z powrotem

Rozszerzone informacje o stosowaniu plików cookies

Zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy nr. 196/2003 (Kodeks ochrony danych osobowych) oraz postanowienia Gwaranta o ochronie danych osobowych dot „Identyfikacja uproszczonych procedur informowania i uzyskiwania zgody na wykorzystywanie plików cookies - 8 maja 2014 r.” Loris Valentine's Musatalent Academy (Spółka) udostępnia następujące informacje na temat korzystania z plików cookie na swojej stronie internetowej www.musatalent.it

Czym są pliki cookie

Plik cookie to krótki ciąg tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki i, jeśli to konieczne, zapisywany na komputerze, smartfonie lub innym narzędziu umożliwiającym dostęp do Internetu za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa. Używamy plików cookie do różnych celów, aby zapewnić szybkie i bezpieczne wrażenia cyfrowe, na przykład, aby umożliwić Ci utrzymywanie aktywnego połączenia z zastrzeżonym obszarem podczas przeglądania stron witryny; bezpiecznie przechowywać dane uwierzytelniające; zidentyfikować strony witryny już odwiedzonej, aby zapobiec ich powtórzeniu.
Pliki cookie przechowywane na komputerze nie mogą być używane do pobierania jakichkolwiek danych z dysku twardego, przesyłania wirusów komputerowych ani identyfikacji i wykorzystywania adresu e-mail właściciela. Każdy plik cookie jest unikalny w odniesieniu do przeglądarki i urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do strony internetowej Spółki.

Używane przez Spółkę pliki cookie i ich cel

ciasteczka techniczne

Pliki cookie nawigacji: Te pliki cookie są niezbędne do przeglądania strony internetowej Spółki; umożliwiają funkcje takie jak uwierzytelnianie, walidacja, zarządzanie sesją przeglądania i zapobieganie oszustwom. Są to pliki cookie, które umożliwiają sprawdzenie, czy dostęp do Obszaru zastrzeżonego ma miejsce regularnie i umożliwiają łatwe poruszanie się po stronach serwisu.

Twoja uprzednia zgoda nie jest wymagana do korzystania z tych plików cookie.

Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie zapewniają dodatkową funkcjonalność i pozwalają nam śledzić wybory odwiedzających, takie jak wybór języka. Są to pliki cookie, które umożliwiają zapamiętanie używanych preferencji i danych uwierzytelniających

Twoja uprzednia zgoda nie jest wymagana do korzystania z tych plików cookie.

Analityczne pliki cookie: Te pliki cookie stron trzecich umożliwiają zbieranie informacji o korzystaniu z Witryny przez użytkowników. Są to pliki cookie, które pozwalają wykryć liczbę odwiedzających witrynę, odwiedzane strony, czas spędzony w witrynie itp.).

Do korzystania z tych plików cookie wymagana jest Twoja uprzednia zgoda.

Społecznościowe pliki cookie:

Te pliki cookie stron trzecich umożliwiają użytkownikom interakcję z sieciami społecznościowymi (Facebook, Twitter). Są to pliki cookie, które umożliwiają udostępnianie treści witryny za pośrednictwem sieci społecznościowych

Do korzystania z tych plików cookie wymagana jest Twoja uprzednia zgoda.

Profilujące pliki cookie:

Te starannie dobrane i kontrolowane pliki cookie stron trzecich służą do zapewnienia, że ​​komunikaty marketingowe otrzymywane za pośrednictwem innych witryn internetowych wykorzystywanych przez Spółkę do przekazywania komunikatów reklamowych są dostosowane do preferencji odwiedzających. Są to pliki cookie, które używane razem z innymi informacjami dotyczącymi Ciebie, takimi jak sposób korzystania z naszych produktów i / lub usług, pozwalają rozpoznać, kiedy uzyskujesz dostęp do zastrzeżonego obszaru i dostarczać spersonalizowane komunikaty marketingowe zgodnie z preferencjami odwiedzających.

Do korzystania z tych plików cookie wymagana jest Twoja uprzednia zgoda.

Pliki cookie używane w Witrynie są wymienione w poniższych tabelach:

CIASTECZKA PIERWSZEJ STRONY
Cookies Imię i nazwisko czas trwania Cele Zgoda
Musalent WC_ACTIVEPOINTER sesja Techniczny plik cookie zawierający wartość identyfikatora sesji w sklepie internetowym NIE
Musalent WC_GENERIC_ACTIVITYDATA sesja Techniczny plik cookie, który istnieje tylko w przypadku sesji z ogólnym użytkownikiem NIE
Musalent WC_USERACTIVITY_ * sesja Techniczny plik cookie, który umożliwia transmisję danych między przeglądarką a serwerem w przypadku połączenia SSL lub nie-SSL. NIE
Musalent WC_SESSION_ESTABLISHED sesja Techniczny plik cookie tworzony, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do sklepu internetowego NIE
Musalent WC_PERSISTENT sesja Techniczny plik cookie przechowujący funkcjonalność i funkcje marketingowe związane z personalizacją identyfikatora NIE
Musalent IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA WC_MOBILED sesja Techniczny plik cookie, który wykrywa urządzenie używane przez użytkownika NIE
Musalent WC_AUTHENTICATION_ * sesja Techniczny plik cookie, który umożliwia bezpieczne uwierzytelnianie NIE
Musalent WC_Przesunięcie czasu sesja Techniczny plik cookie

