fbpx

შეთანხმების ხელშეკრულება

"MUSATALENT" არის დაცული სავაჭრო ნიშანი და მისი გამოყენება არ შეიძლება რაიმე ფორმით, წერილობითი უფლებამოსილების გარეშე. Ვებ გვერდი www.musatalent.it ეკუთვნის CFP Europeo sas.

1) სამოქმედო პროგრამა

პროგრამა MUSATALENT AFFILIATE წარმოადგენს კომერციული თანამშრომლობის ხელშეკრულებას, რომელთანაც MUSATALENT ცნობს საკომისიოს ვებ – გვერდზე განხორციელებული ყოველი წარმატებული შესყიდვისთვის. www.musatalent.it ახორციელებს AFFILIATE- ის საიტის ან რეკლამებიდან მოსული ვიზიტორების მიერ.

გაწევრიანებისათვის საჭიროა შემდეგი შეთანხმების ყველა პირობის მკაფიოდ მიღება ქვემოთ მოცემულ პირობებში.

AFFILIATE ნიშნავს განმცხადებელს და, შესაბამისად, ხელშეკრულების პირობების მიღების შემთხვევაში, კომისიების ბენეფიციარს.

AFFILIATE SITE ნიშნავს ვებსაიტს, საიდანაც ბმულებია www.musatalent.it მუსატალენტის მიერ.

2) როგორ შემოგვიერთდეთ AFFILIATE პროგრამაში

AFFILIATION პროგრამაში შესასვლელად, AFFILIATION განაცხადი უნდა დასრულდეს. MUSATALENT განიხილავს ყველა კითხვას და იტოვებს უფლებას მიიღოს ან უარყოს მოთხოვნა.

კერძოდ, არ მიიღება მოთხოვნები, რომლებიც ეხება ძალადობრივი, უხამსი, პორნოგრაფიული შინაარსის საიტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ დისკრიმინაციას რასასთან, სქესთან, რელიგიასთან, ასაკთან და სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით. ან კიდევ, ვებსაიტები, რომლებიც არღვევენ საავტორო უფლებებს ან ხელს უწყობენ უკანონო საქმიანობას; უხარისხო საიტები, მხოლოდ ბანერული რეკლამებით ან მშენებარე პროცესში.

გარდა ამისა, არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება გათვალისწინებული საიტები, რომლებმაც შეიძლება დააზიანონ MUSATALENT- ის იმიჯი.

ამ თვალსაზრისით, MUSATALENT იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს გააუქმოს აქ მოცემული AFFILIATION ხელშეკრულება, იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმებული პირობები არ იქნება დაცული და იმოქმედებს იურიდიულად, იმ პირობებში, როდესაც პირობები შესრულებულია.

MUSATALENT არ ახდენს შვილობილი საიტის ექსკლუზიურობას, AFFILIATE– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს გადაწყვიტოს ხელშეკრულების შეწყვეტა, საკმარისი იქნება ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ ელექტრონული ფოსტით გაგზავნა.

ამ მომენტამდე დარიცხული საკომისიოები აღიარებენ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

MUSATALENT პერიოდულად გამოაქვეყნებს ინფორმაციული და სარეკლამო ხასიათის კომუნიკაციებს ბიულეტენების საშუალებით, პროგრამაში გაწევრიანებით, თქვენ ეთანხმებით ბიულეტენის მიღებას ხელშეკრულების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

3) ოპერაციული მეთოდები

კავშირები MUSATALENT და AFFILIATES- ს შორის შეიძლება შეიქმნას ბანერების, ჰიპერბმულებისა და / ან AFFILIATE- სთან შეთანხმებული რეკლამის სხვა ფორმების საშუალებით. ბმულებს შეუძლიათ პირდაპირ საშინაო გვერდზე გადასვლა ან კონკრეტულ შიდა გვერდზე მითითება. ბმულების ტიპისა და რაოდენობის არჩევა ხდება AFFILIATE- ის სრული შეხედულებისამებრ.

