fbpx

Informacion i zgjeruar për përdorimin e cookies

Në mbështetje të nenit 13 të Dekretit Legjislativ nr. 196/2003 (Kodi në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale) dhe sigurimi i Garantuesit për mbrojtjen e të dhënave personale në lidhje me "Identifikimi i procedurave të thjeshtuara për informacionin dhe marrja e pëlqimit për përdorimin e cookies - 8 maj 2014" Akademia Musatalent Loris Valentine (Kompania) ofron informacionin e mëposhtëm në lidhje me përdorimin e cookies në faqen e saj të internetit www.musatalent.it

Çfarë janë biskotat

Cookie është një varg i shkurtër teksti që dërgohet në shfletues dhe, nëse është e nevojshme, ruhet në kompjuter, smartphone ose ndonjë mjet tjetër që përdoret për të hyrë në internet, sa herë që vizitohet një faqe në internet. Ne përdorim cookies për qëllime të ndryshme, në mënyrë që të ofrojmë një përvojë dixhitale të shpejtë dhe të sigurt, për shembull, duke ju lejuar të mbani aktive lidhjen me zonën e rezervuar gjatë shfletimit të faqeve të faqes; ruani në mënyrë të sigurt kredencialet; identifikoni faqet e faqes tashmë të vizituar, për të parandaluar përsëritjen e tyre.
Cookie-t e ruajtura në kompjuter nuk mund të përdoren për të tërhequr të dhëna nga disku i ngurtë, për të transmetuar viruse kompjuterike ose për të identifikuar dhe përdorur adresën e postës elektronike të pronarit. Çdo cookie është unike në lidhje me shfletuesin dhe pajisjen e përdorur për të hyrë në sitin e Kompanisë.

Biskotat e përdorura nga Kompania dhe qëllimi i tyre

cookies teknike

Cookie-t e navigimit: Këto cookies janë të nevojshme për të kërkuar në faqen e internetit të Kompanisë; ato lejojnë funksione të tilla si vërtetimi, vërtetimi, menaxhimi i një seance shfletimi dhe parandalimi i mashtrimit. Këto janë cookies që ju lejojnë të verifikoni që qasja në Zonën e Rezervuar ka ndodhur rregullisht dhe ju lejon të lundroni me lehtësi nëpër faqet e faqes

Miratimi juaj paraprak nuk kërkohet për përdorimin e këtyre cookies.

Cookie funksionaliteti: Këto cookies sigurojnë funksione shtesë dhe na lejojnë të mbajmë gjurmët e zgjedhjeve të vizitorëve, siç është zgjedhja e gjuhës. Këto janë cookies që ju lejojnë të mbani mend preferencat dhe kredencialet e përdorura

Miratimi juaj paraprak nuk kërkohet për përdorimin e këtyre cookies.

Biskota analitike: Këto cookies të palëve të treta ju lejojnë të mbledhni informacione mbi përdorimin e Faqes nga përdoruesit. Këto janë cookies që lejojnë të zbulojnë numrin e vizitorëve në sit, faqet e vizituara, kohën e kaluar në sit, etj ...).

Kërkohet pëlqimi juaj paraprak për përdorimin e këtyre cookies.

Biskota sociale:

Këto cookies të palëve të treta lejojnë përdoruesit të ndërveprojnë me rrjetet sociale (Facebook, Twitter). Këto janë cookies që ju lejojnë të ndani përmbajtjen e faqes përmes rrjeteve sociale

Kërkohet pëlqimi juaj paraprak për përdorimin e këtyre cookies.

Cookies në profil:

Këto cookie të palëve të treta të zgjedhura me kujdes dhe të kontrolluara përdoren për të siguruar që mesazhet e marketingut të marra përmes faqeve të tjera të internetit të përdorura nga Kompania për të përcjellë mesazhet e saj reklamuese janë përshtatur me preferencat e vizitorëve. Këto janë cookies që kur përdoren së bashku me informacione të tjera që lidhen me ju, të tilla si mënyra se si përdoren produktet dhe / ose shërbimet tona, ju lejojnë të njihni kur hyni në zonën e rezervuar dhe të siguroni mesazhe të personalizuara të marketingut në përputhje me preferencat e vizitorëve.

Kërkohet pëlqimi juaj paraprak për përdorimin e këtyre cookies.