Służy do obliczania strefy czasowej znaczników czasu

NIE

CIASTECZKA OSÓB TRZECICH

Pliki cookie „stron trzecich” są powiązane z usługami świadczonymi przez strony trzecie: są wykorzystywane do różnych celów, takich jak analiza postępu kampanii marketingowych i / lub dostarczanie spersonalizowanych reklam na naszych i partnerskich stronach internetowych. Ta aktywność nazywa się retargetingiem i opiera się na czynnościach nawigacyjnych, takich jak szukany cel, przeglądane struktury i nie tylko.
Oto lista wyżej wymienionych plików cookie:

Nazwa pliku cookie domena Kategoria Cele Łącze do witryny osób trzecich do dezaktywacji plików cookie
__utma, _utmb, _utmc, _utmli, __utmep, _utmept, _utmv, _utmz www.google.com Trwałe Analityka, Retargeting https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
_dc_gtm_UA_42147344-1 www.google.com Trwałe Analityka, Retargeting https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Wtyczki społecznościowe
Te „przyciski społecznościowe” są widoczne na naszej stronie internetowej, aby umożliwić Ci udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych, w tym Facebooka, Twittera, LinkedIn, YouTube i Google Plus. Platformy te umieszczają pliki cookie na naszej stronie, aby umożliwić im zbieranie informacji o Twoim przeglądanie.

Dowiedz się więcej o plikach cookie stron trzecich

• Polityka prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

• Polityka prywatności Linkedin jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

• Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.facebook.com/policy.php

• Polityka prywatności Twittera jest dostępna pod następującym linkiem:
https://twitter.com/privacy

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie

W momencie uzyskiwania dostępu do dowolnej strony Witryny znajduje się baner zawierający uproszczone informacje.
Kontynuując przeglądanie, uzyskując dostęp do innego obszaru witryny lub wybierając jej element (na przykład obraz lub link), wyrażono zgodę na stosowanie plików cookie.
Istnieje możliwość zmiany i zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki:

1. poprzez ustawienia przeglądarki
Jeśli chcesz zablokować lub usunąć pliki cookie otrzymane ze strony Spółki lub jakiejkolwiek innej witryny, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia przeglądarki za pomocą odpowiedniej funkcji.
Poniżej znajdują się linki do instrukcji następujących przeglądarek:
- Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Chrom - https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
- Safari - http://support.apple.com/kb/PH17191
Przypominamy, że wyłączenie wszystkich plików cookie, w tym plików cookie dotyczących nawigacji i funkcjonalności, może spowodować utrudnienia w nawigacji na stronie internetowej Spółki. Na przykład możesz odwiedzać publiczne strony witryny, ale dostęp do obszaru zastrzeżonego lub dokonywanie zakupów może być niemożliwy.

Korzystanie z innych witryn internetowych

Zaleca się zapoznanie się z informacjami dotyczącymi prywatności i plików cookie witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy znajdujących się na stronie internetowej Spółki.

Twoje prawa

W każdej chwili możesz zażądać informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, zażądać ich aktualizacji, sprostowania lub integracji, a także zażądać usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem oraz sprzeciwić się Państwa przetwarzanie zgodnie z postanowieniami art. 7 dekretu ustawodawczego 196/2003 podanego w całości na końcu tej informacji.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Administratorem, wysyłając pisemną korespondencję na poniższy adres lub e-mail na adres [email chroniony]

Właściciel i kierownik ds. Przetwarzania danych

Administratorem danych jest Ditta Musatalent Academy of Loris Valentine, z siedzibą pod adresem via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe)
Osobą odpowiedzialną za leczenie jest pan Loris Valentine.

Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2015

Art. 7 dekretu ustawodawczego 196/2003. Prawa przypisane zainteresowanej stronie.

1. Zainteresowany ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nie dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazania w zrozumiałej formie.

2. Zainteresowanemu przysługuje prawo do uzyskania wskazania:

1. o pochodzeniu danych osobowych;

2. o celach i sposobach przetwarzania;

3. logiki stosowanej w przypadku leczenia prowadzonego za pomocą instrumentów elektronicznych;

4. danych identyfikacyjnych właściciela, kierowników i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z artykułem 5 ustęp 2;

5. podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium Państwa, menedżerowie lub agenci.

3. Zainteresowany ma prawo do uzyskania:

1. aktualizacja, sprostowanie lub, w razie zainteresowania, integracja danych;

2.usunięcie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym takich, których nie trzeba przechowywać do celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetwarzane;

3. zaświadczenie, że czynności, o których mowa w lit. a) i b), zostały zwrócone, także co do ich treści, do wiadomości tych, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy spełnienie to jest okazuje się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków, które są ewidentnie nieproporcjonalne w stosunku do chronionego prawa.

4. Zainteresowany ma prawo do sprzeciwu w całości lub w części:

1. z uzasadnionych powodów do przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli jest to związane z celem ich gromadzenia;

2. do przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub do sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej.

Techniczne pliki cookie: Nie wymagają one uprzedniej zgody użytkownika na ich wykorzystanie.

Analityczne pliki cookie: Ich użycie wymaga uprzedniej zgody użytkownika.

Profilujące pliki cookie: Ich użycie wymaga uprzedniej zgody użytkownika.

Pliki cookie społecznościowe i profilujące: Ich użycie wymaga uprzedniej zgody użytkownika.

Otwórz WhatsApp
Potrzebujesz nas?
Witaj, skontaktuj się z nami na WhatsApp, jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na Twoje prośby!