტება

4.1. ტერმინი ”ონლაინ გაყიდვის ხელშეკრულება” ნიშნავს სავაჭრო ხელშეკრულებას მოძრავ მატერიალურ ქონებაზე და ონლაინ ტრენინგ მომსახურებაზე Musatalent Academy- ს მიერ Musatalent ბრენდის საშუალებით, რომელიც გათვალისწინებულია მასსა და მომხმარებელს შორის, როგორც დისტანციური გაყიდვების სისტემის ნაწილი ტელემატიკური საშუალებების საშუალებით, ორგანიზებული მუსატალენტის აკადემია ვებსაიტის საშუალებით www.musatalent.it/com.

4.2. ტერმინი "მომხმარებელი" ნიშნავს მომხმარებელს, რომელიც არის ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს ამ ხელშეკრულებაში მითითებულ შესყიდვებს, იმ მიზნებისათვის, რომლებიც არ უკავშირდება მის მიერ განხორციელებულ რაიმე სავაჭრო ან პროფესიულ საქმიანობას.

5. რეზერვები

Musatalent Academy იტოვებს უფლებას არ დაამუშაოს მომხმარებლებისგან მიღებული შეკვეთები, რომლებიც არ არიან "მომხმარებლები", ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა შეკვეთა, რომელიც არ იცავს Musatalent Academy- ის კომერციულ პოლიტიკას.

6. საავტორო

კლიენტი თავად აღიარებს, რომ ვიდეო კურსები და მათთან დაკავშირებული მასალა არის Musatalent Academy-ის აბსოლუტური საკუთრება "Musatalent" ბრენდის, რომელიც შეიძლება მოხვდეს მათ მფლობელობაში, თუ ისინი მოდიან Musatalent Academy-დან (Musatalent) მხოლოდ სანახავად და აღწერილი ტექნიკის შესწავლა, ნებისმიერი არასათანადო გამოყენება ან გამჟღავნება ნებისმიერი გზით და ტიპის მესამე პირებისთვის კონკრეტული ავტორიზაციის გარეშე ან მუსატალენტ აკადემიის მიერ წვდომის არარსებობის შემთხვევაში, კანონის შესაბამისად იქნება სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა შესაბამის კომპეტენციაში. კლიენტი იღებს ვალდებულებას არ გააკეთოს ასეთი მასალის ასლი, არ გაავრცელოს მისი შინაარსი მთლიანად ან ნაწილობრივ მესამე პირებზე, არ გადასცეს მესამე პირებს და არ ჩაატაროს ან განახორციელოს სხვა კურსები აღნიშნული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

7. სერთიფიკატი

7.1 ონლაინ გამოცდაზე წვდომა და ტესტის ყველა ნაწილის ჩატარება საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ ციფრული ფორმატით თქვენს პირად პროფილში (რომლის დაბეჭდვა შეგიძლიათ თქვენს სანდო ასლების მაღაზიაში) Musatalent- ისგან კერძო ხასიათის "სერთიფიკატი", რომელიც დაადასტურებს შეძენილს შეძენილი ვიდეო-კურსში აღწერილი ტექნიკური უნარები, გადასახდელი საგამოცდო საფასური საშუალებას გაძლევთ წვდომა მიიღოთ ონლაინ გამოცდაზე და მიიღოთ "სერთიფიკატი". თუ შეიძენთ ვიდეო კურსების სრულ პაკეტებს, სახელწოდებით "საუკეთესო", მათ შორის აღწერილი კომბინაციები და მეტი ფორმირება, გაცემული სერთიფიკატი დაადასტურებს სრულ ფიგურას (მაგალითად: "Make-up Artist- ის მაღალ დონეზე") ექსპერტი ყველა ტექნიკაში. მოცემულია და აღწერილია უჯრაში და არა მხოლოდ ინდივიდუალური ვიდეო კურსების შეძენისთვის განკუთვნილი ტექნიკა. DVD პაკეტის შეძენის შემთხვევაში, კურსში მონაწილეობის სერტიფიკატი იქნება ჩასმული (იხილეთ სექცია ”მეთოდი”).

7.2 გამოცდის ტესტის მეთოდი

ონლაინ საგამოცდო ტესტის ჩაბარება, რომლის მიღება 3-ჯერ შეიძლება, საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ „სერთიფიკატი“ (როგორც აღწერილია ზემოთ), თუ 3 ტესტს არ ჩააბარებთ, მხოლოდ გამოცდის შეძენა შეგიძლიათ.