Biskotat e përdorura në sit janë renditur në tabelat e mëposhtme:

Cookies të palës së parë
Cookie Emri Durata Qëllimi Pëlqimi
Musatalent WC_ACTIVEPOINTER Seanca Cookie teknike që përmban vlerën e ID të sesionit në dyqanin online NO
Musatalent TË DHËNAT WC_GENERIC_ACTIVITY Seanca Cookie teknike që ekziston vetëm në rastin e një seance me një përdorues të përgjithshëm NO
Musatalent WC_USERACTIVITY_ * Seanca Cookie teknike që lejon transmetimin e të dhënave ndërmjet shfletuesit dhe serverit në rastin e një lidhje SSL ose jo-SSL. NO
Musatalent WC_SESSION_Themeluar Seanca Cookie teknike e krijuar kur përdoruesi hyn në dyqanin online NO
Musatalent WC_PERSISTENT Seanca Cookie teknike që ruan funksionalitetin dhe funksionet e marketingut në lidhje me personalizimin e ID-së NO
Musatalent WC_MOBILEDEVICEID Seanca Cookie teknike që zbulon pajisjen e përdorur nga përdoruesi NO
Musatalent WC_AUTHENTICATION_ * Seanca Cookie teknike që lejon vërtetimin e sigurt NO
Musatalent WC_Timeoffset Seanca Biskota teknike

Përdoret për llogaritjen e zonës kohore të vulave kohore

NO

Cookies të palës së tretë

Cookies "e palës së tretë" janë të lidhura me shërbimet e ofruara nga palët e treta: ato përdoren për qëllime të ndryshme të tilla si analizimi i progresit të fushatave të marketingut dhe / ose për të dhënë reklama të personalizuara në faqet tona të internetit dhe partnerëve. Ky aktivitet quhet rigjenerim dhe bazohet në aktivitete të lundrimit, të tilla si destinacioni i kërkuar, strukturat e shikuara dhe më shumë.
Këtu është një listë e cookies të lartpërmendura:

Emri i cookies Sferë Kategori Qëllimi Lidhja e faqes së palës së tretë për çaktivizimin e cookies
__utma, _utmb, _utmc, _utmli, __utmep, _utmept, _utmv, _utmz www.google.com i përhershëm Analitikë, rigjenerim https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
_dc_gtm_UA_42147344-1 www.google.com i përhershëm Analitikë, rigjenerim https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Shtojcat sociale
Këto "butona social" janë të dukshëm në faqen tonë të internetit për t'ju lejuar të ndani përmbajtje përmes rrjeteve sociale, duke përfshirë Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube dhe Google Plus. Cookies vendosen nga këto platforma në faqen tonë, për t'i lejuar ata të mbledhin informacione në lidhje me tuajin shfletimi

Mësoni më shumë rreth cookies të palëve të treta

• Politika e privatësisë së Google është e disponueshme në lidhjen vijuese:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

• Politika e privatësisë së Linkedin është në dispozicion në lidhjen vijuese:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

• Politika e privatësisë në Facebook është në dispozicion në lidhjen vijuese:
https://www.facebook.com/policy.php

• Politika e privatësisë në Twitter është në dispozicion në lidhjen vijuese:
https://twitter.com/privacy

Menaxhimi i preferencave tuaja të Cookie

Kur hyni në ndonjë faqe të sitit, ekziston një banderolë që përmban një informacion të thjeshtuar.
Duke vazhduar të shfletoni, duke hyrë në një zonë tjetër të faqes ose duke zgjedhur një element të së njëjtës (për shembull, një imazh ose një lidhje), është dhënë pëlqimi për përdorimin e cookies.
Possibleshtë e mundur të ndryshoni dhe menaxhoni preferencat tuaja të cookie-t përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj:

1. përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj
Nëse dëshironi të bllokoni ose fshini cookies të marra nga faqja e Kompanisë ose ndonjë faqe tjetër, mund ta bëni duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit përmes funksionit të duhur.
Më poshtë janë lidhjet për udhëzimet e shfletuesve të mëposhtëm:
- Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies
- krom - https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
- Safari - http://support.apple.com/kb/PH17191
Ju kujtojmë se çaktivizimi i të gjithë cookie-t, duke përfshirë cookies të funksionimit dhe navigimit, mund të shkaktojë shqetësime për navigimin në faqen e internetit të Kompanisë. Për shembull, mund të vizitoni faqet publike të faqes, por mund të mos jetë e mundur të hyni në Zonën e Rezervuar ose të bëni blerje.