თუ ინდივიდუალური სათაურებისკენ მიბმულია კავშირი, შვილობილი საიტი პასუხისმგებელი იქნება MUSATALENT კატალოგში მათი არსებობის შემოწმებაზე.

MUSATALENT პასუხისმგებლობას არ ეკისრება სათაურების აღწერილობაში რაიმე შეცდომისთვის, აგრეთვე AFFILIATE საიტის მიერ ტექსტების, ციტატების, ფოტოგრაფიული რეპროდუცირების ან ნებისმიერი სხვა ვიზუალური თუ აუდიოვიზუალური მასალის უნებართვო გამოყენების შემთხვევაში, რომელიც დაცულია საავტორო უფლებების შესახებ კანონით და გამოიყენება შვილობილი კომპანიის მიერ. მისი დარღვევით.

გამონაკლისები მუსიკალური ბმულების / კავშირების გამოყენებაში.

ეს მკაცრად იკრძალება, თუ მუსატალენტის მიერ წერილობით არ არის დაშვებული:

 • აკრძალულია - MUSATALENT კატალოგში პროდუქტების რეკლამირებით (Google Adwords, Yahoo / Overture და MSN და ა.შ.) რეკლამირება, რომლებიც საძიებო საკვანძო სიტყვებად იყენებენ იტალიურ ან საერთაშორისო ბაზარზე მოქმედი სხვა კომპანიების მიერ რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშნებს.
 • ეს აკრძალულია - ხელი შეუწყეთ პროდუქტებს MUSATALENT კატალოგში Ebay საიტის საშუალებით, სპამმინგის გამოყენებით, ახალი ამბების ჯგუფების, ჯაჭვური წერილების, ელ.ფოსტის შესახებ შეტყობინებების გაგზავნა ადრესატის წინასწარი ნებართვის გარეშე და ნებისმიერი სხვა ანგარიშის გაკეთება, რომელიც მზადდება გამოხატული ავტორიზაციის გარეშე.
 • აკრძალულია - ვებ – პროგრამირების ტექნიკის გამოყენება, როგორიცაა პარტნიორი ქუქი – ფაილების დამონტაჟება ხდება ვიზიტორების კომპიუტერში ისე, რომ ვიზიტორები არ ეწვივნენ ვებ – გვერდების ვებ – გვერდებს www.musatalent.it, ან პარტნიორი ქუქი – ფაილების ინსტალაცია შესაძლებელია მხოლოდ ვებ – გვერდის მონახულების შემდეგ. www. musatalent.it პარტნიორი საიტის გვერდების ბმულების საშუალებით და არა თაღლითური ტექნიკის ან / და ტექნიკის გამოყენებით, რომლებიც არ შეესაბამება ამ რეგლამენტის მითითებებს.
 • ყურადღება - ზემოთ მითითებული აკრძალვების შეუსრულებლობა გამოიწვევს AFFILIATION ხელშეკრულების დაუყოვნებლივ გაუქმებას, AFFILIATE ანგარიშის და ნებისმიერი დარიცხული საკომისიოს გაუქმებას. იმ პირობებში, როდესაც პირობები დაკმაყოფილებულია, იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმებული პირობები არ იქნება დაცული, MUSATALENT იტოვებს უფლებას იმოქმედოს სასამართლოში.

4) ფილიალის საიტის შინაარსი

AFFILIATE პასუხისმგებელია მისი საიტის და მისი შექმნისთვის გამოყენებული ყველა ელემენტის განვითარებაზე, მართვასა და მოვლაზე. MUSATALENT უარყოფს ყველანაირ პასუხისმგებლობას ზიანის ან ხარჯების გამო, რომელიც გამოწვეულია AFFILIATE საიტის განვითარებით, მენეჯმენტით, ტექნიკური მომსახურებით და შინაარსით. 