8. შეთანხმება

8.1. მუსატალენტ აკადემიასა და მომხმარებელს შორის ხელშეკრულება გაფორმებულია ინტერნეტის საშუალებით, მომხმარებელზე წვდომით შემდეგ ვებ – გვერდზე: და წინა 1.1-ლი მუხლის 1.2.

8.2 ნასყიდობის ხელშეკრულება იდება შემდეგი პროცედურის გავლით, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ იტალიურ ან უცხოურ ენაზე, რომლის გამოსწორება, შეცვლა და გაუქმება ყოველთვის შესაძლებელია, შეკვეთის გაგზავნის დრომდე:

Www ვებგვერდზე www.musatalent.it/com შესვლით, მომხმარებელმა, შესყიდვის რეგისტრაციის შემდეგ, კალათში უნდა დაამატოს სასურველი პროდუქტები, შეავსოს ყველა შემდეგი გვერდი, ინსტრუქციის შესაბამისად, და ელექტრონულად გადასცეს გვერდი ყველა პირადი მონაცემებით და ნასყიდობის ორდერი;

Order შეკვეთის გვერდი შეიცავს ბმულს გაყიდვის ამ ზოგადი პირობების შესახებ და ასევე შეიცავს ინფორმაციას თითოეული შეკვეთილი პროდუქტის ძირითად მახასიათებლებზე და ფარდობით ფასზე (დღგ-ს ჩათვლით), შეძენისთვის არჩეული გადახდის ტიპზე, პროდუქციის მიწოდების პირობებზე. ან / და სასწავლო სერვისებზე წვდომა, მიწოდებისა და ტრანსპორტირებისთვის საჭირო შენატანები, აგრეთვე მითითებები ინტერნეტით შეძენილი პროდუქციის დაბრუნების ზოგად პირობებსა და პირობებზე;

The შეკვეთის გაგზავნის დაწყებამდე მომხმარებელს სთხოვენ დაადგინოს და გამოსწორდეს ველების შედგენისას მომხდარი ნებისმიერი შესაძლო შეცდომა და ყურადღებით გაეცნოს გაყიდვისა და ყიდვის მარეგულირებელ ზოგად პირობებსა და მის ასლს ამობეჭდოთ. ბეჭდვის ვარიანტი და ასლის შენახვა ან მოთხოვნა პირადი მოხმარებისთვის;

● შეკვეთა გაიგზავნება, როდესაც მუსატალენტ აკადემია შეკვეთის წინადადებას მიიღებს ელექტრონულად და შეკვეთის შესახებ ინფორმაცია წინასწარ გადამოწმდება, როგორც სწორი.

8.3 დამკვეთის მიერ გაგზავნილი შეკვეთა სავალდებულო იქნება Musatalent Academy-სთვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთის მთელი პროცედურა დასრულებულია რეგულარულად და სწორად, ვებგვერდის მიერ შეცდომის შეტყობინებების ხაზგასმის გარეშე და მას შემდეგ, რაც Musatalent Academy-ის მიერ მომხმარებელს გაუგზავნის შეკვეთის დადასტურებას. ელ. ელფოსტა შეიცავს მომხმარებლის და შეკვეთის დეტალებს, ხელშეკრულებაზე მოქმედი ზოგადი და კონკრეტული პირობების შეჯამებას, შეძენილი საქონლის ფასს, არჩეულ გადახდის საშუალებას, ტრანსპორტირების ხარჯებს, მოქმედ გადასახადებსა და გადასახადებს, მითითებას. გატანის უფლება და მიწოდების მისამართი, რომელზეც საქონელი გაიგზავნება. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას გადაამოწმოს მასში მოცემული მონაცემების სისწორე და დაუყონებლივ აცნობოს მუსატალენტ აკადემიას ზემოთ მითითებულ მისამართებზე.

8.4 შეკვეთის შეკვეთის საშუალებით, მომხმარებელი აცხადებს, რომ წაიკითხა მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია შესყიდვის პროცედურის დროს და სრულად დაეთანხმა გაყიდვის ამ ზოგად პირობებს. შეკვეთის შეკვეთისას, მომხმარებელი პირდაპირ აცნობიერებს, რომ ეს გულისხმობს ფასისა და სხვა თანხების გადახდის ვალდებულებას გაყიდვის ამ ზოგადი პირობების შესაბამისად.

