fbpx

D. LGS– ის შესაბამისად მიღებული ინფორმაცია. 196/2003 წ

ძვირფასო მომხმარებელო

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che Musatalent Academy di Loris Valentine procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

მონაცემთა მიწოდება აუცილებელია და, შესაბამისად, მათ მიწოდებაზე უარი შეუძლებელს გახდის ონლაინ შეძენის სერვისის შესრულებას.

ჩვენ ასევე გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების შეგროვება ხდება ელექტრონულად და ხდება მათი დამუშავება, აგრეთვე ელექტრონული საშუალებებით, პირდაპირ ან / და დელეგირებული მესამე პირების საშუალებით (სახლში მიტანის, საფოსტო გზავნილისა და მონაცემთა შეყვანის კომპანიები) და მათი გამოყენება შესაძლებელია, თქვენი საჭირო და მკაფიო თანხმობა ქვემოთ ჩამოთვლილი საქმიანობის ფუნქციური მიზნებისათვის:

Esecuzione del servizio e alla gestione dell’ordine d’acquisto dei prodotti; elaborazioni statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica.

მოცემული მიზნებისათვის მონაცემთა მიწოდება სავალდებულო არ არის: თქვენი უარი შეუძლებელს გახდის მუსატალენტ აკადემიას შესაბამის საქმიანობას.

ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენი მონაცემები არ გამოქვეყნდება (გარდა კომპანიებისთვის სახლში მიტანის, საფოსტო გზავნილებისა და მონაცემთა შეყვანისა) ან გაიყიდება მესამე პირებზე. მუსატალენტის აკადემიაში მონაცემები შეიძლება იცოდეთ მხოლოდ სპეციალურად დანიშნულმა პირებმა, რომლებიც მუშაობენ ელექტრონული კომერციის, ინფორმაციული ტექნოლოგიის, მარკეტინგის, კომერციული, გაყიდვებისა და ადმინისტრაციული ოფისების უფროსებში.

ხელოვნების შესაბამისად. 7/196 საკანონმდებლო განკარგულების მე -2003 პუნქტი, თქვენ ნებისმიერ დროს გაქვთ უფლება, მონაცემთა დამმუშავებლისგან მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი მონაცემების დამუშავების, მათი მეთოდებისა და მიზნების, აგრეთვე მის მიმართ გამოყენებული ლოგიკის, აგრეთვე

1) მონაცემების არსებობის დადასტურება და იგივე და მათი წარმოშობის კომუნიკაცია;

2) მონაცემთა მაკონტროლებლისა და მენეჯერების საიდენტიფიკაციო დეტალები, აგრეთვე სუბიექტების ან კატეგორიების სუბიექტები, რომლებთანაც შეიძლება დაუკავშირდეს მონაცემები ან მათ შეუძლიათ გაეცნონ მათ, როგორც მენეჯერებსა და აგენტებს;

3) მონაცემთა განახლება, გასწორება და ინტეგრირება;

4) გაუქმება, ანონიმურ ფორმაში გადაყვანა, კანონის დარღვევით დამუშავებული მონაცემების დაბლოკვა;

5) დასტური იმისა, რომ მე -3 და მე -4 პუნქტებში მითითებული ოპერაციების შესახებ მიიპყრო მათ, ვისთვისაც ინფორმაცია გადაეცა და გავრცელდა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს შესრულება შეუძლებელი აღმოჩნდა ან გულისხმობს გამოყენებას დაცული უფლების აშკარად არაპროპორციული საშუალებების;

6) წინააღმდეგობა გაუწიოს: მონაცემთა დამუშავებას, თუნდაც ეს შეგროვდეს მიზნისთვის, ლეგიტიმური მიზეზების გამო; მონაცემთა დამუშავებას კომერციული ინფორმაციის მიზნით ან ბაზრის შესწავლის მიზნით.

Il Titolare del trattamento è Musatalent Academy di Loris Valentine, con sede legale in via Alessandro Valignani 23– 65126 Pescara (Pe). Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivere a Musatalent Academy all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali oppure all’indirizzo e-mail [ელ.ფოსტით დაცულია]/ com

გახსენით WhatsApp
შენ გჭირდები?
გამარჯობა, დაგვიკავშირდით WhatsApp- ზე, ჩვენ აქ ვართ თქვენს თხოვნებზე პასუხის გასაცემად!