5) კომისიების აღიარების კრიტერიუმები

AFFILIATE– ს ენიჭება კომისია პროდუქციის გაყიდვის შესახებ მომხმარებლებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ ყველა მოთხოვნას:

 • მომხმარებლები, რომლებიც MUSATALENT ვებსაიტზე www.musatalent.it მიდიან, შვილობილი ვებსაიტის ბმულებით.
 • მომხმარებლები, რომლებიც შეკვეთის დამადასტურებელ სათაურს / სათაურებს უთავსებენ შეკვეთის დამადასტურებელ შეკვეთას MUSATALENT სისტემის მეშვეობით მის ყველა ნაწილში.
 • მომხმარებლები, რომლებიც არ გააუქმებენ შეკვეთას შეკვეთილი ნივთების გაგზავნამდე.
 • მომხმარებლები, რომლებიც უარს არ იტყვიან შეკვეთილი ნივთის მიწოდებაზე.
 • მომხმარებლები, რომლებიც არ აკეთებენ უკან დაბრუნების შეკვეთის მიღებას შეკვეთის მიღებიდან პირველი 10 დღის განმავლობაში.

ვიზიტორებს თავისუფლად შეუძლიათ დაათვალიერონ შეუზღუდავი ვადით. AFFILIATE– ს გადაეცემა კომისია საკონსულტაციო სესიის ყველა შესყიდვისთვის.

 • სხდომა მთავრდება შემდეგი შემთხვევებიდან ერთი:
 • ა) ბოლო კავშირიდან 30 დღე გავიდა AFFILIATE ბმულის საშუალებით.

კომისია არ არის აღიარებული:

 • შეკვეთები, რომლებიც განთავსებულია AFFILIATE საიტის ბმულებიდან დამოუკიდებელი წვდომის შედეგად, მაშინაც კი, თუ ისინი შესრულებულია ამ უკანასკნელის მომხმარებლების მიერ, მათ შემდეგ 30 დღე ბოლო ვიზიტიდან AFFILIATE ბმულიდან.
 • პროდუქტები, რომელთა შეკვეთის ხაზები უქმდება მომხმარებლის მოთხოვნის შემდეგ ან თავად პროდუქტის მიუწვდომლობის გამო.

MUSATALENT აღიარებს საკომისიოს თითოეული გაყიდული ნივთისთვის ზემოთ აღწერილი წესით, ტოლია:

 • 20% ყველა პროდუქტზე ...

ეს საკომისიო აღიარებულია კატალოგში მოცემულ ნებისმიერ ნივთზე, მაშინაც კი, თუ პროდუქტი ფასდაკლებით იყიდება.

 

საკომისიოები გამოითვლება შემდეგნაირად: პროდუქტის სრული ფასი, რომელიც გამოყოფილია ნებისმიერი ხაზის ფასდაკლებით, შეკვეთის ჯამური ფასდაკლება, ფასდაკლების კუპონის ან / და სასაჩუქრე ბარათის გამოყენება და თუ დღგ-ით არის წარმოდგენილი.

საკომისიო ცნობა მიიღება ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შეტანილი შეკვეთებისთვის, და რომლებზეც MUSATALENT- მა მიიღო გადახდა მომხმარებლებისგან.

საკომისიო არ მიიღება გადაზიდვის ხარჯების ოდენობებზე, რომლებიც ეხება შეკვეთებს.

6) პროდუქტის ფასები

ამ პროგრამის საშუალებით გაყიდული პროდუქციის სარეალიზაციო ფასს განსაზღვრავს MUSATALENT საკუთარი ფასების პოლიტიკის შესაბამისად. პროდუქციის ფასები შეიძლება განსხვავდებოდეს იმავდროულად ნებისმიერი ზრდის ჩათვლით, რაც მომწოდებლების ფასების ჩამონათვალში მოხდა.

7) გადახდილი გადასახადის საგადასახადო რეგულირება

კომისიები წარმოადგენენ პერიოდულ მომსახურებას MUSATALENT- სა და AFFILIATE- ს შორის. თუ საგანი ფისკალურად მდებარეობს იტალიაში, მომსახურება ექვემდებარება დაკავების გადასახადს, რომელიც უნდა იყოს ნაჩვენები ინვოისში.

გაითვალისწინეთ, რომ საკომისიოები არ არის ნებისმიერი ტიპის RIVALSA (INPS, INNERCASSA და ა.შ.), ამიტომ ამგვარი პრეტენზიები მხოლოდ პარტნიორს ეკისრება.