8.5 ხელშეკრულება სრულყოფილად და ეფექტურად არ ითვლება მხარეებს შორის, რაც მითითებულია წინა პუნქტში.

8.6 მუსატალენტ აკადემიას არ შეუძლია მიიღოს პასუხისმგებლობა და შეკვეთის დამუშავება, თუ არ არსებობს გადახდისუნარიანობის საკმარისი გარანტიები, შეკვეთები არასრული ან არასწორია, ან პროდუქტები აღარ არის ხელმისაწვდომი. ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში, მომხმარებელს ელექტრონული ფოსტით ეცნობება, რომ ხელშეკრულება არ შესრულებულა და რომ მუსატალენტის აკადემიამ არ დაადასტურა შესყიდვის ორდერი მიზეზების მითითებით.

8.7 მუსატალენტის აკადემიასა და მომხმარებელს შორის დადებული ხელშეკრულება უნდა ჩაითვალოს დადებული, თუნდაც მხოლოდ ნაწილობრივი, მუსატალენტის აკადემიის მიერ შეკვეთის მიღებით. ეს მიღება ითვლება ჩუმად, თუ მომხმარებელს სხვაგვარად არ ეცნობება რაიმე ფორმით.

8.8 ხელოვნების შესაბამისად. 12 წლის 70-ე საკანონმდებლო განკარგულების მე -2003 პუნქტის თანახმად, Musatalent Academy აცნობებს მომხმარებელს, რომ ყველა გაგზავნილი შეკვეთა ინახება მის შტაბში ციფრული ან ქაღალდის ფორმით, კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების კრიტერიუმების შესაბამისად. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს ასლი მუსატალენტის აკადემიიდან.

9. პასუხისმგებლობა

მომხმარებელი აცხადებს, რომ იცის, რომ ვიდეო კურსებისა და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შინაარსი გადამოწმებულია, რაც შეიძლება, მუსატალენტის აკადემიის წინაშე პრეტენზია არ შეიძლება გაკეთდეს იმ შემთხვევაში, თუ ამ დოკუმენტაციაში მოცემული ინფორმაცია არასწორი ან მოძველებულია. შესაბამისად, მომხმარებელი ათავისუფლებს Musatalent Academy- ს (Musatalent ბრენდი) ნებისმიერი პასუხისმგებლობისგან, მათ შორის მესამე პირების მიმართ, რომელიც წარმოიშობა ამგვარი ინფორმაციის გამოყენებისგან. Musatalent Academy (Musatalent) იტოვებს უფლებას შეიტანოს ყველა ცვლილება და განახლება კურსების შინაარსში, უკეთესად დააკვირდეს მუდმივ განვითარებას და ბაზრის უწყვეტ განახლებას.

10. ტარიფები, ბილინგი და გადახდები

10.1 მომხმარებლის მიერ გადახდა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ერთ – ერთი მეთოდით, რომელიც მითითებულია ვებ – გვერდზე www.musatalent.it/com. იტალიაში საბანკო ინსტიტუტების მიერ გაცემული ძირითადი საერთაშორისო სქემების საკრედიტო ბარათები და წინასწარი გადახდის და დატენვის ბარათები მიიღება:

PAYPAL (postepay, Visa, Maestro, MasterCard, American Express, Discover, Aura)

10.2 PayPal- ის მიერ გადახდილი თანხისთვის, შეკვეთის რეალური თანხა ჩამოიჭრება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის იქნება სრული და მზად იქნება გადასაზიდად ან ვიდეო კურსის შეძენის დადასტურებისას. თუ შეკვეთის რეგისტრაციისა და ბარათზე თანხის დაზოგვის შემდეგ დაფიქსირდა პროდუქტის მიუწვდომლობა, მუსატალენტ აკადემია მიიღებს აუცილებელ ზომებს გადახდის ოპერატორთან გასაუქმებელ საქონელთან დაკავშირებული გარიგების გასაუქმებლად.