Përdorimi i faqeve të tjera në internet

Rekomandohet të lexoni privatësinë dhe informacionin e cookie-t në faqet e internetit të aksesuara përmes lidhjeve në faqen e internetit të Kompanisë.

Të drejtat tuaja

Në çdo kohë mund të kërkoni informacion mbi përpunimin e të dhënave tuaja personale, të merrni azhurnimin, korrigjimin ose integrimin e të njëjtave, si dhe të merrni anulimin, transformimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin dhe të kundërshtoni përpunimi i juaji në përputhje me dispozitat e nenit 7 të dekretit legjislativ 196/2003 të raportuar plotësisht në fund të këtij informacioni.

Për të ushtruar të drejtat tuaja, mund të kontaktoni Kontrolluesin e të Dhënave duke dërguar një komunikim me shkrim në adresën më poshtë ose një email në [email mbrojtur]

Pronari dhe menaxheri i përpunimit të të dhënave

Kontrolluesi i të dhënave është Akademia Ditta Musatalent e Loris Valentine, me zyrë të regjistruar në via Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe)
Përgjegjës për trajtimin është z.Loris Valentine.

Azhurnimi i fundit: 23 qershor 2015

Neni 7 Dekreti Legjislativ 196/2003. Të drejtat që i atribuohen palës së interesuar.

1. Pala e interesuar ka të drejtë të marrë konfirmimin e ekzistencës ose jo të të dhënave personale në lidhje me të, edhe nëse nuk është regjistruar ende, dhe komunikimin e tyre në formë të kuptueshme.

2. Pala e interesuar ka të drejtë të marrë shënimin:

1. të origjinës së të dhënave personale;

2. të qëllimeve dhe metodave të përpunimit;

3. të logjikës së zbatuar në rast të trajtimit të kryer me ndihmën e instrumenteve elektronike;

4. të detajeve të identifikimit të pronarit, të menaxherëve dhe të përfaqësuesit të caktuar në përputhje me nenin 5, paragrafi 2;

5. të subjekteve ose kategorive të subjekteve të cilëve mund t'u komunikohen të dhënat personale ose që mund të mësojnë rreth tyre si përfaqësues të caktuar në territorin e Shtetit, menaxherët ose agjentët.

3. Pala e interesuar ka të drejtë të marrë:

1. azhurnimi, korrigjimi ose, kur interesohet, integrimi i të dhënave;

2. anulimi, shndërrimi në formë anonime ose bllokimi i të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin, përfshirë ato që nuk kanë nevojë të ruhen për qëllimet për të cilat të dhënat janë mbledhur ose përpunuar më pas;

3. vërtetimin se operacionet e përmendura në shkronjat a) dhe b) janë sjellë në vëmendje, gjithashtu për sa i përket përmbajtjes së tyre, të atyre të cilëve u janë komunikuar ose shpërndarë të dhënat, përveç në rastin në të cilin kjo përmbushje është rezulton e pamundur ose përfshin përdorimin e mjeteve që janë qartë joproporcionale me të drejtën e mbrojtur.

4. Pala e interesuar ka të drejtë të kundërshtojë, plotësisht ose pjesërisht:

1. për arsye të ligjshme, për përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të, edhe nëse kanë të bëjnë me qëllimin e mbledhjes;

2. për përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të me qëllim të dërgimit të materialit reklamues ose të shitjes direkte ose për kryerjen e hulumtimit të tregut ose komunikimit komercial.

Biskota teknike: Ata nuk kërkojnë pëlqimin paraprak nga përdoruesi për përdorimin e tyre.

Biskota analitike: Ata kërkojnë një pëlqim paraprak nga përdoruesi për përdorimin e tyre.

Cookies në profil: Ata kërkojnë një pëlqim paraprak nga përdoruesi për përdorimin e tyre.

Cookie sociale dhe profilizimi: Ata kërkojnë një pëlqim paraprak nga përdoruesi për përdorimin e tyre.

Hapni WhatsApp
A keni nevojë për ne?
Përshëndetje na kontaktoni në WhatsApp, ne jemi këtu për t'ju përgjigjur kërkesave tuaja!