საკომისიოები არის მხოლოდ დღგ-ს მთლიანი თანხა და ანაბრის შეკავება.

8) კომისიების გადახდა

იმ შემთხვევაში, თუ დარიცხული თანხა 20,00 ევროს გადააჭარბებს, MUSATALENT 10 სამუშაო დღის განმავლობაში გამოგიგზავნით ანგარიშს, რომელშიც შეჯამებულია დარიცხული საკომისიოები.

იმოქმედეთ ამ ანგარიშის საწინააღმდეგოდ და შესაბამისი კვარტლის მითითებით, საჭირო იქნება ინვოისის ან სადებეტო ნოტის გაცემა (კერძო პირების შემთხვევაში) შემთხვევითი წარმოდგენისთვის.

შვილობილი საიტის მიერ გაცემული ინვოისის გადახდა განხორციელდება MUSATALENT- ის მიერ 5 დღის განმავლობაში ინვოისის ან სადებეტო შენიშვნის საბანკო გადარიცხვით ბანკის გადარიცხვით, მიმდინარე ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია AFFILIATE- ის მიერ.

20,00 ევროზე ნაკლები თანხა დაიკავებს და არ ეცნობება, სანამ აღიარებული კომისიების თანხა არ აღემატება 20,00 ევროს შემდგომი ანგარიშის ანგარიშში ან ამ ხელშეკრულების შეწყვეტამდე.

NB

დარიცხული მონაცემები ყოველთვის ხელმისაწვდომია და შეგიძლიათ იხილოთ მათი რჩევა MUSATALENT ვებსაიტზე www.musatalent.it შეზღუდული წვდომით შესაბამის შვილობილ პარტნიორთან. მონაცემები განახლდება ყოველდღიურად რეალურ დროში. თქვენი დაცული წვდომის საშუალებით თქვენ შეძლებთ მიიღოთ დარიცხული საკომისიოების ანგარიში და გაყიდული ნივთების დეტალები.

9) დაბრუნებები და გაუქმებები

თუ მომხმარებელმა უკან მიიღო საქონელი მისი მიღებიდან მოგვიანებით, საკომისიო, რომელიც აღიარებულია ამ პროდუქტისთვის, შეიძლება ჩამოიჭრას შემდგომი გადასახადიდან ან შემდგომი გადახდის არარსებობის შემთხვევაში, თანხა დაერიცხება AFFILIATE.

10) შეკვეთების დამუშავება

MUSATALENT პასუხისმგებელია მხოლოდ იმ მომხმარებლების მიერ შეკვეთების დამუშავებაზე, რომლებიც მიჰყვნენ AFFILIATE საიტის ბმულს.

შეკვეთა უნდა იყოს შევსებული სტანდარტული პროცედურების შესაბამისად www.musatalent.it მუსატალენტის მიერ.

შეკვეთების, გადახდების, გადაზიდვების, დაბრუნების და მომხმარებელთა დახმარების მომსახურებას ევალება www.musatalent.it მუსატალენტის მიერ.

MUSATALENT- ის ყველა წესი და პოლიტიკა, აგრეთვე მის საიტზე განთავსებული შეკვეთების მენეჯმენტის შესახებ, ასევე გამოყენებული იქნება Affiliate- ის საიტის ბმულებით მიღებული შეკვეთების მიმართ.

11) კომისიების ანგარიში

MUSATALENT კისრულობს ვალდებულებას, საკუთარ ვებ – გვერდზე განათავსოს დარიცხული კომისიების ყოველდღიური განახლებული ანგარიში, რომელშიც შედის გაყიდული ნივთების დეტალები.

AFFILIATE პასუხისმგებელია იმაზე, რომ კავშირები განხორციელდეს ზუსტად MUSATALENT- ის მითითებული მითითებების შესაბამისად, რაც შეუცვლელი მოთხოვნაა კომისიების ანგარიშის წარსადგენად.

www.musatalent.it MUSATALENT კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ კანონების შესაბამისად, არ აწვდის AFFILIATE- ს სახელებს და მის მომხმარებლებთან დაკავშირებულ სხვა პირად ინფორმაციას.