10.3 ყველა შეკვეთა დამუშავებამდე ექვემდებარება ნამდვილობის შემოწმებას უშუალოდ შესაბამისი საკრედიტო ბარათის გამცემის მიერ, მომხმარებლის დასაცავად. თუ რაიმე მიზეზით შეუძლებელია გადასახდელი თანხის დებეტრება, გაყიდვის პროცესი ავტომატურად გაუქმდება და გაყიდვა შეწყდება ხელოვნების შესაბამისად. 1456 cc მომხმარებელს ეცნობება ელექტრონული ფოსტით.

10.4. კომუნიკაცია, რომელიც ეხება გადახდას და მომხმარებლის მიერ გადაცემულ მონაცემებს, ამის გაკეთებისას, ხორციელდება სპეციალურ დაცულ ხაზებზე და ყველა იმ გარანტიით, რაც უზრუნველყოფილია საგადახდო სქემებით გათვალისწინებული უსაფრთხოების პროტოკოლების გამოყენებით.

11. ფასები

11.1 ვებ – გვერდზე www.musatalebt.it/com ნაჩვენები გაყიდვების ფასები მოიცავს დღგ – ს და მოიცავს მხოლოდ ონლაინ გაყიდულ პროდუქტებს. გამოყენებული ფასი იქნება ის, რაც მოქმედებს შეკვეთის დროს და მითითებულია შეკვეთის დამადასტურებელ ელ.ფოსტაში, ფასების ზრდის ან შემცირების გათვალისწინების გარეშე, თუნდაც აქციების შემთხვევაში, რაც შესაძლოა შემდგომში მოხდა.

11.2 გადაზიდვის ხარჯები, რომელიც უნდა გადაიხადოს მომხმარებელმა 60,00 ევროზე ნაკლები ღირებულების პროდუქტებზე მითითებულ შეკვეთებზე, არ შედის ნასყიდობის ფასში, მაგრამ მითითებულია და გამოითვლება შესყიდვის პროცესის დასრულების დროს, შესრულებამდე გადახდა.

11.3 ინვოისის გაცემა სავალდებულო არ არის, თუ მას მომხმარებელი არ ითხოვს ოპერაციის ჩატარების მომდევნო ვადაში, როგორც ეს მითითებულია ხელოვნებაში. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების 22/26/10 1972. შეკვეთის გაგზავნა მუსატალენტის აკადემიაში. მომხმარებელი თანახმაა მიიღოს ინვოისი / ქვითარი ელექტრონულ ფორმატში. მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ინვოისი / ქაღალდი ქაღალდის ფორმატში, მუსატალენტის აკადემიისთვის საგანგებოდ გაგზავნილი თხოვნით. ინვოისის გაცემის შემდეგ, შეუძლებელი იქნება მასში მითითებულ მონაცემებში ცვლილებების შეტანა.

12 პროდუქციის ხელმისაწვდომობა

12.1 პროდუქციის ხელმისაწვდომობა გულისხმობს მომენტს, როდესაც მომხმარებელი კონსულტაციას უწევს პროდუქტის მონაცემების ფურცლებს; ამასთან, ეს უნდა ჩაითვალოს წმინდა მითითებით, რადგან მრავალი მომხმარებლის საიტზე ერთდროულად ყოფნის გამო, პროდუქციის მიყიდვა შესაძლებელია სხვებისთვის შეკვეთის დადასტურებამდე. ნებისმიერ შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა არ შეიძლება დაეკისროს Musatalent Academy- ს, ერთი ან მეტი პროდუქტის მიუწვდომლობის შემთხვევაში.

12.2 მუსატალენტური აკადემია არანაირად არ აგებს პასუხს ერთი ან მეტი პროდუქტის დროებით ან მუდმივად მიუწვდომლობაზე. საიტზე ხაზგასმულია შემთხვევები, როდესაც მოქმედებს შეზღუდვები ცალკეული პროდუქტების შეძენაზე. მოთხოვნილი პროდუქტის მიუწვდომლობის, დროებითიც კი შემთხვევაში, მუსატალენტ აკადემია იღებს ვალდებულებას, რომ მომხმარებელს არ ჩამოართვას შესაბამისი ფასი. თუ შეკვეთა გაიგზავნა და ფასი უკვე გადახდილია იმ ნივთებზე, რომლებიც აღარ არის ხელმისაწვდომი, მუსატალენტ აკადემია აბრუნებს მომხმარებელს ამ ნივთებისთვის სრულად გადახდილ თანხას.

