fbpx

D. LGS– ის შესაბამისად მიღებული ინფორმაცია. 196/2003 წ

ძვირფასო მომხმარებელო

ჩვენ გაცნობებთ, ხელოვნების შესაბამისად. 13/196 წლის საკანონმდებლო განკარგულების 2003, რომ Musatalent Academy di Carmelo Vecchio დაამუშავებს თქვენს მიერ მოწოდებულ მონაცემებს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად.

მონაცემთა მიწოდება აუცილებელია და, შესაბამისად, მათ მიწოდებაზე უარი შეუძლებელს გახდის ონლაინ შეძენის სერვისის შესრულებას.

ჩვენ ასევე გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების შეგროვება ხდება ელექტრონულად და ხდება მათი დამუშავება, აგრეთვე ელექტრონული საშუალებებით, პირდაპირ ან / და დელეგირებული მესამე პირების საშუალებით (სახლში მიტანის, საფოსტო გზავნილისა და მონაცემთა შეყვანის კომპანიები) და მათი გამოყენება შესაძლებელია, თქვენი საჭირო და მკაფიო თანხმობა ქვემოთ ჩამოთვლილი საქმიანობის ფუნქციური მიზნებისათვის:

მომსახურების შესრულება და პროდუქციის შესყიდვის ბრძანების მენეჯმენტი; სტატისტიკური დამუშავება, სარეკლამო მასალის გაგზავნა, ასევე ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით.

მოცემული მიზნებისათვის მონაცემთა მიწოდება სავალდებულო არ არის: თქვენი უარი შეუძლებელს გახდის მუსატალენტ აკადემიას შესაბამის საქმიანობას.

ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენი მონაცემები არ გამოქვეყნდება (გარდა კომპანიებისთვის სახლში მიტანის, საფოსტო გზავნილებისა და მონაცემთა შეყვანისა) ან გაიყიდება მესამე პირებზე. მუსატალენტის აკადემიაში მონაცემები შეიძლება იცოდეთ მხოლოდ სპეციალურად დანიშნულმა პირებმა, რომლებიც მუშაობენ ელექტრონული კომერციის, ინფორმაციული ტექნოლოგიის, მარკეტინგის, კომერციული, გაყიდვებისა და ადმინისტრაციული ოფისების უფროსებში.

ხელოვნების შესაბამისად. 7/196 საკანონმდებლო განკარგულების მე -2003 პუნქტი, თქვენ ნებისმიერ დროს გაქვთ უფლება, მონაცემთა დამმუშავებლისგან მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი მონაცემების დამუშავების, მათი მეთოდებისა და მიზნების, აგრეთვე მის მიმართ გამოყენებული ლოგიკის, აგრეთვე

1) მონაცემების არსებობის დადასტურება და იგივე და მათი წარმოშობის კომუნიკაცია;

2) მონაცემთა მაკონტროლებლისა და მენეჯერების საიდენტიფიკაციო დეტალები, აგრეთვე სუბიექტების ან კატეგორიების სუბიექტები, რომლებთანაც შეიძლება დაუკავშირდეს მონაცემები ან მათ შეუძლიათ გაეცნონ მათ, როგორც მენეჯერებსა და აგენტებს;

3) მონაცემთა განახლება, გასწორება და ინტეგრირება;

4) გაუქმება, ანონიმურ ფორმაში გადაყვანა, კანონის დარღვევით დამუშავებული მონაცემების დაბლოკვა;

5) დასტური იმისა, რომ მე -3 და მე -4 პუნქტებში მითითებული ოპერაციების შესახებ მიიპყრო მათ, ვისთვისაც ინფორმაცია გადაეცა და გავრცელდა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს შესრულება შეუძლებელი აღმოჩნდა ან გულისხმობს გამოყენებას დაცული უფლების აშკარად არაპროპორციული საშუალებების;

6) წინააღმდეგობა გაუწიოს: მონაცემთა დამუშავებას, თუნდაც ეს შეგროვდეს მიზნისთვის, ლეგიტიმური მიზეზების გამო; მონაცემთა დამუშავებას კომერციული ინფორმაციის მიზნით ან ბაზრის შესწავლის მიზნით.

მონაცემთა კონტროლერი არის კარმელო ვეკიოს მუსატალენტური აკადემია, რეგისტრირებული ოფისი ალესანდრო ვალიანიანის 23 - 65126 პესკარაში (Pe). გამოიყენონ ხელოვნებით გათვალისწინებული უფლებები. 7/196 საკანონმდებლო განკარგულების მე -2003 წერილი გაუგზავნეთ Musatalent Academy- ს პირადი მონაცემების დამუშავების პასუხისმგებელი პირის ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. [ელ.ფოსტით დაცულია]/ com

გახსენით WhatsApp
შენ გჭირდები?
გამარჯობა, დაგვიკავშირდით WhatsApp- ზე, ჩვენ აქ ვართ თქვენს თხოვნებზე პასუხის გასაცემად!