12) სამსახურის ჩარევა

MUSATALENT იღებს ვალდებულებას, შეინარჩუნოს თავისი ვებ – გვერდი სრულად ფუნქციონირება, გარდა ფორსმაჟორული შემთხვევებისა ან ჩვეულებრივი და საგანგებო მოვლა-პატრონობის გამო შეფერხებების. ნებისმიერ შემთხვევაში, MUSATALENT ვერ აგებს პასუხს ამგვარი შეფერხებების ნებისმიერ შედეგზე.

13) ხელშეკრულების ხანგრძლივობა

ეს შეთანხმება იწყება AFFILIATE– ის განაცხადის მიღების დღიდან, რომელიც გაკეთებულია მე –1 მუხლში აღწერილი წესით. ეს ხელშეკრულება ავტომატურად განახლდება AFFILIATE– ის უმოქმედობის ან მოთხოვნის მიღებამდე.

12 თვის უმოქმედობის შემდეგ, ხელშეკრულება შეწყვეტილად ითვლება და AFFILIATE- ის ანგარიში ხდება გათავისუფლებული ანგარიში. ყველა AFFIIATES, ვინც არ არის შესული საიტზე www.musataelnt.it 12 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, არ მიუღია დაწკაპუნება ან ახალი კომისია 12 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ჩაითვლება არააქტიურად.

AFFILIATE– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს და განმარტების გარეშე საჭიროების გარეშე გადაწყვიტოს ხელშეკრულების შეწყვეტა. საკმარისი იქნება მისი ელექტრონული ფოსტით კომუნიკაცია. ამ ეტაპზე დარიცხული საკომისიოების გადახდა მოხდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

14) შეთანხმების ცვლილებები

www.musatalent.it MUSATALENT იტოვებს უფლებას შეცვალოს ამ ხელშეკრულების პირობები და შეატყობინოს AFFILIATE- ს და ახალი ვებსაიტის ვებგვერდზე განთავსდეს ახალი ხელშეკრულების ტექსტი; თუ AFFILIATE გადაწყვეტს არ მიიღოს შეტანილი ცვლილებები, მან დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს MUSATALENT- ის www.musatalent.it ელ.ფოსტით და ეს შეთანხმება შეწყვეტილად ჩაითვლება. ფილიალის მიერ კომუნიკაციის ნაკლებობის შემთხვევაში, ცვლილებები ჩაითვლება მის მიერ მიღებულად.

15) იურისდიქცია

ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავის შემთხვევაში, პესკარის სასამართლო იქნება კომპეტენტური

ინფორმაცია ART– ის შესაბამისად. D.LGS– ის 13. 196/2003 წ

ხელოვნების დებულებების შესაბამისად. 13 საკანონმდებლო განკარგულების. 30/06/2003 ნ. 196, MUSATALENT აცხადებს, რომ დამუშავებული პერსონალური მონაცემები აგროვებენ, რათა:

 • შეასრულოს სახელშეკრულებო და წინასახელშეზღუდული ვალდებულებები;
 • შეასრულოს სამართლებრივი ვალდებულებები;
 • მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვა (მაგ. მომხმარებელთა ადმინისტრაცია; კონტრაქტების, შეკვეთების, გადაზიდვების, ინვოისების და ა.შ. ადმინისტრირება)
 • მართოს ნებისმიერი სასამართლო და არამოასამართლო დავა;
 • გაგზავნეთ სარეკლამო მასალა და ელ.ფოსტა, თუ მომხმარებელმა პირდაპირ თქვა.

აღნიშნულ მიზნებთან დაკავშირებით, ჩვენ გაცნობებთ, რომ პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ქაღალდისა და კომპიუტერის საშუალებით, მონაცემთა უსაფრთხოების და კონფიდენციალურობის უზრუნველსაყოფად, საკანონმდებლო განკარგულების შესაბამისად. 196/2003 წ.