12.3 მუსატალენტ აკადემიის მიერ შეკვეთის დამადასტურებელი ელ.ფოსტის გაგზავნის შემდეგაც შეიძლება არსებობდეს საქონლის ნაწილობრივი ან სრული მიუწვდომლობა. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელს დაუყოვნებლივ ეცნობება წერილობითი კომუნიკაციის საშუალებით ან ელექტრონული ფოსტით და შეეძლება გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა მხოლოდ ხელმისაწვდომი პროდუქციის მიწოდებას, ანაზღაურებას მიიღებს იმ მიუწვდომელ პირთათვის, თუ ითხოვს შეკვეთის გაუქმებას, უკვე გადახდილი თანხების ანაზღაურება, რაც მას ელექტრონული ფოსტით გადაეცემა მუსატალენტის აკადემიას.

12.4 წინა პუნქტში მითითებული საბოლოო ჯამში, მომხმარებელს შეუძლია შეკვეთის გაგზავნის დროს აირჩიოს, მიიღოს თუ არა შეთანხმებული, სხვა ღირებულების მიწოდება.

13. მიწოდების მეთოდი

13.1 მუსატალენტ აკადემია ექსპრეს კურიერის მიერ შერჩეულ და შეძენილი პროდუქტებს მიაწვდის შეკვეთის დროს მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართს, რაც დადასტურებულია 7.3 პუნქტში მითითებულ შემაჯამებელ ელ.ფოსტაში.

13.2 შეკვეთების დამუშავება მოხდება მათი მიღებისთანავე. მუსატალენტ აკადემია ვალდებულებას იღებს პროდუქციის მიწოდებას რაც შეიძლება სწრაფად და ნებისმიერ შემთხვევაში ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღის განმავლობაში.

13.3 ხარჯების მთლიანი თანხა გამოჩნდება შესყიდვის დადასტურების დაწყებამდე.

13.4 გადაზიდული საქონელი შემოწმდება და გადაეცემა ექსპედიტორს ხელუხლებელი და ხარვეზების გარეშე. მუსატალენტ აკადემია არანაირად ვერ აგებს პასუხს გამგზავნის ბრალით გამოწვეულ შეფერხებებსა და დაზიანებებზე.

13.5 შეკვეთილი საქონელი დამოკიდებულია მხოლოდ მომხმარებლის ნებაზე. უარის შემთხვევაში, მუსატალენტ აკადემია მომხმარებელს ჩამოართმევს ორმხრივი ტრანსპორტის ხარჯებს.

14. პასუხისმგებლობა

14.1 მუსატალენტური აკადემია არ ეკისრება პასუხისმგებლობას იმ არასასურველი მომსახურებისათვის, რომელიც გამოწვეულია ფორსმაჟორული ან გაუთვალისწინებელი გარემოებებით, თუნდაც ეს დამოკიდებულია ინტერნეტ ქსელის გაუმართაობაზე და არასათანადო მომსახურებებზე, იმ შემთხვევაში, თუ იგი ვერ შეასრულებს ბრძანებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში.

14.2 მუსატალენტის აკადემია აგრეთვე არ აგებს პასუხს ზარალის, ზარალისა და ხარჯების ანაზღაურებაზე, რომელიც გამოწვეულია მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის შედეგად, ამას არ მიეკუთვნება იგივე, და თუ ეს არ არის დამოკიდებული მუსატალენტური აკადემიის ფაქტზე ან გამოტოვებაზე, ვინაიდან მომხმარებელს აქვს მხოლოდ გადახდილი ფასის სრული ანაზღაურება და აქსესუარის ნებისმიერი გადასახადი.

14.3 მუსატალენტური აკადემია ვერ აგებს პასუხს ინფორმაციაზე, მონაცემებზე და ნებისმიერ ტექნიკურ ან სხვა უზუსტობაზე, რომელიც შეიძლება განთავსდეს საიტზე, თუ მათ მესამე პირებმა აცნობეს და მუსატალენტ აკადემიამ გადაამოწმა ჩვეულებრივი შრომისმოყვარეობის კრიტერიუმების შესაბამისად.

14.4 მუსატალენტური აკადემია არ ეკისრება პასუხისმგებლობას ნებისმიერი თაღლითური ან უკანონო გამოყენების შესახებ, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს მესამე მხარის მიერ საკრედიტო ბარათების, ჩეკების და გადახდის სხვა საშუალებებით, შეძენილი პროდუქციის გადახდის შემთხვევაში, თუ იგი დაადასტურებს ყველა შესაძლო სიფრთხილის ზომას საუკეთესოდ მომენტალური მეცნიერება და გამოცდილება და დაფუძნებულია ჩვეულებრივ მონდომებაზე.

15. პროდუქციის მოხსნის უფლება

15.1 მომხმარებელს უფლება აქვს გაიტანოს მხოლოდ და მხოლოდ შეძენილი პროდუქტები, და არა სასწავლო სერვისები, რომლებიც პირდაპირ საიტზეა ნაყიდი და მოხმარებული ("დაცული ტერიტორიის" გააქტიურებისას ონლაინ რეჟიმში გაწეული მომსახურების ტიპისთვის) ყოველგვარი ჯარიმის გარეშე და მიზეზის მითითების გარეშე, თოთხმეტი დღის განმავლობაში, იმ დღიდან, როდესაც მომხმარებელი ან მესამე მხარე, გარდა გადამზიდავიდან და მომხმარებლის მიერ დანიშნული, შეიძენს საქონლის ფიზიკურ ფლობას. ხელშეკრულების შემთხვევაში, რომელიც დაკავშირებულია მრავალჯერად საქონელთან მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი ერთი შეკვეთით და ცალკე მიწოდება, ვადა იწყება იმ დღიდან, როდესაც მომხმარებელი ან მესამე მხარე, გარდა გადამზიდავიდან და მომხმარებლის მიერ დანიშნული, ფიზიკურ საკუთრებას შეიძენს. ბოლო სიკეთის.

15.2 უარის თქმის უფლების განსახორციელებლად, კლიენტმა უნდა აცნობოს ლორის ვალენტინის Musatalent Academy of Loris Valentine, რეგისტრირებული ოფისით Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Italy ან ელექტრონული ფოსტით. [ელ.ფოსტით დაცულია] მისი გადაწყვეტილების შესახებ ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ, იგი აშკარა დეკლარაციის საშუალებით (მაგალითად, ფოსტით, ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი წერილი). ამ მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გატანის მოდელის ფორმა, რომელიც გათვალისწინებულია 21-2-2014 N 21 საკანონმდებლო განკარგულების I დანართში. XNUMX, შემდეგი შინაარსით:

- მიმღები: ლორის ვალენტინის Musatalent აკადემია, რეგისტრირებული ოფისით Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Italy ან ელექტრონული ფოსტით [ელ.ფოსტით დაცულია] :

ამით, ხელმომწერი __________ აცხადებს შემდეგი საქონლის შესყიდვის ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ: [ჩადეთ შეძენილი პროდუქციის აღწერა], შეკვეთილი _________ (ან მიღებულია __________)

- მომხმარებლის (მომხმარებლების) სახელი, გვარი, მომხმარებლის მისამართი

- კლიენტის ხელმოწერა (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფორმა ეცნობება ქაღალდის ვერსიას)

- დათა

15.3 განაღდების ვადის დასაკმაყოფილებლად საკმარისია მომხმარებელმა გაუგზავნოს კომუნიკაცია გაუქმების უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებით, სანამ გაყვანის ვადა ამოიწურება.

15.4 თუ მომხმარებელმა თავი დაანება ამ ხელშეკრულებას, მას აუნაზღაურდება ყველა გადასახადი, რომელიც მან გააკეთა Musatalent Academy- ში, მიწოდების ხარჯების ჩათვლით (გარდა დამატებითი ხარჯებისა, რომლებიც გამომდინარეობს მისი შესაძლო მიწოდებადან, გარდა ნაკლებად ძვირადღირებული ტიპის სტანდარტისა) Musatalent Academy– ს მიერ შეთავაზებული მიწოდება), ზედმეტი შეფერხების გარეშე და ნებისმიერ შემთხვევაში, არაუგვიანეს XNUMX დღისა Musatalent Academy– ს ეცნობა ამ ხელშეკრულებიდან გასვლის გადაწყვეტილების შესახებ. ეს თანხები განხორციელდება იმავე გადახდის მეთოდის გამოყენებით, რომელიც მომხმარებელმა გამოიყენა საწყისი გარიგებისათვის, თუ იგი სხვაგვარად არ შეთანხმებულა; ნებისმიერ შემთხვევაში, მას არ მოუწევს რაიმე ხარჯების გადახდა ამ ანაზღაურების შედეგად. ეს ზიანს არ აყენებს მუსატალენტ აკადემიის უფლებას, თავი შეიკავოს თანხის დაბრუნებამდე, სანამ საქონელი არ მიიღებს ან სანამ მომხმარებელმა აჩვენებს, რომ მან საქონელი დააბრუნა, რომელიც მოხდება პირველად.