ეს ინფორმაცია მოცემულია მონაცემებისთვის:

 • შეგროვდა უშუალოდ მონაცემთა სუბიექტისგან (მუხლი 13, პუნქტი 1), ასევე ინტერნეტის საშუალებით;
 • შეგროვებული მესამე პირებისაგან (მუხლი 13, პუნქტი 4);
 • მიღებული საჯარო რეესტრებიდან, სიებიდან, სიგელებიდან ან დოკუმენტებიდან, რომელთა ცოდნაც შეუძლია ვინმეს (მუხლი 24, პუნქტი 1, პუნქტი გ), მათი ხელმისაწვდომობის წესით დადგენილი წესით.

პერსონალური მონაცემების მიწოდება აუცილებელია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად და მონაცემთა დამუშავებაზე უარის თქმის შემთხვევაში შეუძლებელი გახდება ხელშეკრულების და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულება.

ამასთან, მონაცემთა მიწოდება სავალდებულოა სარეკლამო მასალისა და ელექტრონული ფოსტის გაგზავნის მიზნით.

პირადი მონაცემები არავის გაუმჟღავნდება.

იურიდიული და სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესასრულებლად, ამის ნაცვლად, მონაცემები შეიძლება გადაეცეს:

 • poste spa ან საფოსტო გზავნილების სხვა კომპანიები;
 • ბანკები და საკრედიტო ინსტიტუტები;
 • IT სისტემის სარემონტო ან სარემონტო კომპანიები;

მონაცემთა კონტროლერი ინახავს კავშირების / ნავიგაციების ტრეკს (LOG), რომელიც ხორციელდება სასამართლო ორგანოს ან სხვა საჯარო ორგანოს მხრიდან ნებისმიერი მოთხოვნის საპასუხოდ.

ჩვენ ასევე გაცნობებთ, რომ, ხელოვნების შესაბამისად. საკანონმდებლო განკარგულების 7. 196/2003, მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს:

 • გასაგები და თავისუფალი გზით ჰქონდეს დადასტურება მის შესახებ პერსონალური მონაცემების არსებობის ან არარსებობის შესახებ MIND PERFORMANCE;
 • მონაცემთა განახლების, გამოსწორების ან, დაინტერესების შემთხვევაში, ინტეგრაციის მოპოვება;
 • კანონის გაუქმებით ან კონსერვაციის საჭიროების შეწყვეტის შემდეგ ანონიმურ ფორმად გარდაქმნის ან მონაცემთა დაბლოკვის მისაღებად;
 • ეწინააღმდეგებოდეს დამუშავებას ლეგიტიმური მიზეზების გამო ან დამუშავებას სარეკლამო მასალის გაგზავნის, პირდაპირი გაყიდვების, ბაზრის შესწავლის, კომერციული კომუნიკაციების მიზნით. სარეკლამო მასალისა და ელ.ფოსტის გაგზავნის არჩევანი არასავალდებულოა და თანხმობის არარსებობა არ წარმოადგენს გარიგების გაგრძელების ვალდებულებას.

MUSATALENT არ ამუშავებს მგრძნობიარე ხასიათის რაიმე მონაცემებს, თუ ეს საჭირო გახდება, მოითხოვება კონკრეტული თანხმობა მონაცემთა დამუშავებაზე.

დაბოლოს, ჩვენ გაცნობებთ, რომ პერსონალური მონაცემების მონაცემთა მაკონტროლებელი არის Cfp Europeo sas, რეგისტრირებული ოფისით ლუიჯი ანელის მეშვეობით - 3 Pescara (Pe) ადმინისტრაციული ოფისი Monte Napoleone 65126 - 8 მილანი, ოპერატიული შტაბი Viale Gabriele D'Annunzio 20121 - 183 პესკარა (პე). კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი თხოვნისა და ხელოვნებით დადგენილი უფლებების განხორციელებისათვის. საკანონმდებლო განკარგულების 65129. 7/196 შეუძლია დაწეროს [ელ.ფოსტით დაცულია]

გახსენით WhatsApp
შენ გჭირდები?
გამარჯობა, დაგვიკავშირდით WhatsApp- ზე, ჩვენ აქ ვართ თქვენს თხოვნებზე პასუხის გასაცემად!