15.5 უარის თქმის უფლების განხორციელების შემთხვევაში, კლიენტი აბრუნებს საქონელს ან აწვდის მას ლორის ვალენტინის Musatalent Academy-ში, რეგისტრირებული ოფისით Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) Italy, ზედმეტი შეფერხების გარეშე და ნებისმიერ შემთხვევაში ფარგლებში თოთხმეტი დღის დღიდან, როდესაც მუსატალენტმა აკადემიამ გაავრცელა გადაწყვეტილება კონტრაქტიდან გასვლის შესახებ. საქონლის დაბრუნების პირდაპირი ღირებულება რჩება კლიენტზე.

15.6 მომხმარებელი პასუხისმგებელია საქონლის გადაზიდვის შედეგად წარმოებული საქონლის ღირებულების შემცირებაზე, გარდა საქონლის ხასიათის, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირებისა.

15.7 გაუქმების უფლების გამოყენების შემთხვევაში, მუსატალენტ აკადემია არ აგებს პასუხს სატრანსპორტო ხარჯების დაბრუნების ან მესამე მხარისთვის მიკუთვნებული პროდუქციის დაკარგვის ან დაზიანებისათვის.

16. გარანტია და დახმარების მეთოდი

16.1 მუსატალენტ აკადემიაში იყიდება მაღალი ხარისხის პროდუქტები. ნებისმიერ შემთხვევაში, შეგახსენებთ, რომ მომხმარებლის დასაცავად კანონი ითხოვს საქონლის შესაბამისობის იურიდიულ გარანტიას. იმ პროდუქტების მიღების შემთხვევაში, რომლებიც არ შეესაბამება ვაჭრობის ხელშეკრულებას, ხელოვნების შესაბამისად. 129 და სს. სამომხმარებლო კოდექსის მიხედვით, მომხმარებელი კარგავს ყველა უფლებას, თუ იგი გამყიდველს არ შეატყობინებს შესაბამისობის ნაკლებობას ნაკლის აღმოჩენის დღიდან ორი თვის განმავლობაში. საჩივარი არ არის საჭირო, თუ გამყიდველმა დაადასტურა ხარვეზის არსებობა ან დამალა იგი.

16.2. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ სხვა რამ არ არის დამტკიცებული, ითვლება, რომ შეუსაბამობის ნაკლებობა ხდება ექვსი თვის განმავლობაში საქონლის ჩაბარებიდან უკვე იმ დღეს, თუ ეს ჰიპოთეზა არ შეესაბამება საქონლის ხასიათს ან ბუნების ხასიათს. შესაბამისობის დეფექტი.

16.3 შესაბამისობის არარსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს, ალტერნატიულად და უფასოდ, ქვემოთ მოცემული პირობების შესაბამისად, შეძენილი საქონლის შეკეთება ან შეცვლა, შესყიდვის ფასის შემცირება ან ამ ხელშეკრულების შეწყვეტა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოთხოვნა ობიექტურად შეუძლებელია დააკმაყოფილოს ან ზედმეტად მძიმეა მუსატალენტური აკადემიისათვის ხელოვნების შესაბამისად. 130, სამომხმარებლო კოდექსის მე -4 პუნქტი.

16.4 მოთხოვნა უნდა გაიგზავნოს წერილობით, რეგისტრირებული წერილით დაბრუნების ქვითრით, ლორის ვალენტინის Musatalent აკადემიაში, რეგისტრირებული ოფისით Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe) - იტალია, რომელიც მიუთითებს მის მზადყოფნაზე გააგრძელოს მოთხოვნა. ან მიზეზები, რომლებიც ხელს გიშლით ამის გაკეთებაში, მიღებიდან შვიდი სამუშაო დღის განმავლობაში. იმავე კომუნიკაციაში, თუ დამკვეთის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, Musatalent Academy-მ უნდა მიუთითოს საქონლის გაგზავნის ან დაბრუნების მეთოდები, ასევე დეფექტური საქონლის დაბრუნების ან გამოცვლის ვადა.

16.5 თუ შეკეთება და შეცვლა შეუძლებელია ან ზედმეტად ძვირია, ან მუსატალენტ აკადემიამ არ შეკეთა ან შეცვალა საქონელი წინა პუნქტში მითითებულ პერიოდში ან, საბოლოოდ, ადრე განხორციელებულმა ჩანაცვლამ ან შეკეთებამ მომხმარებელს მნიშვნელოვანი უხერხულობა მოუტანა, ამ უკანასკნელს შეუძლია თავისი სურვილისამებრ მოითხოვოს ფასის შესაბამისი შემცირება ან ხელშეკრულების შეწყვეტა. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა გაუგზავნოს თხოვნა მუსატალენტის აკადემიას, რომელიც მიუთითებს მის მზადყოფნაზე გააგრძელოს იგი ან მიზეზები, რომლებიც მას ხელს უშლის ამას, მიღებიდან შვიდი სამუშაო დღის განმავლობაში.

16.6. იმავე კომუნიკაციაში, თუ მომხმარებლის მოთხოვნა მიღებულია, Musatalent Academy– მ უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული ფასის შემცირება ან წუნდებული საქონლის დაბრუნების მეთოდები. ასეთ შემთხვევებში, მომხმარებელთა პასუხისმგებლობა იქნება მიუთითონ, თუ როგორ გადაიტანონ მუსატალენტის აკადემიაში ადრე გადახდილი თანხები.

16.7 მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას გადაიხადოს შეძენილი საქონლის ფასი ამ რეალიზაციის ზოგად პირობებში მითითებულ დროსა და მეთოდებში.

16.8 მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას, ონლაინ შესყიდვის პროცედურის დასრულების შემდეგ, დაბეჭდოს და შეინახოს გასაყიდი პირობები, რომლებიც პროცედურის დასრულებამდე უკვე მიღებულ იქნა.

16.9 მომხმარებელი მხოლოდ პასუხისმგებელია სარეგისტრაციო პროცედურაში შეყვანილი მონაცემების სისწორეზე და იღებს ვალდებულებას, არ შეიტანოს ყალბი, ან / და გამოგონილი ან / და გამოგონილი მონაცემები. მომხმარებელი ათავისუფლებს მუსატალენტ აკადემიას ნებისმიერი პასუხისმგებლობისგან, რომელიც წარმოიშობა არასწორი საგადასახადო დოკუმენტაციის გაცემით, იმავე მონაცემებით მოწოდებული არასწორი მონაცემების გამო.

17. იურისდიქცია

ამ ხელშეკრულებას არეგულირებს იტალიის კანონი. ნებისმიერი დავის გამო, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მასთან დაკავშირებით, პესკარის სასამართლოს ექნება განსაკუთრებული იურისდიქცია.

18. ზოგადი დებულებანი

ეს ზოგადი პირობები უპირატესობას ანიჭებს კლიენტის ბრძანებაში მოცემულ ნებისმიერ შეუსაბამო დებულებას და პირობას, რომელიც ეხება კურსებისა და პროდუქტების შეძენას და მხარეთა შორის წინასწარ გაფორმებულ სხვა ზეპირ ან წერილობით შეთანხმებას, შეუსრულებლობის შემოღების გარეშე. ხელშეკრულებაში გამოხატული.

19. რეალიზაციის პირობების მიღება

თანხების გადახდა, გარდა ვიდეო კურსისა და პროდუქტის შეძენისა, ადასტურებს, რომ თქვენ წაიკითხეთ და დათქმის გარეშე მიიღეთ ყველა აქ აღწერილი პუნქტი, რაც დადასტურდება ვიზუალური შეტყობინებით, ელ.ფოსტით და ელ.ფოსტით "შეკვეთის" გაგზავნით. / ან ფაქსის შეძენა "დაიცვას.

გახსენით WhatsApp
შენ გჭირდები?
გამარჯობა, დაგვიკავშირდით WhatsApp- ზე, ჩვენ აქ ვართ თქვენს თხოვნებზე პასუხის გასაცემად!